21 March 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Akay Kine “Çinliler, Bozkurt Destanı’nı değiştirdi”

Türklerin en önemli destanlarından biri olan Bozkurt Destanı, bir başka adıyla Ergenekon Destanı, Türklerin yeniden güç bularak tarih sahnesine çıkma serüvenini anlatır.

Bozkurt Destanı’nda Türkler, düşmanları tarafından bozguna uğrar geride sadece cılız bir çocuk kalır. Düşmanlar, bu cılız çocuğun kendilerine zarar verecek durumda olmadığını görünce onu öldürmezler, yine de işi garantiye almak için çocuğun kol ve bacaklarını keserler.

Kolu bacağı kesilmiş halde bataklık kenarına bırakılan çocuk, bir dişi Bozkurt tarafından bulunur ve beslenir, büyütülür. Zamanla gürbüzleşen çocuk, Bozkurt ile evlenir ve dokuz çocuğu olur.

Akay Kine, “Çinliler, Türkler Gök Tanrı’nın oğulları olmasın, kurdun oğulları olsun diye beddua etmişler.”

Kısaca Bozkurt Destanı bu şekildedir. Türk mitolojisinin temel taşını oluşturan destan hakkında Altay şamanı kendi tanımı ile Altay Tanrıcı Başı Akay Kine, “Çin’in Türklere yaptığı meşhur bir beddua vardır. Beddua Gök Tanrı’nın oğulları, Bozkurt’un oğulları olsunlar şeklindedir. Eskiden Kurt, bizim ikincil, yalnızca savaşta kullandığımız fıtratımızdı. Şimdi herkes kurt gibi oldu. Kurt ise ilk babasını kovar. Bu bedduadan kurtulmalıyız” diyerek şaşırtıcı bilgi veriyor.

Türk mitolojisinde Bozkurt Destanı
Kine “Bozkurt Destanı, Çinliler tarafından değiştirilmiştir.”

Günnur Yücekal Arpacı’nın kaleme aldığı Gök-Tanrı kitabında Bozkurt Destanı ile ilgili olarak Akay Kine şunları söylüyor. “Çinliler birkaç sene boyunca bizleri yenemeyince, bir mit uyduruyorlar. Sanki Türk olarak sadece hunlar yaşamış, Çinlilerde onları yenmişler. Savaş sonunda sadece ayaksız, bacaksız, kolsuz bir kişi hayatta kalmış, onu bir kurt alıp ak sütü ile büyütmüş. Sonuçta bu kurtta dokuz çocuk doğmuş. Ve biz Türkler, Gök Tanrı’nın oğulları değil kurdun oğulları olarak dünyaya gelmişiz.

Adem ve Havva anlatımı gibi kardeşlerin birbirleri ile evlenmesinden yani ensest doğan çocuklar olmuşuz. Ensest, Türk kültürüne göre kabul edilemez bir günahtır. Bu sebeple ne Çinlilerin uydurdukları bu hikaye ne de Adem ile Havva hikayesi Türk kültürü ve ahlakına uygun değildir. Türk için bundan daha korkunç bir şey yoktur.

Türklerin yaratılışı açıklayışında ensest bulunmamaktadır. Göğü yani Bay Ülgen’in dokuz oğlu ile yerin yedi kızı evlenir. Ve insanoğlu bu şekilde türer.

Türklerde anne tarafından beşinci nesilden sonra evlenebilirsin. Anne eğer Kıpçak ise, Kıpçak Kıpçak ile evlenmez. Ancak beş nesil geçmesi gerekir. Baba eğer Tölös ise bin yıl geçse de Tölös ile evlenemezsin. Çünkü kardeşindir.

Efsanenin bu şekilde dönüştürülmesi ile Çinliler de kendi maksatlarına ulaştıklarını ifade eden Kine, “Biz Gök Tanrı’nın oğlu olduğumuz zaman onlar bizi yenememişlerdir. Altın Ordu’dan sonra 7. ve 8. Asırdan sonra bu mitolojiyi uydurduklarında, kendimizi bir kurdun çocuğu olarak algılamaya ve birbirimizi yemeğe başladık. Ve gücümüz birbirimize karşı savaşmak için kullanıldı” dedi.

“Ergenekon Destanı’nda kurt sadece kurtarıcıdır”

Kitapta, Akay Kine’nin ezber bozan açıklamalarına mitoloji uzmanı Arif Acaloğlu, “Ergenekon Efsanesi’nin aslı Ebulgazi Bahadır Han’ın Secere-i Türk kitabında, diğer versiyonları ise Çin kaynaklarında bulunmaktadır. Gerçek nüshada kurt sadece kurtarırken bulunmaktadır. Kurtla çiftleşme ensest yoktur” şeklinde ekleme yapar.

Banner
Benzer Yazılar

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

Hristiyanlık Öncesi İskandinav Dinine Yeni Yorum

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Hristiyanlıktan önceki İskandinav dini hakkında yapılan araştırmalar İskandinav dininde düşünülenden çok fazla çeşitlilik olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesinin yaptığı 10 yıllık...

Hitit Dağ Tanrıları ve Kökenleri

10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

İnsanoğlu varoluşundan itibaren kontrol altına alamadığı birçok doğa olayını daha yüce bir güce bağlamış ve bu gücü de bir şekilde...

Türk Mitolojisinde Kurt Kurtarıcı ve Rehberdir

3 Mayıs 2021

3 Mayıs 2021

Her ulusun mitolojisinde hayvan totemleri vardır. Türk ulusunun mitolojisinde de birçok hayvanın varlığını görmekteyiz. Bu hayvanların başında Türk ulusunun zor...

Yaratılış Destanı “Türk Mitolojisi”

12 Ekim 2020

12 Ekim 2020

Türkler dünyanın en eski kültürüne sahip ırklardan biridir. Bu yüzdendir ki kendine ait mitolojik inançlarının olmaması düşünülemez. Mitolojinin en belirleyici...

Türk mitolojisinde Ayaz Ata figürü var mı?

14 Ekim 2021

14 Ekim 2021

Kadim inanç sistemlerinin ortak noktasını Güneş’in hareketleri oluşturmuştur. Güneş’in günlük doğuş ve batışı, yıllık mevsimsel hareketi inanç sistemini şekillendirmiştir. Güneş,...

Sümer Bira Tanrıçası Ninkasi Ve O’nun İlahisi

9 Haziran 2021

9 Haziran 2021

Yerleşik kültür ürünü bira yazılı kayıtlara göre Sümer medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Biranın Sümer medeniyetinden önce bir geçmişe sahip olup olmadığına...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal

14 Ağustos 2022

14 Ağustos 2022

Fas’ta 4167 metrelik yüksekliği ile tüm Kuzey Afrika ve Arap dünyasının en yüksek dağı olan Toubkal, Berberi dilinde “Her Şeyi...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

Yaramazlık Yapan Çocukları Cezalandıran Krampus Gecesi Şeytanı

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

Avrupa’nın bazı yörelerinde Hristiyanların 6 Aralık tarihinde kutladıkları Aziz Nicholas Günü‘nde,  yaramazlık yapan çocukları cezalandırdığına  inandıkları bir şeytan varmış. Bu...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Tanrıçaların Meyvesi Nar

10 Nisan 2021

10 Nisan 2021

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar...

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]