5 July 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Tanrıçaların Meyvesi Nar

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar yapmıştır. Bu yakıştırmalar beraberinde yorumlamaları getirmiş bu yorumlamalarda mitolojinin kökenini oluşturmuştur.

Mitoloji, eski çağ toplumlarının birçoğunda görülmektedir. Türklerde, Çinlilerde, Aborjinlerde, Afrika kabilelerinde, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetleri Hitit, Sümer, Akad, Babil, Assur ve daha buraya yazamadığımız birçok toplumda görülür.

Mitoloji, tanrıların, insanüstü varlıkların yaşantılarını, tanrılarla insanlar arasında geçen olayları içinde barındıran hikayelerden oluşur. Mitoloji doğa ile iç içedir. Doğada görülen bellirli bitki ve meyveler mitolojik hikayelerde yer alır. Bu meyveler tanrı ve tanrıçalara atfedilerek kutsallık verilir.

Mitolojik Meyveler Limon, Zeytin, Nar

Yunan mitolojisinde, Tanrıça Gaia’nın Tanrıça Hera’ya evlilik hediyesi olarak verdiği limon en çok bilinen mitolojik meyvedir. Anlatıya göre; Ladón adı verilen limon yüz başlı yılan ve bir ejderha tarafından korunur. Doğurganlık, ölümsüzlük atfedilen limonun ağacı, Hespérides Bahçesi’ne konulur.  Hespérides Bahçesi, aynı zamanda kayıp kıta Atlantis’te var olduğu düşünülür.

Yunan mitolojisinde zeytin
Zeytin, barışın, özgürlüğün, kutsallığın, bolluğun, bereketin, adaletin, sağlığın, arınmanın ve yeniden doğuşun sembolüdür.

Limon gibi, ölümsüzlük atfedilen bir başka meyve ise zeytindir. Homeros’un ünlü destanı İlyada’da zeytinin ölümsüzlüğü: “Ben herkese aitim ve kimseye ait değilim, sen gelmeden önce de buradaydım, sen gittikten sonra da burada olacağım” dizesi ile anlatılır.

Zeytin sadece, ölümsüzlük meyvesi değildir.  Zeytin, barışın, özgürlüğün, kutsallığın, bolluğun, bereketin, adaletin, sağlığın, arınmanın ve yeniden doğuşun sembolüdür. Günümüzde hala barış denilince ilk akla gelen sembol zeytin dalı olmaktadır.

Efsane Meyve Nar

Limon, zeytin gibi bir diğer ölümsüzlük meyvesi nardır. Nar, eskiçağ toplumların birçoğunda görülmektedir. Ve görüldüğü tüm toplumlarda doğurganlığın, ölümsüzlüğün, bolluk ve bereketin sembolü olmuştur. Nar, ayrıca bir kült öğesi olarak değerlendirilmiştir.

Anavatanı İran, Hindistan olduğu düşünülen nar, Mezopotamya, Anadolu ve Akdeniz bölgesinde görülen bir meyvedir. Çivi yazılı belgelerde Sümerce NU.ÚR.MA Akadça NURMŪ Hititçe nuurmu ya da narma olarak kayıtlara geçmiştir.

Yakındoğu kültürlerin hepsinde nar, ölümsüzlük, doğurganlık, bereket ve yaşam kaynağı olarak kutsallık atfedilen baş üstünde tutulan bir meyvedir. M. Ö. IV. binyıl bir Uruk vazosunda nar motifi görülmektedir. Nar biçimli bir kutu ve kuru nar tanelerinin olduğu bir mezar Eriha’daki Hiksos mezarlığında ortaya çıkarılmıştır.

XIV. ve XIII. yüzyıllarına tarihlenen Ugarit bölgesinde bulunan altın kutu üzerinde ve Eski Mısır’ın XVIII. Hanedanlık dönemine ait mezar ve tapınaklarında nar motifleri dikkat çekmektedir. Tutankhamon’un mezarında ele geçirilen hazine içinde nar biçimli bir kap oldukça önemlidir.

M. Ö. IV. binyıl bir Uruk vazosunda nar motifi görülmektedir.
M. Ö. IV. binyıl bir Uruk vazosunda nar motifi görülmektedir.

Nar tasvirlerini M. Ö. IX. ve VIII. yüzyılara ait Assur sarayları duvar rölyeflerinde ve Fenike bölgesinde bulunan fildişi oyma eserler üzerinde görmekteyiz.

Doğurganlığın bereketin meyvesi Nar

Sümerlerde Tanrıça İNANNA ile özdeşleşen HULUPPU ağacının nar ağacı olduğu düşünülmektedir. Çivi yazılı metinlerde GIŞ. NU.UR.MA olarak geçen kelime nar ağacı olarak değerlendirilir. Tanrıça İNANNA, aşkın sevginin doğurganlığın, kadınlığın simgesidir dolaysıyla narı seven tanrıça olarak geçer tabletlerde…

sumerian pomegranate
Sümerlerde nar, ölümsüzlüğün, doğurganlığın, sonsuz yaşamın sembolüdür.

Assur kaynaklarında da nar, aynı özelliklere sahiptir. Ancak, Assur metinlerinde nar sadece gebeliği sağlayıcı olarak değil gebeliği engelliyici (u MUNUS nu peš) hatta çocuk düşürmede de (u ša-mi arhuš šub-e)  kullanılması dikkat çeker. Assur silindir mühürlerde  nar ağacı motifi işlenir ve hayat ağacı olarak okunur. Bu durumda zıtlığı gösterir.

Limon ve zeytin ağaçlarına bolluğu bereketi, sonsuz hayatı, ölümsüzlüğün anlamını yükleyen Yunanlılar, nar ve ağacına da bu anlamları yüklemişlerdir. Mezoptamya kültürlerinde Tanrıça meyvesi olan nar Yunan mitolojisinde Tanrıça Aphrodit için geçerlidir. Tanrıça Aphrodit, Kıbrıs Adasına nar ağacını dikmiş ve dolaysıyla onun ağacı olmuştur.  Çok fazla tanesi ve kırmızı rengi ile nar, antik kültürlerde kadını temsil etmiştir. Yunan mitolojisinde nar birçok kadına isim olarak verilmiştir. Nar anlamına gelen “Side” şehrinin ismi bunlara bir örnektir.Side’nin baş tanrıçası Athena, onun kutsal meyveside nardır. Side şehrinde ele geçen sikkeler üzerinde nar motifleri bulunmaktadır.

Ancient greek mytology pomegranate
Yunan mitolojisinde nar ölümsüzlüğün doğurganlığın bereketin sembolüdür. Nar Tanrıça Aphrodit’in meyvesidir.

Maniheizmin Kurucusu Mani Nardan Doğmuş

Zerdüştük inancında da nar, diğer mitolojik hikayelerde olduğu gibi doğurganlık, ölümsüzlük ve zenginliğin bolluk ve bereketin sembolüdür. Ayinlerde nar ve kutsiyetlik kazandırılan nar meyvesi, “urvaram” ya da “ağaç” olarak değerlendirilmektedir.

Ruhun ölümsüzlüğünün bir sembolü olarak görülen nar daneleri, çocukların takdis törenlerinde pirinç ve üzüm daneleri ile birlikte etrafa saçılır.

Maniheizm dininin kurucusu Mani’nin doğumunda nar meyvesinin önemli bir rolü vardır.  Fa-Ta adındaki kralık karısı yediği nardan gebe kalmış ve göğsünden Mani doğmuştur.

 

Yazımızda H. Hande Duymuş Florioti’nin “Eski Yakındoğu Üzerine Notlar” adlı kitabından notlar kullanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Tevrat’da Geçen Hz. İbrahim’in Hikayesi Hangi Mitolojik Hikayeye Benziyor?

30 Eylül 2020

30 Eylül 2020

Mitolojik hikayelerdeki genel karakterlerin bir çoğu günümüz dinsel hikayelere de kaynaklık etmektedir. Hatta o kadar fazla benzeyenler vardır ki insanlarda...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Sümer Bira Tanrıçası Ninkasi Ve O’nun İlahisi

9 Haziran 2021

9 Haziran 2021

Yerleşik kültür ürünü bira yazılı kayıtlara göre Sümer medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Biranın Sümer medeniyetinden önce bir geçmişe sahip olup olmadığına...

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Yaratılış Destanı “Türk Mitolojisi”

12 Ekim 2020

12 Ekim 2020

Türkler dünyanın en eski kültürüne sahip ırklardan biridir. Bu yüzdendir ki kendine ait mitolojik inançlarının olmaması düşünülemez. Mitolojinin en belirleyici...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Vikingler, Kıyameti Önlemek İçin Volkanik Mağaraya Devasa Bir Tekne Oydular

26 Nisan 2021

26 Nisan 2021

Arkeologlar, Vikinglerin Ragnarök ile yani tanrıların öldürüldüğü ve dünyanın alevler içinde kaldığı hikaye ile ilişkilendirilen İzlanda da bir mağarada da...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

Dünyanın İlk Güzellik Yarışması Kaz Dağlarında Yapıldı

27 Ekim 2020

27 Ekim 2020

Dünyanın ilk Güzellik yarışması İda Dağı (Kaz Dağı) eteklerinde Paris’in hakemliğinde Aphrohite, Hera ve Athena arasında yapılmıştır. Mitoslarda İdaios ve...

Hitit Dağ Tanrıları ve Kökenleri

10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

İçindekiler1 Dağ Kültünün Tarihsel Gelişimi2 Dağ Tanrısı Tasvirleri3 Dağ tanrılarının yer aldığı eserler İnsanoğlu varoluşundan itibaren kontrol altına alamadığı birçok...

Günlere İsim Veren İskandinav Tanrı ve Tanrıçaları “Odin, Thor, Frigg”

10 Ekim 2020

10 Ekim 2020

Marvels filmlerinin güzel oyuncu ve yakışıklı jönlerin dünyası Asgard sakinlerinin İskandinav Mitolojisinin gerçek kahramanları olduğunu biliyor muydunuz? Yunan Panteonunda var...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

İçindekiler1 Wendigo2 Minotaur3 Nian4 Chimera (Kimera)5 Sfenks Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mail bültenimize katılmak için e-posta adresinizi yazınız.