18 April 2024 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca 9.000 yıl önce yaşayan çiftçilerde izlendi

İletişim aracı dilin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. İnsanın ilk atasının, işaretler ve gürültüden ibaret anlamsız sesler ile iletişim kurduğu ve gelişen sosyalleşme ile sesleri anlamlandırarak dili geliştirdiğini söyleyebiliyoruz.

Kutsal kitaplarda geçen birkaç ayet dilin evrimi hakkında bilgi verir.

Tevrat’ta geçen anlatıya göre insanlar ortak dil kullanıyorlardı. İnsanlar, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız” diyerek bir kule (Babil Kulesi) inşa edelim. Bu karar Tanrıyı kızdırmıştır. Ve ayette Tanrı, “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar” diyerek insanları dillerini karıştırmış ve yeryüzünün her yönüne dağıtmıştır.

Babil kulesi

Dilin doğuşu ve çeşitliliği ile ilgili Kuran’da, ““Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları (isimleri öğretilen şeyleri) meleklere gösterip: Haydi sözünüzde sadık iseniz, bana şunları adlarıyla haber verin buyurdu. Hucurat 13 de ise ” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” ifadeleri kullanılmıştır.

İncil’de ise “Kelâm başlangıçta var idi ve kelâm Allah nezdinde idi ve kelâm Allah idi.”

Mitolojilerde ise dilin ortaya çıkışı ise şöyle tasvir ediliyor.

Çin mitolojisinde, insanların dili bir su kaplumbağasının üstündeki şekilleri imparatora öğretmesiyle kullanmaya başladıkları yer alırken; Hint mitolojisinde ise; “Baş tanrı Brahma, kendi görünüşlerinden bir tanesi olan Vac aracılığıyla hem dünyayı hem de içindeki varlıkları yaratmıştır. Yıldırımın sesi Vac’ın sesidir. Vac aynı zamanda insan dilinin de tanrısıdır. Bu bakımdan söz yani ses ebedidir.” denilmiştir.

Günümüze kadar dilbilimciler, arkeologlar, antropologlar ve daha birçok bilimsel alan çalışanları dilin doğuşu, gelişimi, yayılışı konusunda çeşitli çalışmalara imza atmışlardır. Ama tam ve kesin bir yargıya hala varabilmiş değiliz.

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca ilk olarak Kuzey Çin’de yerleşik çiftçilerde görülüyor

Dilin, doğuşu, gelişimi ve sınıflandırılması, diller arasında etkileşim üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar bu alandaki flu alanları azaltıyor.

Yeni bir araştırmaya göre; Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca dilleri 9.000 yıl önce antik Çin’den gelen ortak bir ataya sahip olabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Altay olarak da bilinen Transeurasian ailesinden gelen dillerin, şu anda kuzeydoğu Çin’de bulunan Liao vadisindeki erken darı çiftçilerine kadar izlenebileceğini ve yayılmasının tarım tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Transeurasian ailesini oluşturan beş grubun ilişkili olduğu kökenler ve derece, bilim adamları arasında uzun süredir bir tartışma alanı olmuştur, ancak ekip, son çalışmaların, ortaya çıktıkları teoriyi destekleyen “güvenilir bir kanıt çekirdeği gösterdiğini” söyledi.

Genetik ve arkeolojik kanıtların yanı sıra dilbilimsel analizlere dayanan araştırmacılar, dillerin kuzey ve batıda Sibirya ve bozkırlara, doğuda Kore ve Japonya’ya yayıldığını ve çiftçilerin kuzeydoğu Asya’ya doğru ilerlediğini söyledi – bu, geleneksel “pastoralist hipoteze meydan okuyan bir sonuç”. Dağılmayı öneren göçebeler, doğu bozkırlarından göç ederken önderlik etti.

Mandarin ve Kantonca gibi Çince’nin modern biçimlerini içeren sinitik dillerin farklı bir kökeni vardır.

Başyazar ve karşılaştırmalı dilbilimci Martine, “Birinin dilinin ve bir dereceye kadar kültürünün köklerinin mevcut ulusal sınırların ötesinde olduğunu kabul etmek, bir tür kimliğin yeniden yönlendirilmesini gerektirebilir ve bu, insanların atması için her zaman kolay bir adım değildir” dedi.

Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’ndeki arkeolinguistik araştırma grubunun lideri, “Ancak insanlık tarihi bilimi bize tüm dillerin, kültürlerin ve halkların tarihinin genişletilmiş etkileşim ve karışımlardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

İngiltere, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Rusya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden araştırmacılar bulgularını Çarşamba günü Nature dergisinde yayınladılar.

Ekip, Japonya, Kore ve Sibirya’dan tüm Avrasya’ya yayılan dil ailesine atıfta bulunarak, “Altay dilleri olarak da bilinen – dilbilimsel tarih öncesi en tartışmalı konulardan biridir” açıklaması yaptı.

“Bu beş dilin, Japonca, Korece, Tunguzca, Moğolca ve Türkçe tek bir ortak atadan gelip gelmediği sorusu, miras ve ödünç alma taraftarları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın konusu olmuştur.

“Önemli bir sorun, dilsel dağılımlar, tarımsal genişlemeler ve nüfus hareketleri arasındaki ilişkidir.”

Çalışma, Transavrasya dillerinin “Bronz Çağı’ndan beri kapsamlı kültürel etkileşim tarafından maskelenen” ortak bir ataya sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmacılar, 98 dilde 250’den fazla kelime kavramını temsil eden bir veri setinin, Batı Liao Nehri bölgesinde yaşayan darı çiftçilerine 9,181 yıl öncesine uzanan dil ailesinin köklerini gösterdiğini söyledi.

“Tarla”, “ekmek”, “bitki” ve “büyümek” gibi arazi ekimi ile ilgili küçük bir kalıtsal kelimelerin yanı sıra pirinç veya diğer mahsullerden değil, darıdan bahsedilmesinin çiftçilik hipotezlerini desteklediğini söylediler.

Bu arada, ekibin arkeolojik analizi, süpürge darısının yaklaşık 9.000 yıl önce tarımının başladığı Batı Liao havzasına odaklandı.

Nehir havzasında, iki darı tarım kültürünün ortaya çıktığı bir Neolitik kültür kümesi belirlediler – Kore Chulman şubesi ve Amur, Primorye ve Liaodong bölgelerini kapsayan bir kültür dalı.

Daha ileri bir analiz, Batı Liao bölgesindeki Tunç Çağı siteleri ile Kore’deki Mumun siteleri ve Japonya’daki Yayoi siteleri arasında bir ilişki buldu; Bronz Çağı ve oradan Japonya’ya yaklaşık 3.000 yıl önce.

Bu arada, genetik analizleri, Transavrasya dillerini konuşan tüm kişiler arasında “Amur benzeri ata” adı verilen ortak bir genetik bileşen tanımladı ve Kore, Ryukyu Adaları ve Japonya’daki erken tahıl çiftçilerinden gelen eski genomların bir koleksiyonunu bildirdi.

Araştırmacılar, “Antik DNA’dan yeni kanıtlar geliştirerek, araştırmamız, Japon ve Kore popülasyonlarının Batı Liao Nehri atalarına sahip olduğuna dair son bulguları doğrularken, Transeurasian dil ailesinin genetik bir korelasyonu olmadığına dair önceki iddialarla çelişiyor”

Makalede asiaone.com dan yararlanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Pompeii’de şimdiye kadar görülmemiş köle odası keşfedildi

6 Kasım 2021

6 Kasım 2021

Vezüv Yanardağı’nın yerle bir ettiği, gösterişli, zengin Roma kenti Pompeii Antik Kenti kazılarında heyecan yaratacak yeni bulgular ortaya çıkarılmaya devam...

Aramice yazı karakterlerinin bulunan ilk örneklerinin yer aldığı kitabeler bölgenin tarihini aydınlatması bekleniyor

17 Eylül 2022

17 Eylül 2022

Van ilinin Erçiş ilçesinde 270 hektarlık alana yayılmış antik kent kazılarında keşfedilen Aramice yazı karakterlerinin ilk örneklerini içeren dört kitabe...

Tunceli’de Urartulara ait olduğu düşünülen iki açık hava tapınağı keşfedildi

28 Mart 2024

28 Mart 2024

Arkeologlar, biri Tunceli’nin en doğusunda, diğeri ise en batısında olmak üzere iki kale içinde açık hava tapınağı keşfettiler. Açık hava...

Çatalhöyük’te cinsiyeti belli olmayan insan figürlü heykelcik bulundu

28 Aralık 2021

28 Aralık 2021

Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Konya’nın Meram ilçesine bağlı Çatalhöyük Neolitik yerleşiminde cinsiyeti belli olmayan insan figürlü heykelcik bulundu....

Bulgaristan’da Keşfedilen Garip Maskenin Uzaylı Kafası Tartışmaların Göbeğinde

20 Kasım 2020

20 Kasım 2020

Bulgaristan’ın Provadiya kasabasının Solnitsata höyüğünde oldukça ilginç özellikleri olan bir kil maske bulundu. Maskenin uzaylıya benzetilen üçgen yüzü farklı yorumlara...

İran’ın batısındaki Anahita Tapınağı Restore Ediliyor

12 Haziran 2021

12 Haziran 2021

İran’ın batısındaki Kangavar şehrinde bulunan antik Anahita tapınağının restorasyon projesine başlandı. Anahita Tapınağı, Kermanşah ili, Kangavar Şehri’nin ortasında, Hamedan’dan Kirmanşah’a giden...

Mısırlı çocuk 142 köpekle birlikte gömülü bulundu

17 Ocak 2023

17 Ocak 2023

Faiyum Oasis nekropolündeki kazılarda 142 köpekle birlikte gömülmüş bir çocuk mezarı bulundu. 142 köpekle gömülü çocuk mezarının yer aldığı nekropol...

Meksika’da Esrarengiz Boyalı El İzleri Ortaya Çıkarıldı

1 Mayıs 2021

1 Mayıs 2021

Maya, Aztek ve İnka gibi antik medeniyetlere ev sahipliği yapan Meksika’da Arkeolog Sergio Grosjean, yeraltı mağarasının duvarlarında düzinelerce esrarengiz siyah...

Arkeologlar, Hadrian Su Kemeri’nin bir kısmını ve son derece nadir bulunan Yunan sikkelerini ortaya çıkardılar

13 Ocak 2024

13 Ocak 2024

Arkeologlar, MS 2. yüzyılın en büyük hidrolik eserlerinden biri olan Hadrian su kemerinin bir kısmını ve Korint yakınlarındaki antik bir...

Akdeniz Tunç Çağı batığında 3600 yıllık kurşun ağırlıklar çıkarıldı

27 Kasım 2022

27 Kasım 2022

Dünyanın en eski batıklarından biri olan Antalya Kumluca açıklarındaki Tunç Çağı batığında su altı arkeolojik çalışmalar devam ediyor. MÖ 16....

Orta Çağ Avrupası savaş atları şaşırtıcı büyüklüğe sahipti

12 Ocak 2022

12 Ocak 2022

Orta Çağ Avrupası krallıklarının savaşlarda kullandığı atların heybetli görünüşe sahip olduğu düşünülür. Güçlü yapılı atlar uzun boylu ve yerden oldukça...

İzmir’de 1500 Yıllık Mozaik Kaçak Kazı Yapanların Elinden Kurtarıldı

3 Nisan 2021

3 Nisan 2021

Neredeyse her gün kaçak kazı yapıldığına dair haberleri bültenlerde okuyoruz. Kaçak kazı haberlerini okuyunca duyunca mutlaka üzülüyoruz. Ama, kimi haberlerde...

Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Amazon kraliçelerinin tasvir edildiği mozaiklere ev sahipliği yapıyor

25 Mayıs 2022

25 Mayıs 2022

Şanlıurfa Müzesi’ne komşu Haleplibahçe Mozaik Müzesi dünyanın en değerli mozaiklerinden Savaşçı Amazon Kraliçelerinin tasvir edildiği mozaiklere ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa...

Dünyanın en büyük ikinci su altı arkeoloji gemisi denize inmeye hazır

24 Ağustos 2022

24 Ağustos 2022

Dünyanın en büyük ikinci su altı arkeoloji gemisinin inşası tamamlandı. Modern teknolojiler ile donatılmış su altı arkeoloji gemisi denize indirilmek...

Perulu arkeologlar deri ve saçları bozulmamış bir mumya ortaya çıkardılar

25 Nisan 2023

25 Nisan 2023

Perulu arkeologlar bin yıllık deri ve saçları bozulmamış 12-18 yaşında olduğu düşünülen bir çocuğa ait mumya ortaya çıkardılar. Peru’nun başkenti...

Yorumlar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]