2 July 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Tibet Platosu’na kalıcı olarak ilk yerleşenler: Denisovalılar veya Homo sapiens

Tibet Platosu, uzun zamandır dünyanın dört bir yanına göç eden insanlar tarafından doldurulan son yerlerden biri olarak kabul edildi. Davis, California Üniversitesi’ndeki arkeologlar tarafından hazırlanan yeni bir makale, soyu tükenmiş kuzenlerimiz Denisovalıların yaklaşık 160.000 yıl önce – türümüz için önceki tahminlerden 120.000 yıl önce – “dünyanın çatısına” ulaştığını ve hatta bizim türümüze katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda Denisovalıların yüksek irtifaya uyum sağladıklarını gösteriyor.

Trends in Ecology & Evolution dergisinde bu ay çevrimiçi olarak yayınlanan makale, arkeolojik ve genetik kanıtlara çapraz bakışın, bölge halkının tarihini yeniden yapılandırmak için önemli ipuçları sağladığını öne sürüyor.

Denisovalılar, bir zamanlar Asya’ya dağılmış arkaik homininlerdi. Bölgedeki erken modern insanlarla birkaç melezleme örneğinden sonra, melezleşmelerinden biri Tibetlilerin hayatta kalmasına ve yüksek irtifalara yerleşmesine fayda sağladı.

Bu sonuçlar, Tibet’te 15.000 fit (4.600 metre) yükseklikte bir arkeolojik alanın kazılarına katılan UC Davis doktora öğrencisi Peiqi Zhang’a ve UCLA’da Denisova ve diğer insan DNA’sını inceleyen doktora sonrası araştırmacı Xinjun Zhang’a öncülük eden bulgular arasında yer alıyor.

Denisovalı insanı

Soru: Bölgenin nasıl ve ne zaman iskân edildiği hakkında ne biliyoruz?

Xinjun Zhang, genetik antropoloji doktorasını 2017’de UC Davis’te kazandı. İki araştırmacı birbiriyle ilişkili değil.

İki bilim insanı, şimdiye kadarki arkeolojik ve genetik keşifleri entegre ederek, Tibet Platosu’nda insan dağılması ve yerleşimine dair kanıtların bir incelemesini gerçekleştirdi. Peiqi Zhang, “Makalemizden önce, her iki alanı, özellikle eşit bir vurguyla bir araya getiren kapsamlı bir inceleme eksikliği vardı” dedi.

Tibet Platosu 4 kez insan hareketlerine tanık oldu

Arkeolojik araştırmalar, yaklaşık 160.000 yıl önce Denisovalılarla başlayan ve yaklaşık 40.000 yıl önce, 16.000 yıl önce ve 8.000 yıl önce başlayan üç insan dönemi tarafından takip edilen dört ana hareketlilik dönemi göstermektedir.

Peiqi Zhang, “Arkeolojik kanıtlara dayanarak, bu hareketlilik dönemleri arasında boşluklar olduğunu biliyoruz” dedi. “Ancak Tibet Platosu’ndaki arkeolojik çalışmalar çok sınırlı. Buz Devri’nin sonlarından beri insanların sürekli olarak işgal edilme olasılığı var, ancak bunu doğrulamak için yeterli veri bulamadık.”

Denisovalılar ilk olarak 2010 yılında Sibirya’daki Altay Dağları’ndaki bir mağarada bulunan bir kızın parmak kemiğinden alınan DNA’ya dayanarak tanımlandı. DNA’sı, yaşayan popülasyonlarda kandaki oksijen taşınmasını iyileştirdiği bilinen Endotelyal Pas1 (EPAS1) genine oldukça benzer bir haplotip taşıyordu. Çoğu modern Tibetli, EPAS1 geninin yüksek frekansını taşır.

2019’da Tibet Platosu’ndaki bir mağaradan alınan bir çene kemiği geçici olarak Denisovalı olarak tanımlandı, ancak alt çenenin aynı geni taşıyıp taşımadığı belirlenemedi. Peiqi Zhang, “Denisovanların bu noktada Tibet Platosu’nun hipoksisine adapte olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Platodaki Denisovalıların biyolojisi ve davranışları hakkında çok az şey biliniyor.

Xinjun Zhang, genetik çalışmaların Asyalılar ve Okyanusyalıların (Avustralya, Yeni Zelanda, Melanezya, Mikronezya ve Polinezya halkı) farklı miktarlarda Denisovan DNA’sını miras aldıklarını gösterdiğini söyledi.

Homo sapiens-Tibet platosu

“Bu, melezlemenin, bugün gördüğümüz yerel popülasyonların daha fazla altbölümünden önce Asya’da bir yerde ata Asyalılarda meydana geldiği anlamına gelebilir” dedi.

Ve bir kereden fazla oldu diyen Xinjun Zhang, “Kimden genetik çalışmaların, hepimiz Doğu Asyalılar, Doğu Asyalılar özgü (ve diğer Güney Asyalılar paylaşılır diğer) bu tür olaylardan biri ile iki ayrı Denisovan gruplarla melezleşerek Tibetlileri, dahil olduğu tespit edebilir”

“Bütün Doğu Asyalılar aynı kalıpları gösterdiğinden, bu melezleşme olayının (Doğu Asyalılara özgü olan) plato yerine ovada bir yerde olduğuna inanmak için nedenlerimiz var.”

Zhang ve Zhang, gelecekteki keşiflerle test edilebilecek bilim insanları için bir çerçeve olarak Tibet Platosu’nun iki insan işgali modelini önermektedir. Yaklaşık 9.000 yıl önce Buz Devri’nin sonu hakkında yıl boyunca oraya yerleşmeden önce aralıklı ziyaretler 30.000 ila 40.000 yıl önce başlayan sürekli işgal.

Her iki modelde de Denovisliler, EPAS1 haplotipini modern insanlara yaklaşık 46.000 ila 48.000 yıl önce geçirebilirdi.

UC Davis antropoloji doçenti ve makalenin denetleyici yazarı Nicolas Zwyns, “Asıl soru, tüm yıl boyunca orada kalıp kalmadıklarıdır, bu da biyolojik olarak hipoksiye adapte oldukları anlamına gelir. Yoksa oraya tesadüfen gelip sonra ovalara geri mi çekildiler yoksa öylece ortadan mı kayboldular?”

Denisovalıların neslinin ne zaman tükendiği belli değil, ancak bazı araştırmalar bunun 20.000 yıl kadar geç olabileceğini öne sürüyor. Zwyns, “Yüksek irtifaya adapte olup olmadıklarını bilmesek de, bazı genlerinin bize aktarılması, türümüzün hipoksiye adapte olması için binlerce yıl sonra oyunun kurallarını değiştirecek. Bu benim için harika bir hikaye.”

Diğer ortak yazarlar, her ikisi de Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi’nden Xiaoling Zhang ve Xing Gao ve Providence, Rhode Island’daki Brown Üniversitesi’nden Emilia Huerta-Sanchez’dir.

Makalenin orijinal halini phys.org dan okuyabilirsiniz

Banner
Benzer Yazılar

Anadolu’da bulunmuş en eski lületaşı eser; Çavlum Mühürü

18 Temmuz 2021

18 Temmuz 2021

Eskişehir Alpu Ovası’nda yer alan Çavlum Köyü kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan damga mühür, Anadolu’da bulunmuş en eski lületaşı eseri özelliği...

Orman Yangınları 800 Yıllık Tarihi Mezarlara da Zarar Verdi

4 Ağustos 2021

4 Ağustos 2021

Ülkemizin gözbebeği ormanlarımız bir haftadır yanıyor. Yangına müdahale ederken yaşamlarını yitiren yurttaşlarımız bizleri derin acılara boğarken, yüzlerce yurttaşımızda evlerini, mallarını...

Yazı sistemlerinin evrimine ışık tutan Afrika Vai Dili

5 Şubat 2022

5 Şubat 2022

Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip yazının gelişimi üzerine çalışmalar devam ediyor. Mezopotamya’da ortaya çıkan yazı, günümüzde bilindiği kadarıyla...

Dispilio tablet bilinen ilk yazılı metin olabilir mi?

8 Ocak 2022

8 Ocak 2022

Şimdiye kadar elde edilen arkeolojik buluntulara göre yazının, Mezopotamya uygarlığında MÖ 3000 yıllarında bulunduğu biliniyor. Yazı serüveni Sümerlerin Uruk şehrinde...

Artvin Demirkapı/Arılı kaya resimleri Tunç Çağı Dönemi göçerleri hakkında bilgi veriyor

12 Aralık 2021

12 Aralık 2021

Kaya resimleri bizlere dönemin göçer topluluklarının sosyo-kültürel yapısı, dini inanç ve ritüelleri, düşün dünyası ve içinde bulunduğu doğası hakkında eşsiz...

İtalya’da ölü hediyeli 10.000 yıllık mezar ortaya çıkarıldı

15 Aralık 2021

15 Aralık 2021

Mezolitik dönem insan topluluklarının ölü gömme biçim ve ritüelleri hakkında yeni bilgiler kazandıran buluntulara bir yenisi daha eklendi. Avrupa’nın ölü...

Pompeii Etrüksler Tarafından Kuruldu

15 Ağustos 2021

15 Ağustos 2021

Pompeii yaşadığı felaketin bir sonucu olarak günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş antik şehirlerden biri. Bugün bile yeni keşifleriyle bizleri hala şaşırtan...

İslam Öncesi Arabistan’da Tapınılan Tanrıçalar

20 Aralık 2021

20 Aralık 2021

İslam öncesi Arabistan’da, Al-lat, Manat (Manah olarak da adlandırılır) ve Al-Uzza, Hubal ile birlikte Mekke panteonunun başlıca tanrıları olan üç...

Çanakkale Müzesi 1911 yılında 10 bin kuruş ödenekle kurulmuş

5 Ocak 2022

5 Ocak 2022

Osmanlı Devleti müzecilik tarihi denilince akla Osman Hamdi Bey ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gelir. Osman Hamdi Bey’in özverili çalışmalarının bir...

Ardahan Şeytan Kalesi Keşfedilmeyi Bekliyor

14 Ağustos 2021

14 Ağustos 2021

Eski adı Rabat olan Yıldırımtepe köyünde bulunan Ardahan Şeytan Kalesi keşfedilmeyi bekliyor. Ardahan Şeytan Kalesi her ne kadar Urartu döneminde...

Hitit büyü ritüellerinde nesneler ve renkler

14 Haziran 2022

14 Haziran 2022

Büyü insanın yaşamında her zaman var olmuştur. İnsan çözemediği her konuda dış dünya varlıklarından, ataların ruhlarından büyü aracılığı ile yardım...

Falaj al Misfah: Binlerce Yıldır Çalışıyor

27 Eylül 2021

27 Eylül 2021

Al Misfah Abriyeen köyü, yemyeşil vahası, muhteşem meyve bahçeleri ve yıl boyunca devam eden su kaynağı olan ‘aflaj’ ile tanınır....

Dante’nin Ölümünden 700 Yıl Sonra El Yazısı Notları Bulundu

12 Temmuz 2021

12 Temmuz 2021

İtalyan şair ve bilim insanı Dante Alighieri, evrensel edebiyatın en büyük başyapıtlarından biri olarak kabul edilen La Commedia (İngilizce’de İlahi...

İskandinavya’da şahin avcılığını betimleyen en eski figür ortaya çıkarıldı

17 Aralık 2021

17 Aralık 2021

Kuzey Avrupa’da, birkaç buluntu dışında şimdiye kadar fazla karşılaşılmayan şahin avcılığını betimleyen, şahin tutan taçlı bir figür bulundu. Norveç’in başkenti...

Stonehenge taşları güneş takviminin yaprakları olabilir

2 Mart 2022

2 Mart 2022

Dünya üzerinde gizemi hala tam olarak çözülememiş yapılar bulunuyor. Bunlardan birisi, İngiltere’deki Stonehenge taşlarıdır. Yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan bu...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mail bültenimize katılmak için e-posta adresinizi yazınız.