31 March 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Yaratılış Destanı “Türk Mitolojisi”

Türkler dünyanın en eski kültürüne sahip ırklardan biridir. Bu yüzdendir ki kendine ait mitolojik inançlarının olmaması düşünülemez. Mitolojinin en belirleyici özelliği şüphesiz inançla alakalı olmasıdır. Bu sebeptendir ki günümüze kadar yazılı yada yazısız bir şekilde gelebilmişlerdir.

Bütün bunlara rağmen ne yazık ki Türk mitolojisi’yle ilgili ilk araştırmalar da bulunanlar yabancılar olmuştur. Çin yazılı kaynaklarından Yaratılış Destanı ile bilgileri rusçaya aktaran ilk papaz İ.Buçirin olmuştur. Biçurin’in üç ciltten oluşan detaylı bir araştırması bulunmaktadır.

Türklere ait en eski yaratılış destanı Altay yaratılış destanıdır. Destanda Tanrının yeryüzünü nasıl yarattığı anlatılır.

Prof. Dr. W.Radloff tarafından tespit edilmiş haliyle:

“Yer gök hiç bir şey yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti. Bütün tanrıların en büyüğü Karahan kendisine benzer bir mahluk yarattı ve ismine “Kişi” dedi. Karahan ve Kişi iki siyah kaz gibi havada uçuyorlardı. Fakat kişi bu mesut sukunetten memnun değildi. O Karahan’dan daha yükseğe uçmak istiyordu. Bu küstahlığı sebebiyle uçma gücünü kaybetti derin ve sonsuz suya yuvarlandı. Boğulmak üzereyken tanrı Karahan’dan yardım diledi.

Karahan, Kişi’ye derinlikten yükselmesini emretti. Kişi yükseldi. Karahan bir yıldız gönderdi Kişi’ye üzerinde otursun batmasın diye. Kişi artık uçmaya vakıf olamadığından Karahan arzı yaratmak tasavvurunda bulundu. Kişi’ye suya dalarak dipten toprak çıkarmasını emretti ve çıkan topraktan suyun üzerine serpti. Kişi toprağı dipten çıkarınca gizli bir arz yapmak için toprağın bir kısmını ağzında sakladı. Fakat yukarı çıkınca ağzındaki toprak o kadar şişti ki eğer Karahan tükürmesini emretmeseydi boğulacaktı. Karahan’ın yarattığı dümdüz bir sahadan ibaretti; lakin Kişi’nin ağzından toprak her yere fırlayarak arzı bataklık ve tepelerle örttü.Karahan bu itaatsiz Kişi’ye Arlık lakabını verdi ve onu nur ve ziya dairesinden kovdu.

Ondan sonra arzda yerleşebilecek adamlar yarattı. Dokuz dallı bir ağacı yerden bitirerek her bir dalından bir adam yarattı. Bu adamlar dünyadaki dokuz insan cinsinin cetleridir. Arlık arzın yeni sahiplerinin o kadar güzel ve iyi olduklarını görünce onları kendisine vermesini istedi. Karahan bu isteğe razı olmadı. Lakin Arlık onları fenalığa sevk ederek kendisine çekmesini biliyordu.

Karahan Arlığın bütün sözlerine aldanan bu ahmaklara çok kızdı. Onları kendi haline terk etmeye karar verdi. Arlık’ı yeniden lanetleyerek yeraltı karanlık aleminin üçüncü katına koydu. Kendisi içinde semanın on yedinci tabakasını bütün sakinleriyle birlikte yarattı. Ve böylece semanın en yüksek katını ikametgah olarak seçti.

Kendi başlarına kalan insanlara öğretici olarak “May-tere’yi” geri gönderdi. Arlık güzel semayı görünce oda kendisi için bir sema yaratmak istedi Karahan’ın müsadesini aldıktan sonra kendi tebasını yani -aldattığı fena ruhları- orada iskan etti. Fakat bu fena ruhlar Karahan’ın yarattığı semadaki insanlardan daha iyi yaşıyorlardı. Bu durum Karahan’ın canını sıktı.

Arlık’ın semasını yıkmak için kahraman “Mandireşe’yi” gönderdi. Onun kuvvetli mızrak darbeleri altında, gök inlediği zaman Arlık’ın seması parça parça yarılarak toprağa düştü. O zamana kadar düz olan arş yıkıntılar sebebiyle bozularak büyük dağlar, derin boğazlar, balta girmez ormanlar vücuda geldi. Karahan Arlık’ı arzın en derin tabakasına sürdü : ki orada ne güneş ne ay ne de yıldızlar vardı. Karahan ona dünyanın sonuna kadar orada oturmasını emretti.”

Yaratılış destanında ara ara İslamiyet’in daha çokta Budizm’in etkileri görülmektedir.

Gök-Tanrı inancındaki Türklerin diğer semavi dinlerdeki Tevrat, Zebur, İncil, Kuran gibi Kutsal kitapları mevcuttu Türkler kutsal kitaplarına “Bitik” demekteydi. En eski Türk Destanlarından olan Alıp Manas destanında Alıp Manas’ın Bitik adlı kutsal kitabı okuduğundan ve bu kitapta geçmiş ve gelecekten haberler verildiği bildirilmektedir.

 

Banner
Benzer Yazılar

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Hakas Türklerinde kötü ruhlar

17 Ekim 2022

17 Ekim 2022

Hakas Türkleri, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boyudur. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey...

Akay Kine “Çinliler, Bozkurt Destanı’nı değiştirdi”

20 Şubat 2022

20 Şubat 2022

Türklerin en önemli destanlarından biri olan Bozkurt Destanı, bir başka adıyla Ergenekon Destanı, Türklerin yeniden güç bularak tarih sahnesine çıkma...

Türk Mitolojisinde Kurt Kurtarıcı ve Rehberdir

3 Mayıs 2021

3 Mayıs 2021

Her ulusun mitolojisinde hayvan totemleri vardır. Türk ulusunun mitolojisinde de birçok hayvanın varlığını görmekteyiz. Bu hayvanların başında Türk ulusunun zor...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı nasıl gördüklerine ve geceleri bir şeyin çarptığını...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Hristiyanlık Öncesi İskandinav Dinine Yeni Yorum

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Hristiyanlıktan önceki İskandinav dini hakkında yapılan araştırmalar İskandinav dininde düşünülenden çok fazla çeşitlilik olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesinin yaptığı 10 yıllık...

Dünyanın İlk Güzellik Yarışması Kaz Dağlarında Yapıldı

27 Ekim 2020

27 Ekim 2020

Dünyanın ilk Güzellik yarışması İda Dağı (Kaz Dağı) eteklerinde Paris’in hakemliğinde Aphrohite, Hera ve Athena arasında yapılmıştır. Mitoslarda İdaios ve...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Türk mitolojisinde Ayaz Ata figürü var mı?

14 Ekim 2021

14 Ekim 2021

Kadim inanç sistemlerinin ortak noktasını Güneş’in hareketleri oluşturmuştur. Güneş’in günlük doğuş ve batışı, yıllık mevsimsel hareketi inanç sistemini şekillendirmiştir. Güneş,...

Sümer Bira Tanrıçası Ninkasi Ve O’nun İlahisi

9 Haziran 2021

9 Haziran 2021

Yerleşik kültür ürünü bira yazılı kayıtlara göre Sümer medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Biranın Sümer medeniyetinden önce bir geçmişe sahip olup olmadığına...

Yaramazlık Yapan Çocukları Cezalandıran Krampus Gecesi Şeytanı

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

Avrupa’nın bazı yörelerinde Hristiyanların 6 Aralık tarihinde kutladıkları Aziz Nicholas Günü‘nde,  yaramazlık yapan çocukları cezalandırdığına  inandıkları bir şeytan varmış. Bu...

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]