18 May 2024 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal

Fas’ta 4167 metrelik yüksekliği ile tüm Kuzey Afrika ve Arap dünyasının en yüksek dağı olan Toubkal, Berberi dilinde “Her Şeyi Görebileceğiniz Zirve” anlamına geliyor. İnanışa göre Cinlerin Kralı Sidi Şemharuş bu dağda yaşıyor.

Fas’ın hemen her şehrini, farklı çöllerini ve dağlarını gördüm. Tüm gördüklerim içerisinde, Cinlerin Kralı Sidi Şemharuş’un mekanı en ilginç ve ürpertici olan yerdi. Burası Jebel Toubkal’ın zirvesinin 5km kuzeyinde, 2350mt yükseklikte bulunan İslam öncesine dayanan bir mabet.

Toubkal Dağı sihirle bağlantılı gizemlerden beslenen cinlerin kralı Şemharuş'un olduğuna inanılan yer
Toubkal Dağı sihirle bağlantılı gizemlerden beslenen cinlerin kralı Şemharuş’un olduğuna inanılan yer

Fas, sihir-büyü işlerinin oldukça yaygın olduğu bir coğrafya. Halk efsanelerinde Faslı kadınların gözlerine fazla bakılmaması söylenegelir. Marakeş’e birkaç km uzaklıktaki Toubkal Dağı da sihirle bağlantılı gizemlerden beslenen, cinlerin kralı Şemharuş’un olduğuna inanılan bir yer.

Volkanik kayalardan oluşan ve etrafında Lac d’Ifni, Tizi n’Ouanoums ve Tizi n’Ouagane geçitlerinin bulunduğu bu dağ zirvesine Marakeş’ten İmlil’e giderek ulaşılıyor. Burada binlerce yıldır yaşayan Amazig/ Berberi kültürüne ait izler bulunmakta. Cin Kralı Şemharuş işte burada.

Cinlerin kralı Şemharuş'un mabedinin olduğuna inanılan yer

Cin kralının mezarı

Toubkal ile ilgili en ilginç efsane; Berberilerin buranın her zaman kutsalla çok güçlü bir şekilde bağlantılı olduğuna inanmaları ile ilgili. Burası cinlerin kralın Sidi Şemharuş’un mezar yeri olarak kabul ediliyor ve bu onlarda oldukça güçlü bir inanç.

İnançlarına göre cin kralı Sidi Şemharuş çok eski zamanlarda buradaki dağın yamaçlarında yaşamış. Zamanla yaşadığı yer bir türbeye dönüştürülmüş. Beyaza boyanmış bir kaya ile sembolize edilen yaşam alanının hemen çevresinde, 2350 metre rakımda küçük bir köy de kurulmuş.

Cinlerin kralı Sidi Şemharuş

Fas, İslam öncesi zamanlardan beri, büyü ve sihir işlerinin çok güçlü varlığı olan bir yer. Sidi Şemharuş’da İslam öncesi başlayıp sonrasında da yaşamaya devam eden bir ziyaretgah olmuş. Kuruluşundan bu yana tam olarak cinlere atfedilen bir yer burası.

İnsanlar kendilerinde bulunan ve açıklanamayan rahatsızlıklarının tedavisi için yüz yıllardır buraya geliyor. Sidi Şemharuş’un varlığı, onu ziyaret edip, adaklar adayan ve şifa arayan binlerce insanla hep canlı tutuldu.

İslam’ın Fas’a gelişiyle birlikte Sidi Şemharuş, Berberiler’deki olumlu algısını korurken, buraya yerleşen Araplar arasında “büyük cin” olarak görüldü. İnsanlarla cinler arasındaki bağı sembolize etmek ve Toubkal’ı daha da efsanevi kılmak için yanında bir de mescit inşa edildi.

Sidi Şemharuş Fas’ın bazı bölgelerinde birçok önde gelen kişiler tarafından bir aziz gibi saygı görüyor. Türbesi İslam öncesi dönemde yapılmış. Koca bir kayanın altına oyulmuş, kalıntılarını içerdiği söylenen bir tür kabri var. İslam sonrası yapılan mescitle de İslamileşmiş.

Cin kralı Sidi Şemharuş yaşadığı yer

Sidi Şemharuş’un bin kolu olan ve her bir kolun da bin ayrı kolu olduğu bir nehre benzeyen karmaşık bir iletişim ağına sahip olduğu söyleniyor. Bu nehir benzeri ağ ile kralın mesajları dünyanın uzak noktalarındaki cinlere taşınıyormuş. İnanışa göre Şemharuş kabrinde halen diri.

Cinler tarafından ele geçirilenler şifa için bu türbeye getiriliyor ve cinlerin padişahından yardım isteniyor. Ben oradayken cinleri olan bir kadın tarafından ele geçirildiğine inanılan bir adam onu serbest bırakması için Sidi Şemharuş’a getirilmişti.

Yerel inançta Şemharuş’un Hz.Peygamber ile tanıştığı, çeşitli sahabelerler görüştüğü ve hatta hac dahi yaptığı söyleniyor. Konu ile ilgili Köprülüzade başta olmak üzere çeşitli Osmanlı kaynaklarında da bazı anlatılar varmış ama ben ilgilenmedim. Meraklısı araştırabilir.

Büyü ve cinler

Cinlerin Kralı Şemharuş Fas’ta halen çok popüler. Tarih boyunca Fas ve Endülüs gizemli ve mistik konuların, sihir ve büyü gibi uğraşıların önemli merkezlerinden biri olageldi. Bu konuda Fas, Mısır ve Türkiye’deki kütüphanelerde kamu erişimine kapalı çok sayıda yazma eser var.

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal adlı bilgisel Dinler Tarihi, Kent Hafızası & İstanbul, Anadolu ve Ortadoğu üzerine yazılar yazan Yazar Hasan Mert Kaya tarafından hazırlanmıştır.

Yazar Hasan Mert Kaya’nın diğer bilgisellerine ulaşmak isteyenler için @kayamerthasan_

Banner
Benzer Yazılar

Yaratılış Destanı “Türk Mitolojisi”

12 Ekim 2020

12 Ekim 2020

Türkler dünyanın en eski kültürüne sahip ırklardan biridir. Bu yüzdendir ki kendine ait mitolojik inançlarının olmaması düşünülemez. Mitolojinin en belirleyici...

Hakas Türklerinde kötü ruhlar

17 Ekim 2022

17 Ekim 2022

Hakas Türkleri, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boyudur. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey...

Friglerin yeniden doğuş tanrısı Sabazios

10 Nisan 2023

10 Nisan 2023

Sabazios, Frig mitolojisinde doğa, tarım ve bereket tanrısı olarak tapınım görür. Aynı zamanda Trakya ve Makedonya mitolojisinde de yer alır....

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Akay Kine “Çinliler, Bozkurt Destanı’nı değiştirdi”

20 Şubat 2022

20 Şubat 2022

Türklerin en önemli destanlarından biri olan Bozkurt Destanı, bir başka adıyla Ergenekon Destanı, Türklerin yeniden güç bularak tarih sahnesine çıkma...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

Yazın gelişi Türklerde Hıdırellez Çinlilerde Yaz Başlangıcı Günü olarak kutlanıyor

7 Mayıs 2023

7 Mayıs 2023

Hıdırellez, Hızır ile İlyas peygamberin çektikleri hasret ateşini söndürdükleri gün olarak bilinir. Hıdırellez 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. İki dostun sadece...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Lohusa Kadınların Korkulu Rüyası

16 Aralık 2020

16 Aralık 2020

Türk mitolojisinde yer alan kötü karakterlerden birisidir Albastı… Lohusa kadınların ve bebeklerin korkulu rüyası Albastı, Türk coğrafyası ve  İç ve...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Tanrıçaların Meyvesi Nar

10 Nisan 2021

10 Nisan 2021

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar...

Hristiyanlık Öncesi İskandinav Dinine Yeni Yorum

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Hristiyanlıktan önceki İskandinav dini hakkında yapılan araştırmalar İskandinav dininde düşünülenden çok fazla çeşitlilik olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesinin yaptığı 10 yıllık...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Yorumlar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]