28 September 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal

Fas’ta 4167 metrelik yüksekliği ile tüm Kuzey Afrika ve Arap dünyasının en yüksek dağı olan Toubkal, Berberi dilinde “Her Şeyi Görebileceğiniz Zirve” anlamına geliyor. İnanışa göre Cinlerin Kralı Sidi Şemharuş bu dağda yaşıyor.

Fas’ın hemen her şehrini, farklı çöllerini ve dağlarını gördüm. Tüm gördüklerim içerisinde, Cinlerin Kralı Sidi Şemharuş’un mekanı en ilginç ve ürpertici olan yerdi. Burası Jebel Toubkal’ın zirvesinin 5km kuzeyinde, 2350mt yükseklikte bulunan İslam öncesine dayanan bir mabet.

Toubkal Dağı sihirle bağlantılı gizemlerden beslenen cinlerin kralı Şemharuş'un olduğuna inanılan yer
Toubkal Dağı sihirle bağlantılı gizemlerden beslenen cinlerin kralı Şemharuş’un olduğuna inanılan yer

Fas, sihir-büyü işlerinin oldukça yaygın olduğu bir coğrafya. Halk efsanelerinde Faslı kadınların gözlerine fazla bakılmaması söylenegelir. Marakeş’e birkaç km uzaklıktaki Toubkal Dağı da sihirle bağlantılı gizemlerden beslenen, cinlerin kralı Şemharuş’un olduğuna inanılan bir yer.

Volkanik kayalardan oluşan ve etrafında Lac d’Ifni, Tizi n’Ouanoums ve Tizi n’Ouagane geçitlerinin bulunduğu bu dağ zirvesine Marakeş’ten İmlil’e giderek ulaşılıyor. Burada binlerce yıldır yaşayan Amazig/ Berberi kültürüne ait izler bulunmakta. Cin Kralı Şemharuş işte burada.

Cinlerin kralı Şemharuş'un mabedinin olduğuna inanılan yer

Cin kralının mezarı

Toubkal ile ilgili en ilginç efsane; Berberilerin buranın her zaman kutsalla çok güçlü bir şekilde bağlantılı olduğuna inanmaları ile ilgili. Burası cinlerin kralın Sidi Şemharuş’un mezar yeri olarak kabul ediliyor ve bu onlarda oldukça güçlü bir inanç.

İnançlarına göre cin kralı Sidi Şemharuş çok eski zamanlarda buradaki dağın yamaçlarında yaşamış. Zamanla yaşadığı yer bir türbeye dönüştürülmüş. Beyaza boyanmış bir kaya ile sembolize edilen yaşam alanının hemen çevresinde, 2350 metre rakımda küçük bir köy de kurulmuş.

Cinlerin kralı Sidi Şemharuş

Fas, İslam öncesi zamanlardan beri, büyü ve sihir işlerinin çok güçlü varlığı olan bir yer. Sidi Şemharuş’da İslam öncesi başlayıp sonrasında da yaşamaya devam eden bir ziyaretgah olmuş. Kuruluşundan bu yana tam olarak cinlere atfedilen bir yer burası.

İnsanlar kendilerinde bulunan ve açıklanamayan rahatsızlıklarının tedavisi için yüz yıllardır buraya geliyor. Sidi Şemharuş’un varlığı, onu ziyaret edip, adaklar adayan ve şifa arayan binlerce insanla hep canlı tutuldu.

İslam’ın Fas’a gelişiyle birlikte Sidi Şemharuş, Berberiler’deki olumlu algısını korurken, buraya yerleşen Araplar arasında “büyük cin” olarak görüldü. İnsanlarla cinler arasındaki bağı sembolize etmek ve Toubkal’ı daha da efsanevi kılmak için yanında bir de mescit inşa edildi.

Sidi Şemharuş Fas’ın bazı bölgelerinde birçok önde gelen kişiler tarafından bir aziz gibi saygı görüyor. Türbesi İslam öncesi dönemde yapılmış. Koca bir kayanın altına oyulmuş, kalıntılarını içerdiği söylenen bir tür kabri var. İslam sonrası yapılan mescitle de İslamileşmiş.

Cin kralı Sidi Şemharuş yaşadığı yer

Sidi Şemharuş’un bin kolu olan ve her bir kolun da bin ayrı kolu olduğu bir nehre benzeyen karmaşık bir iletişim ağına sahip olduğu söyleniyor. Bu nehir benzeri ağ ile kralın mesajları dünyanın uzak noktalarındaki cinlere taşınıyormuş. İnanışa göre Şemharuş kabrinde halen diri.

Cinler tarafından ele geçirilenler şifa için bu türbeye getiriliyor ve cinlerin padişahından yardım isteniyor. Ben oradayken cinleri olan bir kadın tarafından ele geçirildiğine inanılan bir adam onu serbest bırakması için Sidi Şemharuş’a getirilmişti.

Yerel inançta Şemharuş’un Hz.Peygamber ile tanıştığı, çeşitli sahabelerler görüştüğü ve hatta hac dahi yaptığı söyleniyor. Konu ile ilgili Köprülüzade başta olmak üzere çeşitli Osmanlı kaynaklarında da bazı anlatılar varmış ama ben ilgilenmedim. Meraklısı araştırabilir.

Büyü ve cinler

Cinlerin Kralı Şemharuş Fas’ta halen çok popüler. Tarih boyunca Fas ve Endülüs gizemli ve mistik konuların, sihir ve büyü gibi uğraşıların önemli merkezlerinden biri olageldi. Bu konuda Fas, Mısır ve Türkiye’deki kütüphanelerde kamu erişimine kapalı çok sayıda yazma eser var.

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal adlı bilgisel Dinler Tarihi, Kent Hafızası & İstanbul, Anadolu ve Ortadoğu üzerine yazılar yazan Yazar Hasan Mert Kaya tarafından hazırlanmıştır.

Yazar Hasan Mert Kaya’nın diğer bilgisellerine ulaşmak isteyenler için @kayamerthasan_

Banner
Benzer Yazılar

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

Türk Mitolojisinde Kurt Kurtarıcı ve Rehberdir

3 Mayıs 2021

3 Mayıs 2021

İçindekiler1 Akay Kine; Kurt, kurtarıcı ve önderdir2 Uluma ölüm getirir o yüzden iyi kabul edilmez3 “Kan Ağlıyorum” lafının geliş hikayesi...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Sümer Bira Tanrıçası Ninkasi Ve O’nun İlahisi

9 Haziran 2021

9 Haziran 2021

Yerleşik kültür ürünü bira yazılı kayıtlara göre Sümer medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Biranın Sümer medeniyetinden önce bir geçmişe sahip olup olmadığına...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

Yaramazlık Yapan Çocukları Cezalandıran Krampus Gecesi Şeytanı

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

Avrupa’nın bazı yörelerinde Hristiyanların 6 Aralık tarihinde kutladıkları Aziz Nicholas Günü‘nde,  yaramazlık yapan çocukları cezalandırdığına  inandıkları bir şeytan varmış. Bu...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Günlere İsim Veren İskandinav Tanrı ve Tanrıçaları “Odin, Thor, Frigg”

10 Ekim 2020

10 Ekim 2020

Marvels filmlerinin güzel oyuncu ve yakışıklı jönlerin dünyası Asgard sakinlerinin İskandinav Mitolojisinin gerçek kahramanları olduğunu biliyor muydunuz? Yunan Panteonunda var...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Hitit Dağ Tanrıları ve Kökenleri

10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

İçindekiler1 Dağ Kültünün Tarihsel Gelişimi2 Dağ Tanrısı Tasvirleri3 Dağ tanrılarının yer aldığı eserler İnsanoğlu varoluşundan itibaren kontrol altına alamadığı birçok...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

İçindekiler1 Wendigo2 Minotaur3 Nian4 Chimera (Kimera)5 Sfenks Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı...

Tevrat’da Geçen Hz. İbrahim’in Hikayesi Hangi Mitolojik Hikayeye Benziyor?

30 Eylül 2020

30 Eylül 2020

Mitolojik hikayelerdeki genel karakterlerin bir çoğu günümüz dinsel hikayelere de kaynaklık etmektedir. Hatta o kadar fazla benzeyenler vardır ki insanlarda...

Hristiyanlık Öncesi İskandinav Dinine Yeni Yorum

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Hristiyanlıktan önceki İskandinav dini hakkında yapılan araştırmalar İskandinav dininde düşünülenden çok fazla çeşitlilik olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesinin yaptığı 10 yıllık...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Türk mitolojisinde Ayaz Ata figürü var mı?

14 Ekim 2021

14 Ekim 2021

Kadim inanç sistemlerinin ortak noktasını Güneş’in hareketleri oluşturmuştur. Güneş’in günlük doğuş ve batışı, yıllık mevsimsel hareketi inanç sistemini şekillendirmiştir. Güneş,...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mail bültenimize katılmak için e-posta adresinizi yazınız.