21 March 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Bugünkü İklim Değişikliğiyle Orta Çağ’daki Büyük Kuraklık Paralellik Gösteriyor

Ocak ayını yaşadığımız bu günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları ve yağış azlığı önümüzdeki yaz için kuraklık sinyallerini vermeye başladı.

Climate of the Past dergisinde yayınlanan makalede , Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) ve Tropospheric Research (TROPOS) araştırmacıları, Avrupa kıtasının 1302 ve 1307 yıllarında yaşadığı hava anomolilerine benzeyen günler yaşadığımızı ortaya koyuyor.

Hem ortaçağ hem de son hava durumu modelleri, Kuzey Kutbu’nun artan ısınması nedeniyle 1980’lerden bu yana daha sık meydana gelen istikrarlı hava modellerine benziyor.

Leibniz araştırmacılarının 1302-07 ve 2018 kuraklıklarını karşılaştırmalarına dayanan hipotezine göre, iklimdeki geçiş aşamaları her zaman hava modellerinin uzun süre sabit kaldığı düşük değişkenlik gösteren dönemler ile karakterize edilmektedir.

Yayınlanan çalışma, Leibniz Doğu Avrupa Tarih ve Kültür Enstitüsü’ndeki (GWZO) Dantean Anomalisi Üzerine Freigeist Genç Araştırma Grubu’nun ön bulgularını sunuyor. Volkswagen Vakfı tarafından finanse edilen grup, 14. yüzyılın başlarındaki hızlı iklim değişikliğini ve geç ortaçağ Avrupa’sındaki etkilerini araştırıyor.

1315 ve 1321 yılları arasında yaşanan Büyük kıtlık son bin yılın en büyük Avrupa kıtlığı olarak kabul edilir. Bu kıtlığın yaşanmasından birkaç yıl sonra bilinen en büyük pandemi olan kara ölüm(veba) Avrupa nüfusunun üçte birini yok etti. Bu iki krizin kısmen sorumlusu 1310’dan sonra, çağdaş İtalyan şair ve filozof Dante Alighieri’den sonra “Dantean Anomali” olarak adlandırılan hızlı bir iklim değişikliği aşamasıydı.

İki krizin kısmen sorumlusu 1310’dan sonra, çağdaş İtalyan şair ve filozof Dante Alighieri’den sonra “Dantean Anomali” olarak adlandırılan hızlı bir iklim değişikliği aşamasıydı.

1310’lar, nispeten yüksek sıcaklıkların yaşandığı Yüksek Orta Çağ İklim Anomalisinden, düşük sıcaklıklar ve ilerleyen buzullarla karakterize uzun bir iklim dönemi olan Küçük Buz Devri’ne geçiş aşamasını temsil etmekte.

GWZO’dan Dr. Martin Bauch, “Yazılı tarihsel kaynaklar ağaç halkaları veya tortu çekirdekleri gibi bulgular iklim arşivlerinin yanına dahil edilirse, tarihsel iklim değişikliğinin çok daha iyi şekilde inşa edilebileceğini göstermek istiyoruz. Beşeri bilimler araştırmalarının dahil edilmesi, geçmişte iklim değişikliğinin sosyal sonuçlarının daha iyi anlaşılmasına ve gelecek için sonuçların çıkarılmasına açıkça katkıda bulunuyor” dedi.

GWZO’dan Dr. Thomas Labbé, “1302 yazı Orta Avrupa’da hala çok yağmurluyken, 1304’ten sonra birkaç sıcak ve çok kurak yaz geldi. İklim tarihi açısından bakıldığında, bu 13. ve 14. yüzyılların en şiddetli kuraklıktı. Ortadoğu’dan kaynaklar da şiddetli kuraklık bildiriyor. Örneğin Nil’deki su seviyeleri son derece düşüktü. Bu nedenle 1304-06 kuraklığının yalnızca bölgesel bir fenomen olmadığını, muhtemelen kıtalararası boyutlara sahip olduğunu düşünüyoruz “ dedi.

Ekip, kaydedilen etkilere dayanarak, 1302 ve 1307 yazı arasındaki tarihi hava koşullarını yeniden oluşturdu. 2018’deki kuraklık ve benzeri aşırı yağış olaylarının değerlendirilmesi durumuna “yağış tahterevallisi” adı veriliyor.

Ekip, kaydedilen etkilere dayanarak, 1302 ve 1307 yazı arasındaki tarihi hava koşullarını yeniden oluşturdu. 2018’deki kuraklık ve benzeri aşırı olayların değerlendirilmesiyle, geçerli olan durum “yağış tahterevallisi” olarak adlandırılıyor.

Bu, Avrupa’nın bir bölgesindeki aşırı yüksek yağış ile diğerindeki aşırı düşük yağış arasındaki keskin karşıtlığın meteorolojik terimidir.

Bu genellikle, bir bölgede alışılmadık derecede uzun bir süre kalan sabit yüksek ve alçak basınç alanlarından kaynaklanır.

TROPOS’tan sorumlu meteorolog Dr. Patric Seifert bu durumu “Örneğin 2018’de, Kuzey Atlantik ve Güney Avrupa’da uzun süre çok istikrarlı düşüşler yatıyor ve bu da orada yoğun yağışlara ve Orta Avrupa’da aşırı bir kuraklık oluşmasına neden oluyor” diyerek açıklıyor. 1303 ve 1307 arasında istikrarlı bir yüksek basınç sisteminin Orta Avrupa’ya hakim olduğunu ve aşırı kuraklığı açıkladığını belirtiyor.

Bu tarihsel hava durumlarının analizi, Kuzey Kutbu’ndaki iklim değişikliğinin Avrupa’daki hava durumu modellerini nasıl etkilediğine dair devam eden tartışma göz önüne alındığında özellikle ilginçtir. Son yıllarda Kuzey Kutbu, dünyanın diğer bölgelerinin iki katından daha fazla ısındı.

“Arktik Büyütme” adı verilen bu fenomen, Leipzig Üniversitesi liderliğindeki DFG İşbirlikçi Araştırma Merkezi tarafından inceleniyor. Bir teori, Kuzey Kutbu’nun orantısız ısınmasının, orta enlemler ile Kuzey Kutbu çevresindeki bölge arasındaki sıcaklık farklılıklarının ve dolayısıyla atmosferik dinamiklerin azalmasına neden olduğunu varsayar. Sonuç olarak, ortak bir hipoteze göre, hava durumu modelleri geçmişe göre daha uzun süre devam edebilir. “Orta Çağ’da bir soğuma evresi olsa ve şimdi insan yapımı bir ısınma evresinde yaşıyor olsak bile, paralellikler olabilir.

Araştırmacılar yangın ve kuraklık arasında bir korelasyon olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada, kuraklık dönemleri ile kentsel yangınlar arasında gözle görülür bir etkileşim kaydetti. Bugün olduğu gibi itfaiye teşkilatlarının bulunmadığı Orta Çağ’da yoğun inşa edilmiş şehirler için yangınlar büyük bir tehlike oluşturuyordu. 1302 ile 1307 yılları arasında belgelenmiş en iyi yangın muhtemelen 10 Haziran 1304’te 1.700’den fazla evin yandığı Floransa’daydı. İtalya ve Fransa kaynakları, aşırı kuraklık ve yangınlar arasında bir ilişki olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, “Analizimizin, iki yüz yıllık bir dönemde yangınlar ve kuraklıklar arasında bir korelasyon bulan ilk araştırma olduğunu düşünüyoruz” dediler.

Tabii o zamanlar tam bir yangın teşkilatlanması olmadığı için evlerin kapısında su dolu kovalar önlem olarak koyuldu. Daha sonra ise belediyeler bu konuda çalışmalar yapmaya başladı. Örneğin,Floransa’da 1348 civarında itfaiye teşkilatları düzenlediler. Kuzey İtalya şehirlerindeki kuraklıklara karşı büyük altyapı önlemleri alındı: Parma ve Siena derin su kuyuları için yatırımlar yaptılar.

Leibniz araştırmacıları şimdi ilk kez Alplerin güneyinde 1302 ile 1304 arasında ve Alplerin kuzeyinde 1304 ve 1307 arasında olağanüstü kurak yazların istikrarlı hava koşulları ve farklı dağılmış yağışların sonucu olduğunu ilk kez gösterebildiler. Böylece çalışma, dramatik değişikliklerle 14. yüzyılın ilk yıllarına yeni bir ışık tutuyor ve modern iklim değişiklikleriyle bir bağlantı kuruyor.

Bauch ve Seifert. “Ancak, 21. yüzyılda gelecekteki iklimsel gelişmeler hakkında çalışmamızdan sonuç çıkarmak zor. 14. yüzyıldaki iklim dalgalanmaları doğal olaylar iken, modern çağda insanlar iklim üzerinde de yapay bir etki yapıyor ”dediler.

LEIBNIZ TROPOSFERİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (TROPOS)

Banner
Benzer Yazılar

Depremler, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde hafif hasara yol açtı

9 Şubat 2023

9 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği on ilde yer alan müze ve ören yerlerinin son durumu hakkında Kültür ve Turizm...

Ortaçağ Boncuklarının Çizdiği Afrika Ticaret Yolları

3 Aralık 2020

3 Aralık 2020

Cam boncukların kimyasal bileşimi ve morfolojik özellikleri nereden geldiklerini ortaya çıkarabilir. Cenevre Üniversitesi’nden arkeologlar, Mali ve Senegal’deki kırsal alanlarda MS...

Pompeii Kurbanları Volkanik Patlamanın Vücut Üzerindeki Etkisini Öğrenmede Yardımcı Oluyor

27 Mart 2021

27 Mart 2021

Dünyamız 5 milyar yaşında yaşlı bir gezegen olarak görülebilir. Ama dünyamız hala bir delikanlı gibi kıpır kıpır hareket halinde yerinde...

Bilim insanları 100 milyon yıl önce Şili’nin Atacama çölünde dolaşan eski bir uçan sürüngen mezarlığı keşfettiler.

7 Nisan 2022

7 Nisan 2022

Şili’de, 100 milyon yıl önce And ülkesinin Atacama çölünde tarih öncesi uçan sürüngenlerin iyi korunmuş kalıntılarını içeren alışılmadık bir mezarlık...

Arkeologlar, Litvanya’da Yıkılan Büyük Vilna Sinagogu’nun Tevrat Sandığı’nı Ortaya Çıkardılar

30 Ağustos 2021

30 Ağustos 2021

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan kazılarda, Holokost sırasında Naziler tarafından tahrip edilen ve daha sonra Sovyetler tarafından tekrar yerle bir edilen Büyük Vilna Sinagogu’nun Tevrat...

Brezilya’da çok nadir görülen bir dinozor türünün kalıntıları keşfedildi

21 Kasım 2021

21 Kasım 2021

Araştırmacılar, 70 milyon yıl önce Brezilya’da yaşamış dişsiz, iki ayaklı bir dinozor türünün kalıntılarını ortaya çıkardı ve bunu “son derece...

Zerdüşt ve Budist Motifleri Taşıyan Mezar Keşfedildi

21 Ocak 2021

21 Ocak 2021

Orta Çin’in Henan eyaleti Anyang’da Sui Hanedanlığı’na (MS 581–618) tarihlenen beyaz mermer bir mezar ortaya çıkarıldı ve araştırmacılara etnik ve...

Perre kazılarında medusa başlıklı askeri madalya ortaya çıkarıldı

5 Ekim 2022

5 Ekim 2022

Adıyaman’da bulunan Perre Antik Kenti’nde devam eden kazılarda medusa başlıklı askeri madalya ortaya çıkarıldı. 20 yıldan bu yana devam eden...

İklim Değişikliği 50 Bin Yıllık Mağara Resimlerini Tehdit Ediyor

14 Mayıs 2021

14 Mayıs 2021

Hızlı ve plansız gelişen sanayileşme Dünya’nın dengesini bozmaya devam ediyor. Daha fazla üretme ve ekonomik açıdan güçlü olma hevesiyle birbiri...

Mahkeme, Kıbrıs Vadisi için verilen statü değişikliği kararını iptal etti

24 Nisan 2022

24 Nisan 2022

Ankara’nın doğa harikası Kıbrıs Vadisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği statü değişiklik kararını mahkeme iptal etti. Mimarlar...

İnsanda Toplama Biriktirme Duygusu 100.000 Yıl Öncesine Dayanıyor

1 Nisan 2021

1 Nisan 2021

Güney Afrika’da kazı çalışmalarına devam eden arkeologlar, insanda toplama ve biriktirme duygusunu gösteren bulgulara ulaştılar. Arkeologlar ayrıca, deniz kenarında ve...

Arkeologlar, Orkney’de “şaşırtıcı” olarak tanımladıkları 5.000 yıllık bir tahta parçası buldular.

11 Ağustos 2021

11 Ağustos 2021

Arkeologlar Orkney’de şaşırtıcı keşifler yapmaya devam ediyor. Organik materyalleri bulmak oldukça zor olsa da arkeologlar Orkney’de 5.000 yıllık bir tahta...

Metropolis Antik Kentinde Bulunan Sarnıçlar Şehrin Yaşamına Ayna Tutuyor

5 Ocak 2021

5 Ocak 2021

İzmir’in Torbalı ilçesine Yeniköy ve Özbey mahalleri sınırları içerisinde kalan Metropolis antik şehri kazıları 1990 yılından beri devam ediyor. Kültür...

Yumuktepe Höyük’te ortaya çıkarılan 4500 yıllık yapıda tören yemekleri servis edilmiş olabilir.

3 Kasım 2021

3 Kasım 2021

Mersin’de yer alan Yumuktepe Höyük’te gerçekleştirilen 2021 kazılarında çok sayıda çömlek ve yemek fosillerinin bulunduğu 4500 yıllık bir yapı ortaya...

İspanya’da 2 bin 500 yıl önce inşa edilen megalit yapı keşfedildi

21 Ağustos 2022

21 Ağustos 2022

İspanya’nın güneyinde günümüzden 2 bin 500 yıl önce inşa edilmiş megalit yapı keşfedildi. Keşif, dönem insanı ve kültürü hakkında yeni...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]