25 June 2024 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Hz. Süleyman Denizcilerin Kralı mıydı?

İsrail kralı, din alimi, peygamber Hz. Süleyman hakkında yeni bir görüş atıldı. Hz. Süleyman, denizcilerin kralı mıydı?

İlahi kitaplarda, Tevrat, İncil ve Kuran’da İsrailoğulları’nın kralı ve Allah’ın peygamberi olarak geçen Hz. Süleyman, kendisinde önce kral ve peygamber olan Hz. Davut’un ve Hititli Batşeba’nın oğludur.

Hz. Süleyman, Kuran’da hayvan alemi ile iletişim kurabilen, cinlere ve rüzgarlara hükmeden bir peygamber olarak tanıtılır. Rüzgarlara hükmeden Allah’ın peygamberi…

Enbiya 81’de, “Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz” ayetinde Hz. Süleyman’ın denizci kimliğine atıf mı yapılıyordu? Bu soruya İngiliz deniz arkeoloğu Dr. Sean Kingsley’in yürüttüğü bir çalışma ışık tutabilir.

Kingsley, “Hz. Süleyman, dünyanın ilk denizcilik kralı”

Dr. Sean Kingsley, Hz. Süleyman’ın sadece etten kemikten bir hükümdar değil, aynı zamanda Fenike müttefikleri tarafından “tarihin ilk özel ilişkisinde” yürütülen yolculukları finanse eden dünyanın ilk denizcilik kralı olduğunu gösteren kanıtlar topladı.

Kingsley, 10 yıldan fazla bir süredir “Süleyman sorunu” ile ilgili bir denizcilik denetimi gerçekleştirdi. Aramayı Kutsal Topraklar’ın ötesine, Akdeniz boyunca İspanya ve Sardunya’ya kadar genişleterek, arkeolojik kanıtların “zenginlik ve bilgelik bakımından dünyanın tüm krallarını geride bırakan” Süleyman ile Fenike arasındaki bir ortaklığın-“Süleyman’a istediği kadar sedir kerestesi ve altın sağlayan” usta Hiram- İncil’deki tanımlarını desteklediğini buldu.

Hz. Süleyman
Hz. Süleyman, Kuran’da, hayvanlarla iletişim kurabilen, cinlere ve rüzgarlara hakim olan peygamber olarak geçer.

Kingsley, Observer’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Araştırmayı çok geniş bir alana yaydım. Bu tür bir denizcilik çalışması daha önce hiç yapılmamıştı. 100 yıldır arkeologlar dünyanın en çok kazılan şehri olan Kudüs’ün kutsal topraklarını inceledi. Kesin olan hiçbir şey, Krallar ve Chronicles’ın Süleyman’ın sarayı ve tapınağı hakkındaki epik hesaplarına uymuyor. Yeni kanıtlar, limanların, depoların, endüstrinin ve gemi enkazlarının izlerini keşfederek hakikat arayışını sarsıyor.”

Kingsley, Mezquitilla’dan Malaga’ya Endülüs liman kentlerini araştırdı ve arkeolojik kanıtların “bir Fenike kıyısı” gösterdiğini buldu. Altın, gümüş, kurşun, bakır ve çinko üreten Huelva’dan 70 km içeride yer alan antik dünyanın büyük madeni Rio Tinto’yu ziyaret etti ve burada çok önemli olarak eski haritaların ve tarihi hesapların belirli bir bölgeye atıfta bulunduğunu (Cerro Solomon veya Solomon’s Hill) fark etti.

17. yüzyıldan kalma bir hesap, Süleyman Tepesi’nin daha önce Süleyman’ın Kalesi olarak adlandırıldığını ve bir başkasının da insanları “oraya Kral Süleyman tarafından altın ve gümüş için gönderildiği” anlatılıyor.

Arkeologlar sahada, granit havaneli ve mineralleri ezmek için kullanılan taş havanlar gibi eski madencilik aletleri ve yüksek oranda gümüş içeren kurşun cürufu kalıntıları buldular. Kingsley, kurşun izotop analizinin İsrail’de kazılan gümüş yığınlarının aslen İberya’dan geldiğini gösterdiğini söyledi.

Yakın zamanda Huelva’da yapılan son kazılarda, fil dişleri, tüccarların şekel ağırlıkları ve çömlekler dahil olmak üzere İsrailliler ve Fenikelilere ait kanıtlar bulundu. Kingsley, Huelva’nın arkeologların sahip olduğu eski ithal metal kaynağı olan “İncil’deki Tarşiş’in başkenti için en uygun yer” olduğu sonucuna varmıştır.

Tarşis, Hz. Süleyman için önemli bir yerdi.

Antik çağda Tarşiş’in bir Yunan türevi olan Tartessos olarak bilinen güney İber Yarımadası’nın bu bölgesinde “çok daha kesin bir adayı” destekleyen metinler ve kalıntılar onu etkiledi. Sardinya’da bulunan M.Ö. dokuzuncu yüzyıldan kalma bir stel üzerindeki bir Fenike yazısı, Tarşiş topraklarına atıfta bulunur ve aynı zamanda tarihsel gerçekliğini kanıtlar.

Süleyman’ın Tapınak Dağı’nda İlk Kudüs Tapınağı’nı inşa ettiğine inanılıyor. Kingsley, saf altınla kaplı iç tapınak gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere tarihçilerin bildiği her şeyin İncil’de bulunduğunu belirterek “Şehir, saray ve amiral gemisi tapınağı inşa etmek ucuza gelmedi. Ophir ve Tarşiş topraklarına uzun mesafeli yolculuklar, kraliyet sarayına bir altın, gümüş, değerli taş ve mermer nehri getirdi” diye araştırma notlarına yazdı.

“Ne İsrail ne de Lübnan yerel altın ve gümüş kaynaklarından yararlanamadı. İncil’deki girişimciler ufka bakmaya zorlandı. Tarşiş ülkesi, Süleyman’ın gümüşü için hayati bir kaynaktı. Hezekiel Kitabı’nın kaydettiği gibi: Tarşiş, büyük servetiniz nedeniyle sizinle ticaret yaptı.”

Kingsley, son olarak şunları ekledi: “Güney İspanya’da yaşananlar inkar edilemez. Rio Tinto’dan Malaga’ya zengin bir şekilde dağılmış Fenike imzalı buluntular, Yakın Doğu gemilerinin M.Ö. 900 yılına kadar ayın uzak tarafı gibi görünen şeye doğru yola çıktıklarına dair hiçbir şüphe bırakmıyor.

Eski hesaplarda Rio Tinto’da – Süleyman’ın Tepesi’nde gümüş çıkarıldığı tepenin adını gördüğümde şaşkına döndüm. İncil tarihi, arkeolojisi ve efsanesi, Eski Ahit’te kutlanan uzun süredir aranan Tarşiş ülkesini ortaya çıkarmak için birleştirildi.

Görünüşe göre Solomon denizcilik planlamasında akıllıydı. Kudüs’ten yapılan seferleri finanse etti ve ücretli Fenikeli denizcilerin denizdeki tüm riskleri almasına izin verdi.”

Tevratta geçen Hz Süleymanın tapınağını yapan Kral Hiram (Usta Hiram, Hiram Abi)
Tevratta geçen Hz Süleymanın tapınağını yapan Kral Hiram (Usta Hiram, Hiram Abi)

 Kral Hiram Hiram Usta (Hiram Abi) Kimdir?

Hz. Süleyman’ın tapınağının yapılmasında baş mimar olarak bilinen masonluğun üçüncü derecesi ile ilgili yerin kahramanı olarak tasvir edilen kişilğidir. Rivayetlere göre; Masonluğun üçüncü derecesine ait bilgileri almak isteyen kişiler tarafından öldürülmüştür. Hiram Usta, dul kadının oğlu olarak da tanımlanır.

Tevrat (1. Krallar, 5) de ise Hiram, Kral Hiram olarak şu şekilde vücut bulur.

1. Sur Kralı Hiram, Süleyman’ın babası Davut’un yerine kral olarak meshedildiğini duyunca, elçilerini Süleyman’a gönderdi. Çünkü Davut’la hep dostça geçinmişti.

2. Süleyman Hiram’a şu haberi gönderdi:

3. “Bildiğin gibi, babam Davut çevresindeki savaşlar yüzünden Tanrısı RAB’bin adına bir tapınak yapamadı. Bu savaşlarda RAB, Davut’un düşmanlarını onun ayakları altına serdi.

4. Oysa şimdi Tanrım RAB her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var, ne de kötü bir olay.

5. RAB, babam Davut’a, “Tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak” diye söz verdi. Ben de Tanrım RAB’bin adına bir tapınak yapmaya karar verdim.

6. “Şimdi bana Lübnan’dan sedir ağaçları kesmeleri için adamlarına buyruk ver. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. Adamların için istediğin ücreti vereceğim. Aramızda Saydalılar kadar ağaç kesmede usta adamlar olmadığını biliyorsun.”

7. Hiram, Süleyman’dan bu haberi alınca çok sevindi ve, “Bugün, o büyük ulusu yönetmek üzere Davut’a bilge bir oğul veren RAB’be övgüler olsun!” dedi.

8. Sonra Hiram Süleyman’a şu haberi gönderdi: “Gönderdiğin haberi aldım. Sedir ve çam ağaçlarıyla ilgili bütün dileklerini yerine getireceğim.

9. Adamlarım tomrukları Lübnan’dan denize indirecekler, ben de onları sallar halinde bağlatıp belirteceğin yere kadar yüzdüreceğim. Orada adamlarım onları çözer, sen de alıp götürürsün. Sarayımın yiyecek gereksinimini karşılamakla, sen de benim dileğimi yerine getirmiş olursun.”

10. Hiram Süleyman’a istediği kadar sedir ve çam tomruğu sağladı.

11. Süleyman her yıl Hiram’a sarayının yiyecek gereksinimi olarak yirmi bin kor buğday, yirmi kor saf zeytinyağı verirdi.

12. RAB, verdiği söz uyarınca, Süleyman’a bilgelik verdi. Süleyman’la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar.

14. Kral Süleyman angaryasına çalıştırmak üzere bütün İsrail’den otuz bin adam topladı.

15. Sırayla her ay on binini Lübnan’a gönderiyordu. Bir ay Lübnan’da, iki ay evlerinde kalıyorlardı. Angaryasına çalışan adamların başında Adoniram vardı.

16. Süleyman’ın yük taşıyan 70.000, dağlarda taş kesen 80.000 adamı vardı.

17. Ayrıca, işin yürümesini sağlayan ve işçileri yöneten 3.300 görevlisi vardı.

18. İşçiler, kralın buyruğu uyarınca, tapınağın temelini yontma taşlarla atmak üzere ocaktan büyük ve kaliteli taşlar kesip çıkardılar.

19. Süleyman’ın ve Hiram’ın yapıcılarıyla Gevallılar, tapınağın yapımı için taşlarla keresteleri kesip hazırladılar.

 

 

 

Makale theguardian.com’da yayınlanmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Mecdelli Meryem’in doğduğu yer Migdal’da ikinci sinagog keşfedildi

13 Aralık 2021

13 Aralık 2021

İsrailli arkeologlar, Mecdelli Meryem’in (Magdalalı Meryem olarak da bilinir) doğum yeri olduğu tahmin edilen Migdal’da (Magdala) İkinci Tapınaklar Dönemi’nden kalma...

Hitit Bit-Hilaniler’inden Antik Yunan Tapınak Sütunlarına

13 Şubat 2021

13 Şubat 2021

Bit-Hilani kelimesinin Hititçe Hilambar yani kapı sözcüğünden türemiş olduğu düşünülmektedir. Demir çağında sıcak olan her yerde kullanılmış olan yapı türüdür....

İsrail’de Yunanca yazılı sapan taşı bulundu

8 Aralık 2022

8 Aralık 2022

İsrailli arkeologlar Yavne arkeolojik alan içinde yer alan antik sarayda Yunanca yazılı 2200 yıllık sapan taşı buldular. Sapan taşı, Helenistik...

Doğum sırasında ölen mumyalanmış bir genç anne yeniden incelendi ve şaşırtıcı sonuçlar çıktı

29 Aralık 2023

29 Aralık 2023

Arkeologlar, 1500 yıl önce doğum sırasında ölen genç bir annenin mumyalanmış kalıntılarını yeniden incelediklerinde şaşırtıcı sonuçlara ulaştılar. Genç anne henüz...

İsrail’in Rahat kenti yakınlarında 1200 yıllık cami bulundu

23 Haziran 2022

23 Haziran 2022

Arkeologlar, İsrail’in Rahat kenti yakınlarındaki Negev çölünde 1200 yıllık bir cami keşfettiler. Israel Antiques Authority (IAA) arkeologları tarafından yapılan kazılarda...

İncil’de Anlatılan Kral Davut’un Çarpıştığı Goliath Dev Olmayabilir!

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

İbranice İncil’de Kral Davut, Filistin devi Goliath’ı öldürmesi ve İsrail’i Kudüs merkezli büyük bir krallığa genişletmesiyle ünlüdür. İncil’de dev Goliath’ın...

İnşaat işçileri 2 bin yıllık Roma mezarları buldu

17 Şubat 2022

17 Şubat 2022

Erken, Orta, Geç Tunç Çağı, Arkaik Dönem, Mısır, Roma, Bizans kültür izlerine ev sahipliği yapan Gazze Şeridi’nde Mısır tarafından finanse...

Arkeologlar, 7000 yıllık pamuk kalıntılarına ulaştılar

18 Aralık 2022

18 Aralık 2022

İnsan için giyinme, yeme, içme, barınma kadar önemli bir ihtiyaçtır. Yerleşik düzene geçen insan, giyim ihtiyacını karşılamak için hayvanların deri...

Mısırlılar köleleri damgalıyordu

29 Aralık 2022

29 Aralık 2022

Eski Mısır metinleri, oymalar ve resimlerinin incelendiği bir araştırmaya göre, Mısırlılar köleleri demirden yapılmış damga mühürler ile damgalıyorlardı. Geçmiş yıllarda...

Gazze Şeridi’nde bir çiftçi 4.500 yıllık Kenan tanrıça heykeli buldu

25 Nisan 2022

25 Nisan 2022

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Khan Yunus şehrinde bir çiftçi, arazisinde çalışırken 4.500 yıllık Kenan tanrıça heykeli buldu. Turizm ve Eski Eserler...

İsrailli arkeologlar, Hz. İsa’nın sembolü “iyi çoban” yüzüğü buldular

24 Aralık 2021

24 Aralık 2021

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrailli arkeologların Caesarea kıyılarında deniz tabanındaki iki geminin enkazları arasında antik...

Suriye Sahili Açıklarında Antik Roma Limanı Keşfedildi.

19 Şubat 2021

19 Şubat 2021

Rus ve Suriyeli arkeologlar, Suriye sahili açıklarında Antik Roma döneminden kalma liman keşfetti. Suriye, yaşadığı iç savaş ile boğuşmaya devam...

Ağlama Duvarı meydanı kazılarında Birinci Tapınak Dönemine ait kil mühür baskısı bulundu

1 Mart 2024

1 Mart 2024

Kudüs’teki Ağlama Duvarı meydanında devam eden kazılarda Birinci Tapınak Dönemine ait kil mühür baskısı (bulla) bulundu. Kazı ekibinde yer alan...

Mısırlı arkeologlar, Ölüler Kitabı’ndan metinler içeren papirüs keşfetti

20 Ocak 2023

20 Ocak 2023

Mısır’ın Sakkara bölgesinde çalışan arkeologlar, bir yüzyıldan beri ilk kez Ölüler Kitabı’ndan metinler içeren 16 metre uzunluğunda bir papirüs ortaya...

İsrail’de Khirbet Midras Piramidi ve Arkeolojik Alanı

29 Kasım 2022

29 Kasım 2022

Khirbet Midras (Arapça) veya Horvat Midras (İbranice), Beit Shemesh’in güneyindeki bir İsrail Doğa Koruma Alanı olan Adullam Grove Milli Parkı...

Yorumlar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]