30 May 2024 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Yaratılış Destanı “Türk Mitolojisi”

Türkler dünyanın en eski kültürüne sahip ırklardan biridir. Bu yüzdendir ki kendine ait mitolojik inançlarının olmaması düşünülemez. Mitolojinin en belirleyici özelliği şüphesiz inançla alakalı olmasıdır. Bu sebeptendir ki günümüze kadar yazılı yada yazısız bir şekilde gelebilmişlerdir.

Bütün bunlara rağmen ne yazık ki Türk mitolojisi’yle ilgili ilk araştırmalar da bulunanlar yabancılar olmuştur. Çin yazılı kaynaklarından Yaratılış Destanı ile bilgileri rusçaya aktaran ilk papaz İ.Buçirin olmuştur. Biçurin’in üç ciltten oluşan detaylı bir araştırması bulunmaktadır.

Türklere ait en eski yaratılış destanı Altay yaratılış destanıdır. Destanda Tanrının yeryüzünü nasıl yarattığı anlatılır.

Prof. Dr. W.Radloff tarafından tespit edilmiş haliyle:

“Yer gök hiç bir şey yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti. Bütün tanrıların en büyüğü Karahan kendisine benzer bir mahluk yarattı ve ismine “Kişi” dedi. Karahan ve Kişi iki siyah kaz gibi havada uçuyorlardı. Fakat kişi bu mesut sukunetten memnun değildi. O Karahan’dan daha yükseğe uçmak istiyordu. Bu küstahlığı sebebiyle uçma gücünü kaybetti derin ve sonsuz suya yuvarlandı. Boğulmak üzereyken tanrı Karahan’dan yardım diledi.

Karahan, Kişi’ye derinlikten yükselmesini emretti. Kişi yükseldi. Karahan bir yıldız gönderdi Kişi’ye üzerinde otursun batmasın diye. Kişi artık uçmaya vakıf olamadığından Karahan arzı yaratmak tasavvurunda bulundu. Kişi’ye suya dalarak dipten toprak çıkarmasını emretti ve çıkan topraktan suyun üzerine serpti. Kişi toprağı dipten çıkarınca gizli bir arz yapmak için toprağın bir kısmını ağzında sakladı. Fakat yukarı çıkınca ağzındaki toprak o kadar şişti ki eğer Karahan tükürmesini emretmeseydi boğulacaktı. Karahan’ın yarattığı dümdüz bir sahadan ibaretti; lakin Kişi’nin ağzından toprak her yere fırlayarak arzı bataklık ve tepelerle örttü.Karahan bu itaatsiz Kişi’ye Arlık lakabını verdi ve onu nur ve ziya dairesinden kovdu.

Ondan sonra arzda yerleşebilecek adamlar yarattı. Dokuz dallı bir ağacı yerden bitirerek her bir dalından bir adam yarattı. Bu adamlar dünyadaki dokuz insan cinsinin cetleridir. Arlık arzın yeni sahiplerinin o kadar güzel ve iyi olduklarını görünce onları kendisine vermesini istedi. Karahan bu isteğe razı olmadı. Lakin Arlık onları fenalığa sevk ederek kendisine çekmesini biliyordu.

Karahan Arlığın bütün sözlerine aldanan bu ahmaklara çok kızdı. Onları kendi haline terk etmeye karar verdi. Arlık’ı yeniden lanetleyerek yeraltı karanlık aleminin üçüncü katına koydu. Kendisi içinde semanın on yedinci tabakasını bütün sakinleriyle birlikte yarattı. Ve böylece semanın en yüksek katını ikametgah olarak seçti.

Kendi başlarına kalan insanlara öğretici olarak “May-tere’yi” geri gönderdi. Arlık güzel semayı görünce oda kendisi için bir sema yaratmak istedi Karahan’ın müsadesini aldıktan sonra kendi tebasını yani -aldattığı fena ruhları- orada iskan etti. Fakat bu fena ruhlar Karahan’ın yarattığı semadaki insanlardan daha iyi yaşıyorlardı. Bu durum Karahan’ın canını sıktı.

Arlık’ın semasını yıkmak için kahraman “Mandireşe’yi” gönderdi. Onun kuvvetli mızrak darbeleri altında, gök inlediği zaman Arlık’ın seması parça parça yarılarak toprağa düştü. O zamana kadar düz olan arş yıkıntılar sebebiyle bozularak büyük dağlar, derin boğazlar, balta girmez ormanlar vücuda geldi. Karahan Arlık’ı arzın en derin tabakasına sürdü : ki orada ne güneş ne ay ne de yıldızlar vardı. Karahan ona dünyanın sonuna kadar orada oturmasını emretti.”

Yaratılış destanında ara ara İslamiyet’in daha çokta Budizm’in etkileri görülmektedir.

Gök-Tanrı inancındaki Türklerin diğer semavi dinlerdeki Tevrat, Zebur, İncil, Kuran gibi Kutsal kitapları mevcuttu Türkler kutsal kitaplarına “Bitik” demekteydi. En eski Türk Destanlarından olan Alıp Manas destanında Alıp Manas’ın Bitik adlı kutsal kitabı okuduğundan ve bu kitapta geçmiş ve gelecekten haberler verildiği bildirilmektedir.

 

Banner
Benzer Yazılar

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Friglerin yeniden doğuş tanrısı Sabazios

10 Nisan 2023

10 Nisan 2023

Sabazios, Frig mitolojisinde doğa, tarım ve bereket tanrısı olarak tapınım görür. Aynı zamanda Trakya ve Makedonya mitolojisinde de yer alır....

Tanrıçaların Meyvesi Nar

10 Nisan 2021

10 Nisan 2021

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Lohusa Kadınların Korkulu Rüyası

16 Aralık 2020

16 Aralık 2020

Türk mitolojisinde yer alan kötü karakterlerden birisidir Albastı… Lohusa kadınların ve bebeklerin korkulu rüyası Albastı, Türk coğrafyası ve  İç ve...

Hitit Dağ Tanrıları ve Kökenleri

10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

İnsanoğlu varoluşundan itibaren kontrol altına alamadığı birçok doğa olayını daha yüce bir güce bağlamış ve bu gücü de bir şekilde...

Yaramazlık Yapan Çocukları Cezalandıran Krampus Gecesi Şeytanı

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

Avrupa’nın bazı yörelerinde Hristiyanların 6 Aralık tarihinde kutladıkları Aziz Nicholas Günü‘nde,  yaramazlık yapan çocukları cezalandırdığına  inandıkları bir şeytan varmış. Bu...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal

14 Ağustos 2022

14 Ağustos 2022

Fas’ta 4167 metrelik yüksekliği ile tüm Kuzey Afrika ve Arap dünyasının en yüksek dağı olan Toubkal, Berberi dilinde “Her Şeyi...

Türk Mitolojisinde Kurt Kurtarıcı ve Rehberdir

3 Mayıs 2021

3 Mayıs 2021

Her ulusun mitolojisinde hayvan totemleri vardır. Türk ulusunun mitolojisinde de birçok hayvanın varlığını görmekteyiz. Bu hayvanların başında Türk ulusunun zor...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Günlere İsim Veren İskandinav Tanrı ve Tanrıçaları “Odin, Thor, Frigg”

10 Ekim 2020

10 Ekim 2020

Marvels filmlerinin güzel oyuncu ve yakışıklı jönlerin dünyası Asgard sakinlerinin İskandinav Mitolojisinin gerçek kahramanları olduğunu biliyor muydunuz? Yunan Panteonunda var...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı nasıl gördüklerine ve geceleri bir şeyin çarptığını...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Sümer Bira Tanrıçası Ninkasi Ve O’nun İlahisi

9 Haziran 2021

9 Haziran 2021

Yerleşik kültür ürünü bira yazılı kayıtlara göre Sümer medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Biranın Sümer medeniyetinden önce bir geçmişe sahip olup olmadığına...

Yorumlar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]