15 June 2024 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Friglerin yeniden doğuş tanrısı Sabazios

Sabazios, Frig mitolojisinde doğa, tarım ve bereket tanrısı olarak tapınım görür. Aynı zamanda Trakya ve Makedonya mitolojisinde de yer alır.

Yahudi dinini de etkileyen Sabazios, Yahudilerce Yahve Sabooth olduğu kabul edilir.

Sabazios, genellikle at üstünde tasvir edilir ve sıklıkla yılan veya ejderha ile bağlantılıdır. Bazı efsanelerde, yılan tarafından ısırılan bir kadının oğlu olarak da tasvir edilir. Bazı kaynaklarda ise Zeus’un bir yılan haline bürünerek Persephone’yi hamile bırakması sonucunda doğduğu aktarılır.

Aynı zamanda bir savaş tanrısı olarak da kabul görür ve savaşta galip olmak için yapılan dualarda ve törenlerde onun adı anılırdı.

Sabazios, çoğunlukla at üzerinde savaşçı olarak tasvir edilir.

Sabazios, genellikle ağaçlık ve dağlık bölgelerde tapınılan bir tanrıydı ve adına yapılan törenlerde şarap içilir, müzik yapılır ve dans edilirdi.

Roma mitolojisinde Mithras ile özdeşleştirilmiştir ve Roma İmparatorluğu döneminde Sabazios’a saygı gösteren birçok tapınak inşa edilmiştir. Sabazios’un adı, Balkanlar’da ve Yunanistan’da hala yer yer kullanılmaktadır.

Sabazios, Friglerin doğaya ve yaban hayatına olan saygısını ve doğanın döngüsüne inançlarını yansıtan bir tanrıdır.

Yeniden doğuşu simgeler

Sabazios’un doğumu, ölüm ve yeniden doğuş döngüsüyle ilgilidir. Efsaneye göre, Sabazios’un annesi, bir gün ormanda gezerken bir yılan tarafından ısırıldı ve hamile kaldı.

Doğumundan hemen sonra ölen Sabazios’u, annesi onu dağda bir mağaraya gömer.

Ancak bir süre sonra, mağaranın kapısı açılır ve Sabazios tekrar hayata döner.

Frigler, Tanrı Sabazios’un yeniden doğuşunu doğanın döngüsüyle eşitler ve bugünü büyük bir coşkuyla kutlarlar.

Onun efsanesi, doğanın döngüsünün ve yaşamın devamlılığının sembolü olarak kabul edilir.

Bu efsane, Friglerin doğaya ve yaban hayatına olan saygısını gösteren bir örnektir. Aynı zamanda doğanın döngüsü ve yeniden doğuşunun anlatılması, hayatın sürekli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu hatırlatır.

Banner
Benzer Yazılar

Dünyanın İlk Güzellik Yarışması Kaz Dağlarında Yapıldı

27 Ekim 2020

27 Ekim 2020

Dünyanın ilk Güzellik yarışması İda Dağı (Kaz Dağı) eteklerinde Paris’in hakemliğinde Aphrohite, Hera ve Athena arasında yapılmıştır. Mitoslarda İdaios ve...

Hitit Dağ Tanrıları ve Kökenleri

10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

İnsanoğlu varoluşundan itibaren kontrol altına alamadığı birçok doğa olayını daha yüce bir güce bağlamış ve bu gücü de bir şekilde...

Pers mitolojisinde yükselen güneş tanrısı Mithra

21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022

Mithra, Hint-Avrupa halkının en az iki kolunda, yani İranlılar ve Hint-Aryanlarda ortak olan bir tanrıydı. Mithra ayrıca antik Hint-İran mitolojisinde...

Akay Kine “Çinliler, Bozkurt Destanı’nı değiştirdi”

20 Şubat 2022

20 Şubat 2022

Türklerin en önemli destanlarından biri olan Bozkurt Destanı, bir başka adıyla Ergenekon Destanı, Türklerin yeniden güç bularak tarih sahnesine çıkma...

Hristiyanlık Öncesi İskandinav Dinine Yeni Yorum

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Hristiyanlıktan önceki İskandinav dini hakkında yapılan araştırmalar İskandinav dininde düşünülenden çok fazla çeşitlilik olduğunu gösterdi. Stockholm Üniversitesinin yaptığı 10 yıllık...

İskandinav Tanrısı Odin’de Türk İzleri

4 Aralık 2021

4 Aralık 2021

İskandinav panteonunda tanrıların tanrısı, savaş ve bilgelik tanrısı Odin’de Türk izleri görüldüğüne dair iddialar ele alınıyor. Mitolojide İskandinav dünyasının Zeus’u...

Türk Tarihinde ki İlk Kadın Hakan “İskit Kraliçesi Tomris Hatun”

3 Ekim 2020

3 Ekim 2020

MÖ VIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MS II. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini devam ettiren İskitler de doğuda Çin Seddi’nden batıda...

Yunan Tanrısı Apollon’u Tasvir Eden 2000 Yıllık Mühür Kudüs’te Bulundu

8 Kasım 2020

8 Kasım 2020

Yunan tanrı panteonunda müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, Apollon‘un tasvir edildiği 2000 yıllık mühür Kudüs’te bulundu. Olympos Dağı’nın...

Tevrat’da Geçen Hz. İbrahim’in Hikayesi Hangi Mitolojik Hikayeye Benziyor?

30 Eylül 2020

30 Eylül 2020

Mitolojik hikayelerdeki genel karakterlerin bir çoğu günümüz dinsel hikayelere de kaynaklık etmektedir. Hatta o kadar fazla benzeyenler vardır ki insanlarda...

Tanrıçaların Meyvesi Nar

10 Nisan 2021

10 Nisan 2021

Eski çağ insanı doğayı yorumlarken kişileştirme somutlaştırma yoluna gitmiştir. Anlam veremediği yada zihninde şekillendiremediği güçlere insan, hayvan ve nebattan yakıştırmalar...

Hakas Türklerinde kötü ruhlar

17 Ekim 2022

17 Ekim 2022

Hakas Türkleri, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boyudur. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey...

İnsanlığın En Büyük Korkularını Açığa Çıkaran 5 Mitolojik Yaratık

16 Ocak 2021

16 Ocak 2021

Mitolojik yaratıklar genelde bir inanıştan daha fazlasını ifade eder. Atalarımızın bir zamanlar dünyayı nasıl gördüklerine ve geceleri bir şeyin çarptığını...

İyi ve Koruyucu Ruhların İnme Yolu Kayın Ağacı

28 Ocak 2021

28 Ocak 2021

Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç, kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yararlanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak olarak kabul...

Yazın gelişi Türklerde Hıdırellez Çinlilerde Yaz Başlangıcı Günü olarak kutlanıyor

7 Mayıs 2023

7 Mayıs 2023

Hıdırellez, Hızır ile İlyas peygamberin çektikleri hasret ateşini söndürdükleri gün olarak bilinir. Hıdırellez 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. İki dostun sadece...

Sümer Bira Tanrıçası Ninkasi Ve O’nun İlahisi

9 Haziran 2021

9 Haziran 2021

Yerleşik kültür ürünü bira yazılı kayıtlara göre Sümer medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Biranın Sümer medeniyetinden önce bir geçmişe sahip olup olmadığına...

Yorumlar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]