3 July 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca 9.000 yıl önce yaşayan çiftçilerde izlendi

İletişim aracı dilin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. İnsanın ilk atasının, işaretler ve gürültüden ibaret anlamsız sesler ile iletişim kurduğu ve gelişen sosyalleşme ile sesleri anlamlandırarak dili geliştirdiğini söyleyebiliyoruz.

Kutsal kitaplarda geçen birkaç ayet dilin evrimi hakkında bilgi verir.

Tevrat’ta geçen anlatıya göre insanlar ortak dil kullanıyorlardı. İnsanlar, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız” diyerek bir kule (Babil Kulesi) inşa edelim. Bu karar Tanrıyı kızdırmıştır. Ve ayette Tanrı, “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar” diyerek insanları dillerini karıştırmış ve yeryüzünün her yönüne dağıtmıştır.

Babil kulesi

Dilin doğuşu ve çeşitliliği ile ilgili Kuran’da, ““Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları (isimleri öğretilen şeyleri) meleklere gösterip: Haydi sözünüzde sadık iseniz, bana şunları adlarıyla haber verin buyurdu. Hucurat 13 de ise ” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” ifadeleri kullanılmıştır.

İncil’de ise “Kelâm başlangıçta var idi ve kelâm Allah nezdinde idi ve kelâm Allah idi.”

Mitolojilerde ise dilin ortaya çıkışı ise şöyle tasvir ediliyor.

Çin mitolojisinde, insanların dili bir su kaplumbağasının üstündeki şekilleri imparatora öğretmesiyle kullanmaya başladıkları yer alırken; Hint mitolojisinde ise; “Baş tanrı Brahma, kendi görünüşlerinden bir tanesi olan Vac aracılığıyla hem dünyayı hem de içindeki varlıkları yaratmıştır. Yıldırımın sesi Vac’ın sesidir. Vac aynı zamanda insan dilinin de tanrısıdır. Bu bakımdan söz yani ses ebedidir.” denilmiştir.

Günümüze kadar dilbilimciler, arkeologlar, antropologlar ve daha birçok bilimsel alan çalışanları dilin doğuşu, gelişimi, yayılışı konusunda çeşitli çalışmalara imza atmışlardır. Ama tam ve kesin bir yargıya hala varabilmiş değiliz.

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca ilk olarak Kuzey Çin’de yerleşik çiftçilerde görülüyor

Dilin, doğuşu, gelişimi ve sınıflandırılması, diller arasında etkileşim üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar bu alandaki flu alanları azaltıyor.

Yeni bir araştırmaya göre; Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca dilleri 9.000 yıl önce antik Çin’den gelen ortak bir ataya sahip olabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Altay olarak da bilinen Transeurasian ailesinden gelen dillerin, şu anda kuzeydoğu Çin’de bulunan Liao vadisindeki erken darı çiftçilerine kadar izlenebileceğini ve yayılmasının tarım tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Transeurasian ailesini oluşturan beş grubun ilişkili olduğu kökenler ve derece, bilim adamları arasında uzun süredir bir tartışma alanı olmuştur, ancak ekip, son çalışmaların, ortaya çıktıkları teoriyi destekleyen “güvenilir bir kanıt çekirdeği gösterdiğini” söyledi.

Genetik ve arkeolojik kanıtların yanı sıra dilbilimsel analizlere dayanan araştırmacılar, dillerin kuzey ve batıda Sibirya ve bozkırlara, doğuda Kore ve Japonya’ya yayıldığını ve çiftçilerin kuzeydoğu Asya’ya doğru ilerlediğini söyledi – bu, geleneksel “pastoralist hipoteze meydan okuyan bir sonuç”. Dağılmayı öneren göçebeler, doğu bozkırlarından göç ederken önderlik etti.

Mandarin ve Kantonca gibi Çince’nin modern biçimlerini içeren sinitik dillerin farklı bir kökeni vardır.

Başyazar ve karşılaştırmalı dilbilimci Martine, “Birinin dilinin ve bir dereceye kadar kültürünün köklerinin mevcut ulusal sınırların ötesinde olduğunu kabul etmek, bir tür kimliğin yeniden yönlendirilmesini gerektirebilir ve bu, insanların atması için her zaman kolay bir adım değildir” dedi.

Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’ndeki arkeolinguistik araştırma grubunun lideri, “Ancak insanlık tarihi bilimi bize tüm dillerin, kültürlerin ve halkların tarihinin genişletilmiş etkileşim ve karışımlardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

İngiltere, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Rusya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden araştırmacılar bulgularını Çarşamba günü Nature dergisinde yayınladılar.

Ekip, Japonya, Kore ve Sibirya’dan tüm Avrasya’ya yayılan dil ailesine atıfta bulunarak, “Altay dilleri olarak da bilinen – dilbilimsel tarih öncesi en tartışmalı konulardan biridir” açıklaması yaptı.

“Bu beş dilin, Japonca, Korece, Tunguzca, Moğolca ve Türkçe tek bir ortak atadan gelip gelmediği sorusu, miras ve ödünç alma taraftarları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın konusu olmuştur.

“Önemli bir sorun, dilsel dağılımlar, tarımsal genişlemeler ve nüfus hareketleri arasındaki ilişkidir.”

Çalışma, Transavrasya dillerinin “Bronz Çağı’ndan beri kapsamlı kültürel etkileşim tarafından maskelenen” ortak bir ataya sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmacılar, 98 dilde 250’den fazla kelime kavramını temsil eden bir veri setinin, Batı Liao Nehri bölgesinde yaşayan darı çiftçilerine 9,181 yıl öncesine uzanan dil ailesinin köklerini gösterdiğini söyledi.

“Tarla”, “ekmek”, “bitki” ve “büyümek” gibi arazi ekimi ile ilgili küçük bir kalıtsal kelimelerin yanı sıra pirinç veya diğer mahsullerden değil, darıdan bahsedilmesinin çiftçilik hipotezlerini desteklediğini söylediler.

Bu arada, ekibin arkeolojik analizi, süpürge darısının yaklaşık 9.000 yıl önce tarımının başladığı Batı Liao havzasına odaklandı.

Nehir havzasında, iki darı tarım kültürünün ortaya çıktığı bir Neolitik kültür kümesi belirlediler – Kore Chulman şubesi ve Amur, Primorye ve Liaodong bölgelerini kapsayan bir kültür dalı.

Daha ileri bir analiz, Batı Liao bölgesindeki Tunç Çağı siteleri ile Kore’deki Mumun siteleri ve Japonya’daki Yayoi siteleri arasında bir ilişki buldu; Bronz Çağı ve oradan Japonya’ya yaklaşık 3.000 yıl önce.

Bu arada, genetik analizleri, Transavrasya dillerini konuşan tüm kişiler arasında “Amur benzeri ata” adı verilen ortak bir genetik bileşen tanımladı ve Kore, Ryukyu Adaları ve Japonya’daki erken tahıl çiftçilerinden gelen eski genomların bir koleksiyonunu bildirdi.

Araştırmacılar, “Antik DNA’dan yeni kanıtlar geliştirerek, araştırmamız, Japon ve Kore popülasyonlarının Batı Liao Nehri atalarına sahip olduğuna dair son bulguları doğrularken, Transeurasian dil ailesinin genetik bir korelasyonu olmadığına dair önceki iddialarla çelişiyor”

Makalede asiaone.com dan yararlanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

4500 yaşında Tunç Çağı Çiftçisinin Mezarı Ortaya Çıkarıldı

8 Ağustos 2021

8 Ağustos 2021

İngiltere’de Cambridgeshire arkeolojik kazısında yaklaşık 4500 yıllık tunç çağı çiftçisinin mezarı ortaya çıkarıldı. Tunç çağı çiftçisine ait iskelet, Cambridgeshire Burwell’de,...

Dünyanın en eski darphanesi Çin’de Keşfedildi

8 Ağustos 2021

8 Ağustos 2021

Çin’de Sarı Nehir yakınında bulunan antik Guanzhuang kentinin kazılarında dünyanın en eski darphanesi keşfedildi. Darphanenin bulunduğu Guanzhuang, M. Ö. 800...

Zominthos Minoan Sarayı Kazısı Alanındaki Bulunan Kutsal Objeler

6 Ekim 2020

6 Ekim 2020

Zominthos Girit adasındaki İda Dağı’nın (Psiloritis) kuzey eteklerinde küçük bir platodur. Yerleşim tarihi MÖ. 1800’lere kadar uzanmakta. 1982′ de Yunan...

Çavuştepe Höyüğü’nde Urartulu kadın yöneticinin mezarına ulaşıldı

8 Eylül 2021

8 Eylül 2021

Geçtiğimiz günlerde atı, sığırı, köpeği ile gömülen Urartulu üst düzey insanının mezarı haberini yapmıştık. Bugünde yine aynı yerde Çavuştepe Höyüğü...

İzmir Kazılarında 8.500 Yıllık Küçük El Aleti Ortaya Çıkarıldı

4 Haziran 2021

4 Haziran 2021

2021 arkeoloji kazı faaliyetleri başladı. İlk buluntu haberi 8.500 yıllık küçük bir el aletinin ortaya çıkarıldığı İzmir Bornova ilçesindeki Yeşilova...

Norveç’te Buzların Erimesi, Geçmişe Açılan Bir Pencere Oldu

6 Aralık 2020

6 Aralık 2020

Norveç’te küresel ısınma sonucu eriyen buzul tabakası geçmişe aralanan bir pencere oldu. Küresel ısınmanın ekolojik dengeyi bozmasının kötü tarafları artarken...

Çalınan Freskler Pompeii Arkeoloji Parkına İade Edildi

21 Mayıs 2021

21 Mayıs 2021

İtalyan polisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, yıllar önce antik Roma villalarının kalıntılarından sökülen altı fresk, Pompeii arkeoloji parkına iade...

Karadeniz’in Antik kenti Tios’a İnşaat Yolu Açılıyor

7 Temmuz 2021

7 Temmuz 2021

Karadeniz’in önemli antik kenti Tios, 1. derece sit alanından 3. derece sit alanına düşürülerek; Tios Antik Kenti’ne inşaat yapılmasının önü...

Kuzey İsrail’de “Meryem’den Doğan İsa” Yazan Yunanca Bir Yazıt Ortaya Çıkarıldı

20 Ocak 2021

20 Ocak 2021

The Jerusalem Post’un haberine göre, İsrail Eski Eserler Dairesi bugün yaptığı açıklamada, “Meryem’den doğan İsa ” adını taşıyan 1.500 yıllık...

Umman’da Yeni Bir Arkeolojik Sit Alanı Keşfedildi

8 Temmuz 2021

8 Temmuz 2021

Umman Miras ve Turizm Bakanlığı yakın zamanda Al Dakhiliyah Valiliği, Sumail (Samail) Eyaleti, Al Khobar kasabasında antik bir alan keşfetti. Oman...

Denisovalı İnsanının Kafatası Bulunmuş Olabilir

25 Haziran 2021

25 Haziran 2021

Araştırmacılar, Çin’de 90 yıl önce bulunan kafatasının Denisovalı insanının uzun zamandır aranan kafatası olabileceği üzerinde düşünüyorlar. Bir rivayete göre; Kuzey...

Aswan’daki Isis Tapınağı Keşfinden 150 Yıl Sonra Ziyarete Açıldı

25 Ocak 2021

25 Ocak 2021

Aswan’daki Isis Tapınağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ve turizm hizmetlerinin geliştirilmesinin ardından halka yeniden açıldı. Aswan’ın merkezindeki bir yerleşim bölgesinde bulunan...

Siloa Yazıtı’nın İsrail’e iadesi mümkün mü?

12 Mart 2022

12 Mart 2022

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti sırasında İbrani tarihinin en önemli yazıtlarından biri olan Siloa Yazıtı’nın İsrail’e iade edilmesini istediği...

Pompeii’de bulunan en eski fast-food lokantası ziyarete açılıyor

9 Ağustos 2021

9 Ağustos 2021

Pompeii antik kenti 2020 yılı kazılarında ortaya çıkarılan dünyanın en eski fast-food lokantası ziyarete açılıyor. Telegraph, 2 bin yıllık olduğu...

Yalova Çobankale’de Hashtag Sembollü Seramik Parçaları

23 Eylül 2021

23 Eylül 2021

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale’de arkeolojik kazılar devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mail bültenimize katılmak için e-posta adresinizi yazınız.