8 December 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Lohusa Kadınların Korkulu Rüyası

Türk mitolojisinde yer alan kötü karakterlerden birisidir AlbastıLohusa kadınların ve bebeklerin korkulu rüyası Albastı, Türk coğrafyası ve  İç ve Doğu Anadolu’da varlığını hala devam ettirmektedir.

Al, Ak Karısı, Albas, Albis, Albız, Almıs gibi isimler ile de anılan Albastı ile ilgili şu bilgiler aktara gelmiştir günümüze…

Türk Dünyası’nın başat kötü ruhu olan Albastı, lohusa kadını ve bebeği öldürüp ciğerlerini suda kaynatıp yemek isteyen bir mitolojik varlıktır.

Kırgız, Kazak ve Başkurtlar’a göre Albastı, Kara ve Sarı Albastı olarak ikiye ayrılmaktadır. Sarı Albastı, fazla sıkıntı yaratmayan türdür. Alt düzey de şaman ve hoca dua ve törenler ile insandan ve çevresinden def edilebilir. Ama öyle muzip denilen bir tür ki; tekrar dönüp eğlenmek için korkutma yoluna gidebilirler.

Kara Albastı bu kadar muzip, eğlence düşkünü, kolay bir varlık değildir. Adı gibi kara, vakur, ciddi, iradesi kuvvetli bir varlıktır. Onlardan kurtulmak için ancak, onları iyi tanıyan, onlar hakkında eğitim almış (ocak eğitiminden geçmiş) kişilere başvurulabilir.

Türk coğrafyasında hala kendisine inanılan Albastı, loğusa kadın ve bebeklere zarar veren bir mitolojik figürdür.

Sarı Albastı, sarı keçi, tilki şeklinde insanlara zuhur ederler. her ne kadar lohusa kadının ciğerini söküp alsalar da ocaklı tarafından ciğeri tekrar bırakması sağlanır. Ocaklılar için fazla zorluk çıkartmayan yukarıda da belirttiğimiz gibi daha çok eğlence yönüne bakan varlıktır Sarı Albastı…

Albastı’nın kovulması için baksı kopuzu ile şu büyülü sözleri söyler:

“Ey, Albastı zalim,

Koy ciğeri yerine,

Zavallının canın iade et,

Sözümü tutmazsan,

Bana hürmet etmezsen,

Gözlerini çıkarırım…”

Bu sözler günümüz Anadolu’sunda cin çıkarma, musallat olma durumlarını çözme ritüellerinde kendilerine cinci tabir edilen kişiler tarafından da kullanıldığı hemen dikkati çeker. Kelimelerin bazıları dini motif taşıyan ifadeler ile değişmiştir.

Albastılar, çoğunlukla, karanlık, harabe, kir ve pisliğin hakim olduğu yerler de yaşar. Kullanılmayan evler, ıssız dağ ve vadiler de eğlenirler, çeşitli şekillere bürünüp insanları korkuturlar. Fergana Özbekleri, Albastıyı saçı başı dağınık yaşlı pejmürde bir kadına benzetirler.

Albastı ile ilgili ilginç bir inanışta Şamanlık inancına bağlı Tuba Urenha Türklerine aittir. Tuba Türkleri, Albastı’nın türeyişini evlenmeyen bir kızdan olduğunu, bunların kumsal ve kayalıklarda yaşadığı ve keçi gibi ses çıkarttığına inanırlar.

Konya ve çevresinde loğusa kadın ve bebeği yalnız bırakılmaz Albastı’nın hışmına uğramamaları için… Eğer bir şekilde kadın ya da bebek yalnız kalacaksa başlarının yanına süpürge konur. Doğu Anadolu’da ise, Albastı’nın erkek at, çelik ve mavi boncuktan korkup kaçtığına inanılır ve kendisinden bu objeler ile korunulur.

 

Yazı içinde yer alan bazı bilgiler için Bahattin USLU’nun Türk mitolojisi adlı kitabından yararlanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Hitit Dağ Tanrıları ve Kökenleri

10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

İnsanoğlu varoluşundan itibaren kontrol altına alamadığı birçok doğa olayını daha yüce bir güce bağlamış ve bu gücü de bir şekilde...

Yaramazlık Yapan Çocukları Cezalandıran Krampus Gecesi Şeytanı

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

Avrupa’nın bazı yörelerinde Hristiyanların 6 Aralık tarihinde kutladıkları Aziz Nicholas Günü‘nde,  yaramazlık yapan çocukları cezalandırdığına  inandıkları bir şeytan varmış. Bu...

Dünyanın İlk Güzellik Yarışması Kaz Dağlarında Yapıldı

27 Ekim 2020

27 Ekim 2020

Dünyanın ilk Güzellik yarışması İda Dağı (Kaz Dağı) eteklerinde Paris’in hakemliğinde Aphrohite, Hera ve Athena arasında yapılmıştır. Mitoslarda İdaios ve...

Tanrıçaların Meyvesi Nar

10 Nisan 2021

10 Nisan 2021

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar...

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Akay Kine “Çinliler, Bozkurt Destanı’nı değiştirdi”

20 Şubat 2022

20 Şubat 2022

Türklerin en önemli destanlarından biri olan Bozkurt Destanı, bir başka adıyla Ergenekon Destanı, Türklerin yeniden güç bularak tarih sahnesine çıkma...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı nasıl gördüklerine ve geceleri bir şeyin çarptığını...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Tevrat’da Geçen Hz. İbrahim’in Hikayesi Hangi Mitolojik Hikayeye Benziyor?

30 Eylül 2020

30 Eylül 2020

Mitolojik hikayelerdeki genel karakterlerin bir çoğu günümüz dinsel hikayelere de kaynaklık etmektedir. Hatta o kadar fazla benzeyenler vardır ki insanlarda...

Friglerin yeniden doğuş tanrısı Sabazios

10 Nisan 2023

10 Nisan 2023

Sabazios, Frig mitolojisinde doğa, tarım ve bereket tanrısı olarak tapınım görür. Aynı zamanda Trakya ve Makedonya mitolojisinde de yer alır....

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Hakas Türklerinde kötü ruhlar

17 Ekim 2022

17 Ekim 2022

Hakas Türkleri, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boyudur. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]