3 December 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Hz. Süleyman Denizcilerin Kralı mıydı?

İsrail kralı, din alimi, peygamber Hz. Süleyman hakkında yeni bir görüş atıldı. Hz. Süleyman, denizcilerin kralı mıydı?

İlahi kitaplarda, Tevrat, İncil ve Kuran’da İsrailoğulları’nın kralı ve Allah’ın peygamberi olarak geçen Hz. Süleyman, kendisinde önce kral ve peygamber olan Hz. Davut’un ve Hititli Batşeba’nın oğludur.

Hz. Süleyman, Kuran’da hayvan alemi ile iletişim kurabilen, cinlere ve rüzgarlara hükmeden bir peygamber olarak tanıtılır. Rüzgarlara hükmeden Allah’ın peygamberi…

Enbiya 81’de, “Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz” ayetinde Hz. Süleyman’ın denizci kimliğine atıf mı yapılıyordu? Bu soruya İngiliz deniz arkeoloğu Dr. Sean Kingsley’in yürüttüğü bir çalışma ışık tutabilir.

Kingsley, “Hz. Süleyman, dünyanın ilk denizcilik kralı”

Dr. Sean Kingsley, Hz. Süleyman’ın sadece etten kemikten bir hükümdar değil, aynı zamanda Fenike müttefikleri tarafından “tarihin ilk özel ilişkisinde” yürütülen yolculukları finanse eden dünyanın ilk denizcilik kralı olduğunu gösteren kanıtlar topladı.

Kingsley, 10 yıldan fazla bir süredir “Süleyman sorunu” ile ilgili bir denizcilik denetimi gerçekleştirdi. Aramayı Kutsal Topraklar’ın ötesine, Akdeniz boyunca İspanya ve Sardunya’ya kadar genişleterek, arkeolojik kanıtların “zenginlik ve bilgelik bakımından dünyanın tüm krallarını geride bırakan” Süleyman ile Fenike arasındaki bir ortaklığın-“Süleyman’a istediği kadar sedir kerestesi ve altın sağlayan” usta Hiram- İncil’deki tanımlarını desteklediğini buldu.

Hz. Süleyman
Hz. Süleyman, Kuran’da, hayvanlarla iletişim kurabilen, cinlere ve rüzgarlara hakim olan peygamber olarak geçer.

Kingsley, Observer’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Araştırmayı çok geniş bir alana yaydım. Bu tür bir denizcilik çalışması daha önce hiç yapılmamıştı. 100 yıldır arkeologlar dünyanın en çok kazılan şehri olan Kudüs’ün kutsal topraklarını inceledi. Kesin olan hiçbir şey, Krallar ve Chronicles’ın Süleyman’ın sarayı ve tapınağı hakkındaki epik hesaplarına uymuyor. Yeni kanıtlar, limanların, depoların, endüstrinin ve gemi enkazlarının izlerini keşfederek hakikat arayışını sarsıyor.”

Kingsley, Mezquitilla’dan Malaga’ya Endülüs liman kentlerini araştırdı ve arkeolojik kanıtların “bir Fenike kıyısı” gösterdiğini buldu. Altın, gümüş, kurşun, bakır ve çinko üreten Huelva’dan 70 km içeride yer alan antik dünyanın büyük madeni Rio Tinto’yu ziyaret etti ve burada çok önemli olarak eski haritaların ve tarihi hesapların belirli bir bölgeye atıfta bulunduğunu (Cerro Solomon veya Solomon’s Hill) fark etti.

17. yüzyıldan kalma bir hesap, Süleyman Tepesi’nin daha önce Süleyman’ın Kalesi olarak adlandırıldığını ve bir başkasının da insanları “oraya Kral Süleyman tarafından altın ve gümüş için gönderildiği” anlatılıyor.

Arkeologlar sahada, granit havaneli ve mineralleri ezmek için kullanılan taş havanlar gibi eski madencilik aletleri ve yüksek oranda gümüş içeren kurşun cürufu kalıntıları buldular. Kingsley, kurşun izotop analizinin İsrail’de kazılan gümüş yığınlarının aslen İberya’dan geldiğini gösterdiğini söyledi.

Yakın zamanda Huelva’da yapılan son kazılarda, fil dişleri, tüccarların şekel ağırlıkları ve çömlekler dahil olmak üzere İsrailliler ve Fenikelilere ait kanıtlar bulundu. Kingsley, Huelva’nın arkeologların sahip olduğu eski ithal metal kaynağı olan “İncil’deki Tarşiş’in başkenti için en uygun yer” olduğu sonucuna varmıştır.

Tarşis, Hz. Süleyman için önemli bir yerdi.

Antik çağda Tarşiş’in bir Yunan türevi olan Tartessos olarak bilinen güney İber Yarımadası’nın bu bölgesinde “çok daha kesin bir adayı” destekleyen metinler ve kalıntılar onu etkiledi. Sardinya’da bulunan M.Ö. dokuzuncu yüzyıldan kalma bir stel üzerindeki bir Fenike yazısı, Tarşiş topraklarına atıfta bulunur ve aynı zamanda tarihsel gerçekliğini kanıtlar.

Süleyman’ın Tapınak Dağı’nda İlk Kudüs Tapınağı’nı inşa ettiğine inanılıyor. Kingsley, saf altınla kaplı iç tapınak gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere tarihçilerin bildiği her şeyin İncil’de bulunduğunu belirterek “Şehir, saray ve amiral gemisi tapınağı inşa etmek ucuza gelmedi. Ophir ve Tarşiş topraklarına uzun mesafeli yolculuklar, kraliyet sarayına bir altın, gümüş, değerli taş ve mermer nehri getirdi” diye araştırma notlarına yazdı.

“Ne İsrail ne de Lübnan yerel altın ve gümüş kaynaklarından yararlanamadı. İncil’deki girişimciler ufka bakmaya zorlandı. Tarşiş ülkesi, Süleyman’ın gümüşü için hayati bir kaynaktı. Hezekiel Kitabı’nın kaydettiği gibi: Tarşiş, büyük servetiniz nedeniyle sizinle ticaret yaptı.”

Kingsley, son olarak şunları ekledi: “Güney İspanya’da yaşananlar inkar edilemez. Rio Tinto’dan Malaga’ya zengin bir şekilde dağılmış Fenike imzalı buluntular, Yakın Doğu gemilerinin M.Ö. 900 yılına kadar ayın uzak tarafı gibi görünen şeye doğru yola çıktıklarına dair hiçbir şüphe bırakmıyor.

Eski hesaplarda Rio Tinto’da – Süleyman’ın Tepesi’nde gümüş çıkarıldığı tepenin adını gördüğümde şaşkına döndüm. İncil tarihi, arkeolojisi ve efsanesi, Eski Ahit’te kutlanan uzun süredir aranan Tarşiş ülkesini ortaya çıkarmak için birleştirildi.

Görünüşe göre Solomon denizcilik planlamasında akıllıydı. Kudüs’ten yapılan seferleri finanse etti ve ücretli Fenikeli denizcilerin denizdeki tüm riskleri almasına izin verdi.”

Tevratta geçen Hz Süleymanın tapınağını yapan Kral Hiram (Usta Hiram, Hiram Abi)
Tevratta geçen Hz Süleymanın tapınağını yapan Kral Hiram (Usta Hiram, Hiram Abi)

 Kral Hiram Hiram Usta (Hiram Abi) Kimdir?

Hz. Süleyman’ın tapınağının yapılmasında baş mimar olarak bilinen masonluğun üçüncü derecesi ile ilgili yerin kahramanı olarak tasvir edilen kişilğidir. Rivayetlere göre; Masonluğun üçüncü derecesine ait bilgileri almak isteyen kişiler tarafından öldürülmüştür. Hiram Usta, dul kadının oğlu olarak da tanımlanır.

Tevrat (1. Krallar, 5) de ise Hiram, Kral Hiram olarak şu şekilde vücut bulur.

1. Sur Kralı Hiram, Süleyman’ın babası Davut’un yerine kral olarak meshedildiğini duyunca, elçilerini Süleyman’a gönderdi. Çünkü Davut’la hep dostça geçinmişti.

2. Süleyman Hiram’a şu haberi gönderdi:

3. “Bildiğin gibi, babam Davut çevresindeki savaşlar yüzünden Tanrısı RAB’bin adına bir tapınak yapamadı. Bu savaşlarda RAB, Davut’un düşmanlarını onun ayakları altına serdi.

4. Oysa şimdi Tanrım RAB her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var, ne de kötü bir olay.

5. RAB, babam Davut’a, “Tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak” diye söz verdi. Ben de Tanrım RAB’bin adına bir tapınak yapmaya karar verdim.

6. “Şimdi bana Lübnan’dan sedir ağaçları kesmeleri için adamlarına buyruk ver. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. Adamların için istediğin ücreti vereceğim. Aramızda Saydalılar kadar ağaç kesmede usta adamlar olmadığını biliyorsun.”

7. Hiram, Süleyman’dan bu haberi alınca çok sevindi ve, “Bugün, o büyük ulusu yönetmek üzere Davut’a bilge bir oğul veren RAB’be övgüler olsun!” dedi.

8. Sonra Hiram Süleyman’a şu haberi gönderdi: “Gönderdiğin haberi aldım. Sedir ve çam ağaçlarıyla ilgili bütün dileklerini yerine getireceğim.

9. Adamlarım tomrukları Lübnan’dan denize indirecekler, ben de onları sallar halinde bağlatıp belirteceğin yere kadar yüzdüreceğim. Orada adamlarım onları çözer, sen de alıp götürürsün. Sarayımın yiyecek gereksinimini karşılamakla, sen de benim dileğimi yerine getirmiş olursun.”

10. Hiram Süleyman’a istediği kadar sedir ve çam tomruğu sağladı.

11. Süleyman her yıl Hiram’a sarayının yiyecek gereksinimi olarak yirmi bin kor buğday, yirmi kor saf zeytinyağı verirdi.

12. RAB, verdiği söz uyarınca, Süleyman’a bilgelik verdi. Süleyman’la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar.

14. Kral Süleyman angaryasına çalıştırmak üzere bütün İsrail’den otuz bin adam topladı.

15. Sırayla her ay on binini Lübnan’a gönderiyordu. Bir ay Lübnan’da, iki ay evlerinde kalıyorlardı. Angaryasına çalışan adamların başında Adoniram vardı.

16. Süleyman’ın yük taşıyan 70.000, dağlarda taş kesen 80.000 adamı vardı.

17. Ayrıca, işin yürümesini sağlayan ve işçileri yöneten 3.300 görevlisi vardı.

18. İşçiler, kralın buyruğu uyarınca, tapınağın temelini yontma taşlarla atmak üzere ocaktan büyük ve kaliteli taşlar kesip çıkardılar.

19. Süleyman’ın ve Hiram’ın yapıcılarıyla Gevallılar, tapınağın yapımı için taşlarla keresteleri kesip hazırladılar.

 

 

 

Makale theguardian.com’da yayınlanmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Çivi yazılı iki kil tablet kayıp Kenan dilinin çözülmesini sağladı

5 Şubat 2023

5 Şubat 2023

Eski Babil çivi yazısıyla Akad dilinin Eski Babil lehçesi ile yazılmış iki kil tableti inceleyen araştırmacılar kayıp Kenan dilinin çözümünü...

Nadir bulunan gümüş sikkeler ortaya çıkarılıyor

19 Ekim 2021

19 Ekim 2021

Helenistik dönem Seleukos İmparatorluğu’nu yöneten Dindar Antiochus olarak da bilinen kral Antiochus VII’yi tasvir eden ya da kardeşi II. Demetrius’u...

Arkeologlar, 7000 yıllık pamuk kalıntılarına ulaştılar

18 Aralık 2022

18 Aralık 2022

İnsan için giyinme, yeme, içme, barınma kadar önemli bir ihtiyaçtır. Yerleşik düzene geçen insan, giyim ihtiyacını karşılamak için hayvanların deri...

Arkeologlar, Hz. Süleyman ve Hz. Davud Dönemine Ait Kraliyet Giysilerinin Kalıntılarını Buldu

29 Ocak 2021

29 Ocak 2021

Antik bakır madeninde, Kral Hz. Davud ve Hz. Süleyman zamanından kalma kraliyet moru kumaş bulundu. Hz. Davut ve Hz. Süleyman...

Bilim insanları “Gize Sfenksi’nin oluşumunda rüzgarın parmağı var mıydı?” sorusuna cevap aradı

1 Kasım 2023

1 Kasım 2023

Bilim insanları, Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gize piramitleri bölgesinde yer alan Büyük Gize Sfenksi’nin oluşumunda rüzgar faktörünü araştırdılar. Büyük Gize Sfenksi,...

Tevrat’ta Adı Geçen Kral II. Yarovam’a Ait Mühür Bulundu

10 Aralık 2020

10 Aralık 2020

1980’de bir pazarda çok düşük bir ücretle satın alınan kil baskılı yazıtın MÖ 8. yüzyıl paleo-İbranice olarak yazılmış. Bu kil...

Mısır, 15 yıllık restorasyonun ardından Kral Djoser’in 4500 yıllık mezarını açtı

15 Eylül 2021

15 Eylül 2021

Mısır’da 4.500 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış bir firavun olan Kral Djoser’in mezarlık kompleksine ait eski bir mezar...

Suriye’de Amazon savaşçılarının tasvir edildiği nadir Roma mozaiği bulundu

12 Ekim 2022

12 Ekim 2022

Suriye iç savaşının başlamasından bu yana 11 yıl geçti. Binlerce insanın ölmesine ve büyük yıkımlara yol açan çatışma yıllarında kültürel...

Mısır’da Ölüler Kitabı’nı içeren bir papirüs keşfedildi

17 Ekim 2023

17 Ekim 2023

Mısır’ın Minya Valiliği’ndeki Tuna Al-Gabal arkeolojik alanında devam eden arkeolojik kazılarda Ölüler Kitabı’nı içeren bir papirüs keşfedildi. Papirüs, MÖ 16....

Yeni araştırma; Levant’ta tarım, 12.800 yıl önce yaşanan göktaşı felaketi ile başladı

4 Ekim 2023

4 Ekim 2023

Tarih öncesi Dünya üzerinde yaşam göktaşların kaderine bağlıydı. Milyonlarca yıl önce devasa bir göktaşının yeryüzüne düşmesi ile dinozor nesli ortadan...

Kudüs Tepeleri’nde Roma dönemi nekromansi kanıtları; yağ lambaları, mızrak uçları ve kafatasları

14 Temmuz 2023

14 Temmuz 2023

Kudüs Tepeleri’ndeki Te’omim Mağarası, bir zamanlar insanların gelecek hakkında bilgi edinme umuduyla ölülerle iletişim kurduğu yer olarak hizmet etmiş olabilir....

Mısırlılar köleleri damgalıyordu

29 Aralık 2022

29 Aralık 2022

Eski Mısır metinleri, oymalar ve resimlerinin incelendiği bir araştırmaya göre, Mısırlılar köleleri demirden yapılmış damga mühürler ile damgalıyorlardı. Geçmiş yıllarda...

Umman’da Demir Çağ yerleşimleri keşfedildi

1 Ekim 2022

1 Ekim 2022

Umman’ın Maskat vilayetinde yürütülen yüzey araştırmalarında 3 bin yıllık Demir Çağ yerleşimleri keşfedildi. Keşif, Sultan Qaboos Üniversitesi Sanat ve Sosyal...

Hayfa’da Ay Tanrıçası Luna simgeli nadir bir Roma bronz sikke keşfedildi

25 Temmuz 2022

25 Temmuz 2022

İsrail’in Hayfa kıyılarında yürütülen yüzey araştırmaları sırasında nadir bulunan Ay Tanrıçası Luna simgeli Roma Bronz sikke keşfedildi. İsrail Eski Eserler...

Umman’da 5.000 yıllık Erken Tunç Çağı yerleşim alanı keşfedildi

3 Ocak 2023

3 Ocak 2023

Ummanlı arkeologlar, Al Gharyein arkeolojik alanında devam eden kazılarda 5 bin yıllık Erken Tunç Çağı yerleşim alanı keşfettiler. Al Gharyein...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]