4 December 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Pagan Tanrıları ikonalarda gizlendi mi?

Hz. İsa, Hz. Meryem, melekler ve azizlerin yer aldığı ikonalar, Hristiyan dini yapılarının önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır.

İkona sanatı, Bizans / Doğu Roma İmparatorluğu ile birlikte gelişti. Ortodoks mezhebinde daha fazla benimsendi.

Kilise ve evlerin duvarlarına işlenen Hz. İsa‘nın, Hz. Meryem‘in, azizlerin, ve kutsal olayların yer aldığı tasvirlerin, ibadet halinde kutsiyeti arttırdığına inanılıyor. Ortodokslar, bu yönüyle ikonaları kutsal olarak kabul ederler.

Ortodokslar için oldukça önemli bir dini aygıt olan ikonaların pagan dini ritüellerinden evrimleşmiş olabileceği düşünülüyor.

İkonaların daha önceki pagan uygulamalarından bir şekilde evrimleştiği teorisinin en önemli savunucusu, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanat Tarihi Profesörü olan Thomas Mathews’tir.

Eski dünya halklarının tanrılarının heykellerine ve figürlerine taptıkları iyi bilinmektedir, ancak daha yeni kanıtlar, Ortodoks Hristiyan simgelerinden farklı olarak, tanrılarının portrelerini kendi evlerinde saygı görmek üzere görevlendirdiklerini göstermektedir.

Dahası, Geç Antik Çağ ile erken Orta Çağ dönemi arasındaki geçici dönemde, putperest ibadet edenler, Hristiyan simgeleriyle karıştırılabilecek pagan portreleri yaptırarak dini uygulamalarını gizlemiş olabilirler.
Mathews’in çalışmaları büyük ölçüde Bizans İmparatorluğu’na odaklanmaktadır.

İsa Pantokratörü'nün bilinen en eski simgesi, Aziz Catherine Manastırı, Sina Dağı'ndan 6. yüzyıldan kalma kostik simge. Public Domain / Wikimedia Commons
İsa Pantokratörü’nün bilinen en eski simgesi, Aziz Catherine Manastırı, Sina Dağı’ndan 6. yüzyıldan kalma kostik simge. Public Domain / Wikimedia Commons

Mathews’in bakış açısına göre, “Erken Hristiyan ikonların külliyatı, aynı geleneklerin çoğunu paylaşan, Roma Mısır’ının pagan panel resimlerinin külliyatının bir tür yankısını veya aynasını oluşturur.”

Panel resimleri tipik olarak Roma Mısır’ından gelen üst sınıf mumyalara eklenmiştir. Resimlerin tarzı doğalcıydı, genellikle büyük etkileyici gözlerle, daha sonraki Hıristiyan örneklerinden tamamen farklı değildi.

Panel resimleri Mısır’ın her yerinde, özellikle Faiyum antik kentinde keşfedilmiştir. Bununla birlikte, tarihçi Judith Herrin, portre pratiğinin Roma İmparatorluğu’nda çok daha yaygın bir şekilde yayılmış olabileceğini, ancak resimlerin Mısır’da daha iyi hayatta kaldığını, çünkü kuru koşulların onları koruduğunu öne sürdü.

Yunanlılar, Romalılar ve diğer halklar için antik dünyada ev tanrılarına tapınak bulundurmak yaygındı. Bu tanrılara genellikle heykeller veya heykelciklerle saygı duyulurdu, ancak antik çağın sonraki dönemlerinde aileler tanrılarını ahşap panellere boyanmış simgelerle onurlandırmaya başlamış olabilirler.

Herrin’e göre, “Özel evlerin içinde, aile krallarına (ev tanrılarına) da saygı duyulurdu; Özellikle kadınlar ev türbelerinde bunlara katıldılar ve tanrılara adaklar sundular. Ev içinde korunma arayışındaki bu güçlü gelenek, Hıristiyan ikonların yavaş yavaş eskilerin yerini aldığı bir bağlam sağladı. “

Mathews, Hristiyan figürlerinin ikonlar üzerindeki tasvirlerinin büyük ölçüde tanrılarının daha önceki pagan tasvirlerinden, büyük ölçüde Yunan, Mısır ve Roma panteonlarından türetildiğini savunuyor.

Fotoğraf Alexander Gale

Mathews’e göre, İsa’nın ikonografik tasvirleri, Yunan tanrısı Zeus ve Yunan-Mısır tanrısı Sarapis’in paan portrelerine dayanmış olabilir. Temiz tıraşlı bir Mesih içeren simgeler, Yunan tanrısı Apollon’un tasvirlerinden türetilmiş olabilir.

Mathews ayrıca Meryem Ana ve bebek İsa’nın ikonlarının, İsis’in Harpocrates’li pagan Mısır ikonografisinden ilham aldığını savunuyor. Benzer şekilde, eski çok tanrılı dinlerin haloed tanrısallıkları, özellikle Sobek’in görüntüleri, azizlerin ve meleklerin genellikle başları halelerle çevrili olarak tasvir edildiği daha sonraki Hıristiyan ikonografik şemalarını etkilemiş olabilir.

Bazı Roma imparatorları Hristiyanları acımasızca bastırmış olsalar da, din imparatorluğa yayıldı ve yavaş yavaş kabul edildi. MS 313’te İmparator Konstantin, Hristiyanlığı suç olmaktan çıkaran Milano Fermanı’nı yayınladı.

Daha sonra, MS 380’de imparator Theodosius, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini yapan Selanik Fermanı’nı yayınladı. Sadece iki yıl sonra, paganizmi yasakladı ve bazı pagan uygulamalarını ölümle cezalandırdı.

Theodosian kararnamelerini takiben, putperestlerin çok tanrılı dinlerini uygulamaları giderek daha tehlikeli hale geldi. Bununla birlikte, bekletmeler vardı ve bazı putperestler tanrılarına gizlice ibadet etmeye devam ettiler.

Paganların inançlarını gizlemelerinin, ancak yine de evlerinde özel tapınaklar bulundurmalarının bir yolu, yetkilileri kandırmak için görünüşte Hıristiyan tarzında simgeler görevlendirmekti. Bir pagan simgesi keşfedilirse, simgenin Mesih’e veya azizlerden birine ait olduğunu iddia edebilirlerdi.

Herrin, “580’lerin sonlarına kadar bile, putperestlerin, aslında Apollon’un adanmışları olduklarında Mesih’e saygı duyuyor gibi görünmeleri için simgeleri görevlendirdikleri keşfedildi” diyor.

Sonuçta, bu aldatmaca işe yaramadı. Daha sonra öldürülen Apollon’a tapanların kınanmasıyla sonuçlanan bir dizi davaya neden oldu.

Kapak Fotoğrafı Konya Aya Elenia Kilisesi’nde bulunan Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın yer aldığı ikona/Oğuz Büyükyıldırım

Alexander Gale/Greekreporter

Banner
Benzer Yazılar

2.000 yıllık antik bir “aynalık” Çin’deki aristokrat yaşama ışık tutuyor

18 Mayıs 2022

18 Mayıs 2022

Pekin’deki arkeologlar, Han Hanedanlığı döneminde yüksek soylular tarafından sevilen 2.000 yıllık bir aynalık başarıyla yeniden oluşturdular. Aynalık, öğrencileriyle etkileşime giren...

Anadolu Topraklarında Yaşamış Gizemli Halk Luviler Kimdir?

1 Ocak 2021

1 Ocak 2021

Tarihin her dönemine ait bir yaşam barındıran Anadolu topraklarında Luviler adlı gizemli bir halk yaşamıştır. Gizemli halk nitelemesini koyuyoruz çünkü;...

Arkeologlar, Google Earth ve uçak keşiflerini kullanarak Sırbistan’ın gizli Tunç Çağı yapılarını ve bilinmeyen yerlerini tespit ediyor

17 Kasım 2023

17 Kasım 2023

University College Dublin’deki arkeologlar, Google Earth ve uçak keşiflerini kullanarak daha önce bilinmeyen 100’den fazla site tespit etti. Uydu uzaktan...

Demir Çağı Savaşçılarının Kuş Tüyü Yatakları Araştırmacıları Şaşırttı

28 Mart 2021

28 Mart 2021

İsveç’te bulunan 7 nci yüzyıla ait Viking öncesi döneme tarihlendirilen mezarlardan şaşırtıcı sonuçlar geliyor. Demir çağına tarihlendirilen mezarlıktaki savaşçıların kuş...

Çin’de 6 bin yıllık 5 metre uzunluğunda yılan iskeleti bulundu

3 Nisan 2023

3 Nisan 2023

Çin’in güneyinde yer alan Zuojiang Nehri havzasında, yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait Neolitik döneme ait yılan kemikleri bulundu. Alanda...

Karadeniz’in Zeugması’nda 1800 yıllık Roma askerine ait demir maske bulundu

23 Kasım 2021

23 Kasım 2021

Karadeniz’in Zeugması olarak bilinen Hadrianaupolis Antik Kenti’nde yapılan kazılarda Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu. Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki...

Mezopotamya tarım tarihini etkileyecek araştırma

12 Ocak 2022

12 Ocak 2022

Tarım, bereketli hilal olarak bilinen sulak Mezopotamya topraklarında başladı. Bilinen en eski tarım uygulamaları bu topraklarda görülür. Buğday, arpa ekimi...

2 Bin Yıllık Ankara Roma Tiyatrosu Restore Ediliyor

12 Temmuz 2021

12 Temmuz 2021

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi” kapsamında 2 Bin Yıllık Roma tiyatrosunu orijinal dokusunu koruyarak restore ediyor. 1982 yılında inşaat...

Petrol sondaj alanında urne benzeri mezarların bulunduğu 2.000 yıllık bir mezarlık ortaya çıkarıldı.

16 Temmuz 2022

16 Temmuz 2022

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’da bulunan petrol sondaj alanında urne benzeri mezarlara sahip eski bir mezarlık keşfedildi. Mezarlık, Ahvaz...

Yapay Zeka Filologların Kil Tabletler Üzerindeki Çalışmasına Yardımcı Olacak

5 Kasım 2020

5 Kasım 2020

Yazıyı bulan Sümerliler ilk yazı örneklerini, bizlere fırınlanmış kil tabletler aracılığıyla ulaştırdılar. İlk başta, ticaret için kullanılan yazı zamanla edebiyat,...

Ben-Hur Filmine Konu Olan Antik Hipodrom “Arkeo Spor Park” Olacak

7 Ağustos 2021

7 Ağustos 2021

Kudüs’te yaşayan varlıklı prens olan Ben-Hur, Roma döneminde Yahudilerin özgürlüğü için uğraş veren bir tarihi kişiliktir. Charlton Heston’un başrolünü oynadığı...

Altın sikke bilinmeyen bir İngiliz Kralını ortaya çıkardı

21 Ekim 2023

21 Ekim 2023

İngiltere’nin güneydoğusundaki Hampshire’da unutulmuş bir Demir Çağı hükümdarının adını taşıyan bir madeni paranın olağanüstü keşfi sayesinde İngiliz tarihinin az bilinen...

Dünyanın En Eski Gülücük Emojili Su Matarası Sergilenecek

4 Temmuz 2021

4 Temmuz 2021

Hitit İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Anadolu ve Suriye topraklarında Geç Hitit Devletleri kurulmuştu. Bu devletlerden birisi de günümüz Gaziantep ilinin Karkamış...

Mezolitik Taş Devri’nde bir çocuk kuş tüyleri, bitki lifleri, kürkü ve köpeği ile gömülmüş

4 Kasım 2022

4 Kasım 2022

Finlandiya’nın doğusunda Outokumpu belediyesi sınırları içinde kalan Majoonsuo’da gerçekleştirilen kazılarda Mezolitik Taş Devri’ne ait bir mezar alanı keşfedildi. Mezar alanında...

Aborjinler’in Göç Yolları Haritası Yayınlandı

30 Nisan 2021

30 Nisan 2021

Avustralya’nın kadim halkı Aborjinler’in göç yolları haritası yayınlandı. Aborjinler’in, Avustralya kıtasına nasıl geldikleri ve kıta içinde nasıl hareket ettiklerine dair...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]