1 June 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Friglerin yeniden doğuş tanrısı Sabazios

Sabazios, Frig mitolojisinde doğa, tarım ve bereket tanrısı olarak tapınım görür. Aynı zamanda Trakya ve Makedonya mitolojisinde de yer alır.

Yahudi dinini de etkileyen Sabazios, Yahudilerce Yahve Sabooth olduğu kabul edilir.

Sabazios, genellikle at üstünde tasvir edilir ve sıklıkla yılan veya ejderha ile bağlantılıdır. Bazı efsanelerde, yılan tarafından ısırılan bir kadının oğlu olarak da tasvir edilir. Bazı kaynaklarda ise Zeus’un bir yılan haline bürünerek Persephone’yi hamile bırakması sonucunda doğduğu aktarılır.

Aynı zamanda bir savaş tanrısı olarak da kabul görür ve savaşta galip olmak için yapılan dualarda ve törenlerde onun adı anılırdı.

Sabazios, çoğunlukla at üzerinde savaşçı olarak tasvir edilir.

Sabazios, genellikle ağaçlık ve dağlık bölgelerde tapınılan bir tanrıydı ve adına yapılan törenlerde şarap içilir, müzik yapılır ve dans edilirdi.

Roma mitolojisinde Mithras ile özdeşleştirilmiştir ve Roma İmparatorluğu döneminde Sabazios’a saygı gösteren birçok tapınak inşa edilmiştir. Sabazios’un adı, Balkanlar’da ve Yunanistan’da hala yer yer kullanılmaktadır.

Sabazios, Friglerin doğaya ve yaban hayatına olan saygısını ve doğanın döngüsüne inançlarını yansıtan bir tanrıdır.

Yeniden doğuşu simgeler

Sabazios’un doğumu, ölüm ve yeniden doğuş döngüsüyle ilgilidir. Efsaneye göre, Sabazios’un annesi, bir gün ormanda gezerken bir yılan tarafından ısırıldı ve hamile kaldı.

Doğumundan hemen sonra ölen Sabazios’u, annesi onu dağda bir mağaraya gömer.

Ancak bir süre sonra, mağaranın kapısı açılır ve Sabazios tekrar hayata döner.

Frigler, Tanrı Sabazios’un yeniden doğuşunu doğanın döngüsüyle eşitler ve bugünü büyük bir coşkuyla kutlarlar.

Onun efsanesi, doğanın döngüsünün ve yaşamın devamlılığının sembolü olarak kabul edilir.

Bu efsane, Friglerin doğaya ve yaban hayatına olan saygısını gösteren bir örnektir. Aynı zamanda doğanın döngüsü ve yeniden doğuşunun anlatılması, hayatın sürekli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu hatırlatır.

Banner
Benzer Yazılar

Hristiyanlık Öncesi İskandinav Dinine Yeni Yorum

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Hristiyanlıktan önceki İskandinav dini hakkında yapılan araştırmalar İskandinav dininde düşünülenden çok fazla çeşitlilik olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesinin yaptığı 10 yıllık...

Özgürlük Sembolü Frig Şapkası’nın Türkiye’den Kolombiya’ya Yolculuğunun Hikayesi

10 Ocak 2021

10 Ocak 2021

Anadolu uygarlıkları içinde önemli bir krallık olan Frigler (Phrygia) modern dünyamızda şapkaları ile ünlüdürler. Frig şapkası, günümüzde özgürlüğün sembolü olarak...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı nasıl gördüklerine ve geceleri bir şeyin çarptığını...

Akay Kine “Çinliler, Bozkurt Destanı’nı değiştirdi”

20 Şubat 2022

20 Şubat 2022

Türklerin en önemli destanlarından biri olan Bozkurt Destanı, bir başka adıyla Ergenekon Destanı, Türklerin yeniden güç bularak tarih sahnesine çıkma...

Cinlerin Kralı Şemharuş’un Dağı: Toubkal

14 Ağustos 2022

14 Ağustos 2022

Fas’ta 4167 metrelik yüksekliği ile tüm Kuzey Afrika ve Arap dünyasının en yüksek dağı olan Toubkal, Berberi dilinde “Her Şeyi...

Türk Mitolojisinde Kurt Kurtarıcı ve Rehberdir

3 Mayıs 2021

3 Mayıs 2021

Her ulusun mitolojisinde hayvan totemleri vardır. Türk ulusunun mitolojisinde de birçok hayvanın varlığını görmekteyiz. Bu hayvanların başında Türk ulusunun zor...

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

Tanrıçaların Meyvesi Nar

10 Nisan 2021

10 Nisan 2021

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Yaratılış Destanı “Türk Mitolojisi”

12 Ekim 2020

12 Ekim 2020

Türkler dünyanın en eski kültürüne sahip ırklardan biridir. Bu yüzdendir ki kendine ait mitolojik inançlarının olmaması düşünülemez. Mitolojinin en belirleyici...

Günlere İsim Veren İskandinav Tanrı ve Tanrıçaları “Odin, Thor, Frigg”

10 Ekim 2020

10 Ekim 2020

Marvels filmlerinin güzel oyuncu ve yakışıklı jönlerin dünyası Asgard sakinlerinin İskandinav Mitolojisinin gerçek kahramanları olduğunu biliyor muydunuz? Yunan Panteonunda var...

İskandinav Tanrıçası “Frigg” ve Hüzünlü Hayatı

16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021

İskandinav Tanrıçası Frigg, Asgard’ın Kraliçesi ve en güçlü tanrıçasıdır. Evinin adı “bataklıklar salonu” anlamına gelen Fensalir’dir. Babasının adı Fjorgynn ve Tanrı ...

Türk mitolojisinde Ayaz Ata figürü var mı?

14 Ekim 2021

14 Ekim 2021

Kadim inanç sistemlerinin ortak noktasını Güneş’in hareketleri oluşturmuştur. Güneş’in günlük doğuş ve batışı, yıllık mevsimsel hareketi inanç sistemini şekillendirmiştir. Güneş,...

Hakas Türklerinde kötü ruhlar

17 Ekim 2022

17 Ekim 2022

Hakas Türkleri, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boyudur. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]