5 December 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Hz. Süleyman Denizcilerin Kralı mıydı?

İsrail kralı, din alimi, peygamber Hz. Süleyman hakkında yeni bir görüş atıldı. Hz. Süleyman, denizcilerin kralı mıydı?

İlahi kitaplarda, Tevrat, İncil ve Kuran’da İsrailoğulları’nın kralı ve Allah’ın peygamberi olarak geçen Hz. Süleyman, kendisinde önce kral ve peygamber olan Hz. Davut’un ve Hititli Batşeba’nın oğludur.

Hz. Süleyman, Kuran’da hayvan alemi ile iletişim kurabilen, cinlere ve rüzgarlara hükmeden bir peygamber olarak tanıtılır. Rüzgarlara hükmeden Allah’ın peygamberi…

Enbiya 81’de, “Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz” ayetinde Hz. Süleyman’ın denizci kimliğine atıf mı yapılıyordu? Bu soruya İngiliz deniz arkeoloğu Dr. Sean Kingsley’in yürüttüğü bir çalışma ışık tutabilir.

Kingsley, “Hz. Süleyman, dünyanın ilk denizcilik kralı”

Dr. Sean Kingsley, Hz. Süleyman’ın sadece etten kemikten bir hükümdar değil, aynı zamanda Fenike müttefikleri tarafından “tarihin ilk özel ilişkisinde” yürütülen yolculukları finanse eden dünyanın ilk denizcilik kralı olduğunu gösteren kanıtlar topladı.

Kingsley, 10 yıldan fazla bir süredir “Süleyman sorunu” ile ilgili bir denizcilik denetimi gerçekleştirdi. Aramayı Kutsal Topraklar’ın ötesine, Akdeniz boyunca İspanya ve Sardunya’ya kadar genişleterek, arkeolojik kanıtların “zenginlik ve bilgelik bakımından dünyanın tüm krallarını geride bırakan” Süleyman ile Fenike arasındaki bir ortaklığın-“Süleyman’a istediği kadar sedir kerestesi ve altın sağlayan” usta Hiram- İncil’deki tanımlarını desteklediğini buldu.

Hz. Süleyman
Hz. Süleyman, Kuran’da, hayvanlarla iletişim kurabilen, cinlere ve rüzgarlara hakim olan peygamber olarak geçer.

Kingsley, Observer’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Araştırmayı çok geniş bir alana yaydım. Bu tür bir denizcilik çalışması daha önce hiç yapılmamıştı. 100 yıldır arkeologlar dünyanın en çok kazılan şehri olan Kudüs’ün kutsal topraklarını inceledi. Kesin olan hiçbir şey, Krallar ve Chronicles’ın Süleyman’ın sarayı ve tapınağı hakkındaki epik hesaplarına uymuyor. Yeni kanıtlar, limanların, depoların, endüstrinin ve gemi enkazlarının izlerini keşfederek hakikat arayışını sarsıyor.”

Kingsley, Mezquitilla’dan Malaga’ya Endülüs liman kentlerini araştırdı ve arkeolojik kanıtların “bir Fenike kıyısı” gösterdiğini buldu. Altın, gümüş, kurşun, bakır ve çinko üreten Huelva’dan 70 km içeride yer alan antik dünyanın büyük madeni Rio Tinto’yu ziyaret etti ve burada çok önemli olarak eski haritaların ve tarihi hesapların belirli bir bölgeye atıfta bulunduğunu (Cerro Solomon veya Solomon’s Hill) fark etti.

17. yüzyıldan kalma bir hesap, Süleyman Tepesi’nin daha önce Süleyman’ın Kalesi olarak adlandırıldığını ve bir başkasının da insanları “oraya Kral Süleyman tarafından altın ve gümüş için gönderildiği” anlatılıyor.

Arkeologlar sahada, granit havaneli ve mineralleri ezmek için kullanılan taş havanlar gibi eski madencilik aletleri ve yüksek oranda gümüş içeren kurşun cürufu kalıntıları buldular. Kingsley, kurşun izotop analizinin İsrail’de kazılan gümüş yığınlarının aslen İberya’dan geldiğini gösterdiğini söyledi.

Yakın zamanda Huelva’da yapılan son kazılarda, fil dişleri, tüccarların şekel ağırlıkları ve çömlekler dahil olmak üzere İsrailliler ve Fenikelilere ait kanıtlar bulundu. Kingsley, Huelva’nın arkeologların sahip olduğu eski ithal metal kaynağı olan “İncil’deki Tarşiş’in başkenti için en uygun yer” olduğu sonucuna varmıştır.

Tarşis, Hz. Süleyman için önemli bir yerdi.

Antik çağda Tarşiş’in bir Yunan türevi olan Tartessos olarak bilinen güney İber Yarımadası’nın bu bölgesinde “çok daha kesin bir adayı” destekleyen metinler ve kalıntılar onu etkiledi. Sardinya’da bulunan M.Ö. dokuzuncu yüzyıldan kalma bir stel üzerindeki bir Fenike yazısı, Tarşiş topraklarına atıfta bulunur ve aynı zamanda tarihsel gerçekliğini kanıtlar.

Süleyman’ın Tapınak Dağı’nda İlk Kudüs Tapınağı’nı inşa ettiğine inanılıyor. Kingsley, saf altınla kaplı iç tapınak gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere tarihçilerin bildiği her şeyin İncil’de bulunduğunu belirterek “Şehir, saray ve amiral gemisi tapınağı inşa etmek ucuza gelmedi. Ophir ve Tarşiş topraklarına uzun mesafeli yolculuklar, kraliyet sarayına bir altın, gümüş, değerli taş ve mermer nehri getirdi” diye araştırma notlarına yazdı.

“Ne İsrail ne de Lübnan yerel altın ve gümüş kaynaklarından yararlanamadı. İncil’deki girişimciler ufka bakmaya zorlandı. Tarşiş ülkesi, Süleyman’ın gümüşü için hayati bir kaynaktı. Hezekiel Kitabı’nın kaydettiği gibi: Tarşiş, büyük servetiniz nedeniyle sizinle ticaret yaptı.”

Kingsley, son olarak şunları ekledi: “Güney İspanya’da yaşananlar inkar edilemez. Rio Tinto’dan Malaga’ya zengin bir şekilde dağılmış Fenike imzalı buluntular, Yakın Doğu gemilerinin M.Ö. 900 yılına kadar ayın uzak tarafı gibi görünen şeye doğru yola çıktıklarına dair hiçbir şüphe bırakmıyor.

Eski hesaplarda Rio Tinto’da – Süleyman’ın Tepesi’nde gümüş çıkarıldığı tepenin adını gördüğümde şaşkına döndüm. İncil tarihi, arkeolojisi ve efsanesi, Eski Ahit’te kutlanan uzun süredir aranan Tarşiş ülkesini ortaya çıkarmak için birleştirildi.

Görünüşe göre Solomon denizcilik planlamasında akıllıydı. Kudüs’ten yapılan seferleri finanse etti ve ücretli Fenikeli denizcilerin denizdeki tüm riskleri almasına izin verdi.”

Tevratta geçen Hz Süleymanın tapınağını yapan Kral Hiram (Usta Hiram, Hiram Abi)
Tevratta geçen Hz Süleymanın tapınağını yapan Kral Hiram (Usta Hiram, Hiram Abi)

 Kral Hiram Hiram Usta (Hiram Abi) Kimdir?

Hz. Süleyman’ın tapınağının yapılmasında baş mimar olarak bilinen masonluğun üçüncü derecesi ile ilgili yerin kahramanı olarak tasvir edilen kişilğidir. Rivayetlere göre; Masonluğun üçüncü derecesine ait bilgileri almak isteyen kişiler tarafından öldürülmüştür. Hiram Usta, dul kadının oğlu olarak da tanımlanır.

Tevrat (1. Krallar, 5) de ise Hiram, Kral Hiram olarak şu şekilde vücut bulur.

1. Sur Kralı Hiram, Süleyman’ın babası Davut’un yerine kral olarak meshedildiğini duyunca, elçilerini Süleyman’a gönderdi. Çünkü Davut’la hep dostça geçinmişti.

2. Süleyman Hiram’a şu haberi gönderdi:

3. “Bildiğin gibi, babam Davut çevresindeki savaşlar yüzünden Tanrısı RAB’bin adına bir tapınak yapamadı. Bu savaşlarda RAB, Davut’un düşmanlarını onun ayakları altına serdi.

4. Oysa şimdi Tanrım RAB her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var, ne de kötü bir olay.

5. RAB, babam Davut’a, “Tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak” diye söz verdi. Ben de Tanrım RAB’bin adına bir tapınak yapmaya karar verdim.

6. “Şimdi bana Lübnan’dan sedir ağaçları kesmeleri için adamlarına buyruk ver. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. Adamların için istediğin ücreti vereceğim. Aramızda Saydalılar kadar ağaç kesmede usta adamlar olmadığını biliyorsun.”

7. Hiram, Süleyman’dan bu haberi alınca çok sevindi ve, “Bugün, o büyük ulusu yönetmek üzere Davut’a bilge bir oğul veren RAB’be övgüler olsun!” dedi.

8. Sonra Hiram Süleyman’a şu haberi gönderdi: “Gönderdiğin haberi aldım. Sedir ve çam ağaçlarıyla ilgili bütün dileklerini yerine getireceğim.

9. Adamlarım tomrukları Lübnan’dan denize indirecekler, ben de onları sallar halinde bağlatıp belirteceğin yere kadar yüzdüreceğim. Orada adamlarım onları çözer, sen de alıp götürürsün. Sarayımın yiyecek gereksinimini karşılamakla, sen de benim dileğimi yerine getirmiş olursun.”

10. Hiram Süleyman’a istediği kadar sedir ve çam tomruğu sağladı.

11. Süleyman her yıl Hiram’a sarayının yiyecek gereksinimi olarak yirmi bin kor buğday, yirmi kor saf zeytinyağı verirdi.

12. RAB, verdiği söz uyarınca, Süleyman’a bilgelik verdi. Süleyman’la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar.

14. Kral Süleyman angaryasına çalıştırmak üzere bütün İsrail’den otuz bin adam topladı.

15. Sırayla her ay on binini Lübnan’a gönderiyordu. Bir ay Lübnan’da, iki ay evlerinde kalıyorlardı. Angaryasına çalışan adamların başında Adoniram vardı.

16. Süleyman’ın yük taşıyan 70.000, dağlarda taş kesen 80.000 adamı vardı.

17. Ayrıca, işin yürümesini sağlayan ve işçileri yöneten 3.300 görevlisi vardı.

18. İşçiler, kralın buyruğu uyarınca, tapınağın temelini yontma taşlarla atmak üzere ocaktan büyük ve kaliteli taşlar kesip çıkardılar.

19. Süleyman’ın ve Hiram’ın yapıcılarıyla Gevallılar, tapınağın yapımı için taşlarla keresteleri kesip hazırladılar.

 

 

 

Makale theguardian.com’da yayınlanmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Mısır’da arkeologlar 4500 yıllık bir Güneş tapınağı keşfettiler.

16 Kasım 2021

16 Kasım 2021

Arkeologlar, Mısır çölünde 4500 yıl öncesine dayanan eski bir Güneş tapınağı keşfettiler. Kalıntılar, Kahire’nin 20 kilometre güneyindeki Abu Gurob’daki başka...

Hayfa’da Ay Tanrıçası Luna simgeli nadir bir Roma bronz sikke keşfedildi

25 Temmuz 2022

25 Temmuz 2022

İsrail’in Hayfa kıyılarında yürütülen yüzey araştırmaları sırasında nadir bulunan Ay Tanrıçası Luna simgeli Roma Bronz sikke keşfedildi. İsrail Eski Eserler...

Ücretsiz 3D Sanal Tur ile Baalbek’in Ünlü Tapınaklarını Ziyaret Edin

14 Nisan 2021

14 Nisan 2021

MÖ 9000’den beri yerleşim izlerine sahip olan Baalbek, eski uygarlıkların temel taşlarından biriydi. Lübnan Heliopolis’teki ünlü Baalbek tapınak kompleksi, dünyanın en...

İsrail’de 2000 Yıllık Nadir Bir Kandil Bulundu

5 Mayıs 2021

5 Mayıs 2021

Arkeologlar, Kudüs’ün David (Davut) kentinde 2.000 yıllık nadir bir kandil buldular. Arkeologlar, Kudüs’ün David (Davut) Kenti’nde inşa edilen bir binanın...

Arkeologlar, Alfabenin Kayıp Halkasını Buldular

15 Nisan 2021

15 Nisan 2021

Yazı, uygarlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. Ekonomik hayatın bir sonucu olarak ortaya çıkan yazı, Mezopotamya halklarından Sümerliler tarafından bulunmuş...

Golan Tepelerinde Kral Davut Dönemine Ait 3000 Yıllık Kale

28 Kasım 2020

28 Kasım 2020

İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan bir arkeolog ekibi, MÖ 11. veya 10. yüzyılda Kral David’in (Kral Davut)  müttefiki Geshurites tarafından kurulduğuna...

İlk İnsanlar 300.000 Yıl Önce Ateşi Kullanarak Alet Yapmayı Biliyorlardı!

7 Ekim 2020

7 Ekim 2020

Nature Human Behavior’da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, İsrail’in merkezindeki Qesem Mağarası’nda bulunan pişmiş çakmaktaşı aletler, erken homininlerin (ilk insanların)...

Araştırmacılar, yanmış kalıntılardan yola çıkarak İncil’de geçen Yahuda Krallığı’na karşı düzenlenen seferleri doğruladı

26 Ekim 2022

26 Ekim 2022

İsrail’deki 17 arkeolojik alanda 21 yıkım katmanını, yanmış kalıntılarda kaydedilen dünyanın manyetik alanının yönünü ve / veya yoğunluğunu yeniden yapılandırarak...

Arkeologlar, Hz. Süleyman ve Hz. Davud Dönemine Ait Kraliyet Giysilerinin Kalıntılarını Buldu

29 Ocak 2021

29 Ocak 2021

Antik bakır madeninde, Kral Hz. Davud ve Hz. Süleyman zamanından kalma kraliyet moru kumaş bulundu. Hz. Davut ve Hz. Süleyman...

İncil’de Anlatılan Kral Davut’un Çarpıştığı Goliath Dev Olmayabilir!

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

İbranice İncil’de Kral Davut, Filistin devi Goliath’ı öldürmesi ve İsrail’i Kudüs merkezli büyük bir krallığa genişletmesiyle ünlüdür. İncil’de dev Goliath’ın...

Dünyanın En Eski Elbisesi “Tarkhan Elbisesi”

24 Nisan 2021

24 Nisan 2021

Yaşamın olmasa olmaz üçlüsü beslenme barınma ve giyinme… İlk insanın hayvan kürkleri ile kendisini soğuktan korumak için giyim ürünleri yaptıklarını...

İslam Öncesi Arabistan’da Tapınılan Tanrıçalar

20 Aralık 2021

20 Aralık 2021

İslam öncesi Arabistan’da, Al-lat, Manat (Manah olarak da adlandırılır) ve Al-Uzza, Hubal ile birlikte Mekke panteonunun başlıca tanrıları olan üç...

İnşaat işçileri 2 bin yıllık Roma mezarları buldu

17 Şubat 2022

17 Şubat 2022

Erken, Orta, Geç Tunç Çağı, Arkaik Dönem, Mısır, Roma, Bizans kültür izlerine ev sahipliği yapan Gazze Şeridi’nde Mısır tarafından finanse...

Golan Tepeleri’nde 1.700 Yıllık Sınır İşareti ve Memlük Kamu Binası Ortaya Çıkarıldı

28 Ekim 2020

28 Ekim 2020

Golan Tepeleri’ndeki İsrail ordu üssünün yakınında bulunan antik kent sınırı işaretleyicisi ve Memlük Devletine ait bir kamu binası keşfedildi. Golan...

Hz. İsa’nın çocukluğunun geçtiği evin kalıntılarına ulaşıldı

24 Kasım 2020

24 Kasım 2020

Nasıralı İsa olarak da bilinen Hristiyan toplumunun peygamberi Hz. İsa’nın çocukluğunun geçtiği evin kalıntılarına ulaşıldığı iddiası Reading Üniversitesi’nden Profesör Ken...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]