5 December 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Falaj al Misfah: Binlerce Yıldır Çalışıyor

Al Misfah Abriyeen köyü, yemyeşil vahası, muhteşem meyve bahçeleri ve yıl boyunca devam eden su kaynağı olan ‘aflaj’ ile tanınır. “Fraifer” olarak da bilinen Falaj al Misfah, bölgedeki en eski su kanallarından biridir ve tarihi 1000 yıldan fazladır.

Misfat Al Abriyeen, Al Dhakhiyla Valiliği’nde, Wilayat Al Hamra sınırındaki dağ eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1.000 metre yükseklikte dağlık bir kasabadır. Köy, adını aslen Misfat Al Abriyeen ve Al Hamra’dan gelen Al Abri kabilesinden alıyor.

Umman’daki birçok geleneksel köy, yakınlarına modern evler inşa etmek için terk edildi. Turizm sayesinde, antik sulama sistemi veya falajı ile ünlü büyüleyici Misfat al-Abriyeen gibi bu eski köylerin bazıları rehabilite edilmektedir.

Al Misfah Abriyeen köyünde 3.500 yıllık sulama sistemi
Arkeolojik kanıtlar, bu sulama sistemlerinin M. Ö. 2.500 kadar erken bir tarihte tarım alanlarını sulamak için tasarlandığını göstermektedir.

Falajı, yemyeşil tarlalarda beş kilometreden fazla uzanır. Bu falaj, vadinin merkezindeki bir dağ kaynağından çıkan sürekli su akışı ile ayırt edilir. Bu falaj kanalı, tarım arazilerinin sulanması için tek su kaynağıdır.

Arkeolojik kanıtlar, bu sulama sistemlerinin M. Ö. 2.500 kadar erken bir tarihte tarım alanlarını sulamak için tasarlandığını göstermektedir.

Al Misfah Abriyeen kanalı
Al Misfah Abriyeen kanalı

Su, dağlardaki yeraltı kaynaklarından gelir ve sulanan alanlara ulaşmadan ve içme ve konut kullanımı için kullanılmadan önce kayalara oyulmuş insan yapımı kanallarda yerçekimi ile kilometrelerce yol alır. Kanallar çoğunlukla yeraltındadır, ancak tarım alanlarına yaklaştıklarında açılırlar. Orada, sarjra adı verilen taşların tuttuğu eski kilimler, sulama kanallarını açıp kapatmak ve hurma, muz, nar, limon ve daha fazlasını yetiştiren çiftçilere adil bir şekilde su dağıtmak için kullanılıyor.

Al Misfah Abriyeen
Al Misfah Abriyeen

Falaj’ın suyu kışın ılık, yazın serindir. Kaynaklara göre bu kasabada günlük su akışı yaklaşık 190 bin galon olan bir su kaynağı da var. Kasaba, yerlilerin ve ziyaretçilerin cilt rahatsızlıklarından kurtulmak için geldiği “Al-Faj” adlı bir kükürt kaynağına sahiptir.

Misfat Al Abriyeen köyü, muhteşem tarım teraslarına, güzel sokaklara ve sağlam kayaların üzerine inşa edilmiş eski evlere sahiptir. Misfat al Abriyeen’deki eski evler palmiye çatılı geleneksel kerpiç evlerdir ve eski zamanlarda güvenliği sağlamak için sağlam kaya temeller üzerine inşa edilmiş olmaları bakımından benzersizdir.

Banner
Benzer Yazılar

Artvin Demirkapı/Arılı kaya resimleri Tunç Çağı Dönemi göçerleri hakkında bilgi veriyor

12 Aralık 2021

12 Aralık 2021

Kaya resimleri bizlere dönemin göçer topluluklarının sosyo-kültürel yapısı, dini inanç ve ritüelleri, düşün dünyası ve içinde bulunduğu doğası hakkında eşsiz...

Türk inancında Kutlu Hayat için Ölçey kuralları

27 Mayıs 2022

27 Mayıs 2022

Türk inanç sisteminde kut, kişinin ruhsal olarak doğru bir yaşam çizgisinde ilerlemesi sonucu göğün kendisine verdiği ışık olarak bilinir. Kutlanmış...

Suriye’de Batı Hun İmparatorluğu’na ait yazıt bulundu

18 Eylül 2021

18 Eylül 2021

Suriye’nin Rakka kenti yakınlarında bulunan Sura Antik Kenti’nde, Batı Hun İmparatorluğu’na ait bilinen en eski yazıt ortaya çıktı. Suriye’de yaşanan...

Orman Yangınları 800 Yıllık Tarihi Mezarlara da Zarar Verdi

4 Ağustos 2021

4 Ağustos 2021

Ülkemizin gözbebeği ormanlarımız bir haftadır yanıyor. Yangına müdahale ederken yaşamlarını yitiren yurttaşlarımız bizleri derin acılara boğarken, yüzlerce yurttaşımızda evlerini, mallarını...

Pompeii Etrüksler Tarafından Kuruldu

15 Ağustos 2021

15 Ağustos 2021

Pompeii yaşadığı felaketin bir sonucu olarak günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş antik şehirlerden biri. Bugün bile yeni keşifleriyle bizleri hala şaşırtan...

Hristiyanlığın ilk yıllarında piskoposlar Antik Çağ’ın bilgilerinden yararlanıyorlardı

13 Temmuz 2022

13 Temmuz 2022

Hristiyanlığın ilk yıllarında piskoposlar, Hristiyanlığı yaymak, Kilise’nin toplum üzerindeki etkisini artırmak için Antik Çağ’ın bilgilerinden ve düzenledikleri ritüellerin oluşturduğu yoğun...

Gümüş Yatakları Tunç ve Antik Çağ’da Gücün Kaynağıydı

19 Aralık 2021

19 Aralık 2021

Tarihte mal alım satımında ilk olarak takas yöntemi kullanıldı. İlerleyen zamanlarda ise değerli ve az bulunan maddeler alışverişte yer aldı....

Eski Mısır ve Mezopotamya ile eş zamanlı İndus Vadisi Uygarlığı şehri “Mohenjo Daro”: Suyun kontrolüne saygı duyan yetenekli şehir planlamacıları

10 Eylül 2022

10 Eylül 2022

İndus Nehri Vadisi (veya Harappan) uygarlığı (M. Ö. 3300-1300) 2 bin yıl boyunca kuzeydoğu Afganistan’dan Pakistan ve kuzeybatı Hindistan’a yayılmıştır....

Gılgamış Rüya Tableti Irak’a Geri Döndü

8 Aralık 2021

8 Aralık 2021

Dünyanın bilinen en eski yazılı edebi ve dini içerikli çivi yazılı Gılgamış Rüya tableti koleksiyonunun kaçırılan parçası Salı günü (07...

Irak’ta 1300 yıllık Emevi Camisi bulundu

28 Kasım 2021

28 Kasım 2021

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam devletini 4 halife (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali)...

Tibet Platosu’na kalıcı olarak ilk yerleşenler: Denisovalılar veya Homo sapiens

8 Aralık 2021

8 Aralık 2021

Tibet Platosu, uzun zamandır dünyanın dört bir yanına göç eden insanlar tarafından doldurulan son yerlerden biri olarak kabul edildi. Davis,...

Hint-Avrupa Dillerinin Yayılmasında Atların Evcilleştirilmesi Etkili Miydi?

20 Ekim 2021

20 Ekim 2021

Hint-Avrupa dilleri denince akla Anadolu’da uzun yıllar hakimiyet kurmuş dönemin güçlü imparatorluğunun kurucuları Hititler gelir. Anadolu’da her ne kadar bir...

Roma Mahkemelerinde Savunma Yapan İlk Kadın Avukat Manilia

14 Ocak 2022

14 Ocak 2022

Eski Çağ tarihinde ata erkil yapının hakim olduğunu görürüz. Ticarette, sanatta, edebiyatta, kısacası sosyal hayatın her alanında erkek egemen anlayış...

Anadolu’da bulunmuş en eski lületaşı eser; Çavlum Mühürü

18 Temmuz 2021

18 Temmuz 2021

Eskişehir Alpu Ovası’nda yer alan Çavlum Köyü kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan damga mühür, Anadolu’da bulunmuş en eski lületaşı eseri özelliği...

Stonehenge taşları güneş takviminin yaprakları olabilir

2 Mart 2022

2 Mart 2022

Dünya üzerinde gizemi hala tam olarak çözülememiş yapılar bulunuyor. Bunlardan birisi, İngiltere’deki Stonehenge taşlarıdır. Yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan bu...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]