7 December 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca 9.000 yıl önce yaşayan çiftçilerde izlendi

İletişim aracı dilin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. İnsanın ilk atasının, işaretler ve gürültüden ibaret anlamsız sesler ile iletişim kurduğu ve gelişen sosyalleşme ile sesleri anlamlandırarak dili geliştirdiğini söyleyebiliyoruz.

Kutsal kitaplarda geçen birkaç ayet dilin evrimi hakkında bilgi verir.

Tevrat’ta geçen anlatıya göre insanlar ortak dil kullanıyorlardı. İnsanlar, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız” diyerek bir kule (Babil Kulesi) inşa edelim. Bu karar Tanrıyı kızdırmıştır. Ve ayette Tanrı, “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar” diyerek insanları dillerini karıştırmış ve yeryüzünün her yönüne dağıtmıştır.

Babil kulesi

Dilin doğuşu ve çeşitliliği ile ilgili Kuran’da, ““Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları (isimleri öğretilen şeyleri) meleklere gösterip: Haydi sözünüzde sadık iseniz, bana şunları adlarıyla haber verin buyurdu. Hucurat 13 de ise ” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” ifadeleri kullanılmıştır.

İncil’de ise “Kelâm başlangıçta var idi ve kelâm Allah nezdinde idi ve kelâm Allah idi.”

Mitolojilerde ise dilin ortaya çıkışı ise şöyle tasvir ediliyor.

Çin mitolojisinde, insanların dili bir su kaplumbağasının üstündeki şekilleri imparatora öğretmesiyle kullanmaya başladıkları yer alırken; Hint mitolojisinde ise; “Baş tanrı Brahma, kendi görünüşlerinden bir tanesi olan Vac aracılığıyla hem dünyayı hem de içindeki varlıkları yaratmıştır. Yıldırımın sesi Vac’ın sesidir. Vac aynı zamanda insan dilinin de tanrısıdır. Bu bakımdan söz yani ses ebedidir.” denilmiştir.

Günümüze kadar dilbilimciler, arkeologlar, antropologlar ve daha birçok bilimsel alan çalışanları dilin doğuşu, gelişimi, yayılışı konusunda çeşitli çalışmalara imza atmışlardır. Ama tam ve kesin bir yargıya hala varabilmiş değiliz.

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca ilk olarak Kuzey Çin’de yerleşik çiftçilerde görülüyor

Dilin, doğuşu, gelişimi ve sınıflandırılması, diller arasında etkileşim üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar bu alandaki flu alanları azaltıyor.

Yeni bir araştırmaya göre; Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca dilleri 9.000 yıl önce antik Çin’den gelen ortak bir ataya sahip olabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Altay olarak da bilinen Transeurasian ailesinden gelen dillerin, şu anda kuzeydoğu Çin’de bulunan Liao vadisindeki erken darı çiftçilerine kadar izlenebileceğini ve yayılmasının tarım tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Transeurasian ailesini oluşturan beş grubun ilişkili olduğu kökenler ve derece, bilim adamları arasında uzun süredir bir tartışma alanı olmuştur, ancak ekip, son çalışmaların, ortaya çıktıkları teoriyi destekleyen “güvenilir bir kanıt çekirdeği gösterdiğini” söyledi.

Genetik ve arkeolojik kanıtların yanı sıra dilbilimsel analizlere dayanan araştırmacılar, dillerin kuzey ve batıda Sibirya ve bozkırlara, doğuda Kore ve Japonya’ya yayıldığını ve çiftçilerin kuzeydoğu Asya’ya doğru ilerlediğini söyledi – bu, geleneksel “pastoralist hipoteze meydan okuyan bir sonuç”. Dağılmayı öneren göçebeler, doğu bozkırlarından göç ederken önderlik etti.

Mandarin ve Kantonca gibi Çince’nin modern biçimlerini içeren sinitik dillerin farklı bir kökeni vardır.

Başyazar ve karşılaştırmalı dilbilimci Martine, “Birinin dilinin ve bir dereceye kadar kültürünün köklerinin mevcut ulusal sınırların ötesinde olduğunu kabul etmek, bir tür kimliğin yeniden yönlendirilmesini gerektirebilir ve bu, insanların atması için her zaman kolay bir adım değildir” dedi.

Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’ndeki arkeolinguistik araştırma grubunun lideri, “Ancak insanlık tarihi bilimi bize tüm dillerin, kültürlerin ve halkların tarihinin genişletilmiş etkileşim ve karışımlardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

İngiltere, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Rusya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden araştırmacılar bulgularını Çarşamba günü Nature dergisinde yayınladılar.

Ekip, Japonya, Kore ve Sibirya’dan tüm Avrasya’ya yayılan dil ailesine atıfta bulunarak, “Altay dilleri olarak da bilinen – dilbilimsel tarih öncesi en tartışmalı konulardan biridir” açıklaması yaptı.

“Bu beş dilin, Japonca, Korece, Tunguzca, Moğolca ve Türkçe tek bir ortak atadan gelip gelmediği sorusu, miras ve ödünç alma taraftarları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın konusu olmuştur.

“Önemli bir sorun, dilsel dağılımlar, tarımsal genişlemeler ve nüfus hareketleri arasındaki ilişkidir.”

Çalışma, Transavrasya dillerinin “Bronz Çağı’ndan beri kapsamlı kültürel etkileşim tarafından maskelenen” ortak bir ataya sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmacılar, 98 dilde 250’den fazla kelime kavramını temsil eden bir veri setinin, Batı Liao Nehri bölgesinde yaşayan darı çiftçilerine 9,181 yıl öncesine uzanan dil ailesinin köklerini gösterdiğini söyledi.

“Tarla”, “ekmek”, “bitki” ve “büyümek” gibi arazi ekimi ile ilgili küçük bir kalıtsal kelimelerin yanı sıra pirinç veya diğer mahsullerden değil, darıdan bahsedilmesinin çiftçilik hipotezlerini desteklediğini söylediler.

Bu arada, ekibin arkeolojik analizi, süpürge darısının yaklaşık 9.000 yıl önce tarımının başladığı Batı Liao havzasına odaklandı.

Nehir havzasında, iki darı tarım kültürünün ortaya çıktığı bir Neolitik kültür kümesi belirlediler – Kore Chulman şubesi ve Amur, Primorye ve Liaodong bölgelerini kapsayan bir kültür dalı.

Daha ileri bir analiz, Batı Liao bölgesindeki Tunç Çağı siteleri ile Kore’deki Mumun siteleri ve Japonya’daki Yayoi siteleri arasında bir ilişki buldu; Bronz Çağı ve oradan Japonya’ya yaklaşık 3.000 yıl önce.

Bu arada, genetik analizleri, Transavrasya dillerini konuşan tüm kişiler arasında “Amur benzeri ata” adı verilen ortak bir genetik bileşen tanımladı ve Kore, Ryukyu Adaları ve Japonya’daki erken tahıl çiftçilerinden gelen eski genomların bir koleksiyonunu bildirdi.

Araştırmacılar, “Antik DNA’dan yeni kanıtlar geliştirerek, araştırmamız, Japon ve Kore popülasyonlarının Batı Liao Nehri atalarına sahip olduğuna dair son bulguları doğrularken, Transeurasian dil ailesinin genetik bir korelasyonu olmadığına dair önceki iddialarla çelişiyor”

Makalede asiaone.com dan yararlanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Doğu Çin’de 8 bin 200 yıllık lake eşya bulundu

9 Temmuz 2021

9 Temmuz 2021

Doğu Çin’in Zhejiang Eyaletindeki arkeologlar, Çin’de şimdiye kadar bulunan en eski olan, 8.200 yaşında olan iki cilalı eşya tespit ettiler....

Antik Yunan metinlerinin çözümlenmesinde yapay zeka kullanılıyor

10 Mart 2022

10 Mart 2022

Yakın zamanda dilbilimcilerin işlerini oldukça kolaylaştıracak yapay zeka teknolojisi Ithaca ile Antik Yunan metinlerinin çözümlenmesi başlıyor. Oxford Üniversitesi Klasik Bilimler...

Demir Çağında La Hoya’da Yapılan Katliamın Kurbanlarını Bilim Adamları Analiz etti.

6 Ekim 2020

6 Ekim 2020

MÖ. Dördüncü yüzyılın ortalarında veya üçüncü yüzyılın sonlarına tarihlenen Demir Çağı yerleşmesi İspanya’nın kuzeyinde bulunan Rioja Alavesa bölgesinde bulunan, La...

Yeni Arkeogenetik Araştırma Orta Çağ’da Kıta Avrupası’ndan İngiltere’ye Yaşanan Büyük Göç Dalgasını Gösteriyor

21 Eylül 2022

21 Eylül 2022

Roma İmparatorluğu’nun İngiltere topraklarını terk etmesi sonrası bölgeye Kıta Avrupası’ndan özellikle Hollanda, Almanya ve Danimarka da dahil olmak üzere Kuzey...

Ani Ören Yeri’nde Bulunan Harabe Ebu’l Manuçehr Camisi İbadete Açılıyor

4 Ocak 2022

4 Ocak 2022

Türkiye’de skandal restorasyon çalışmalarına sıklıkla tanık olduk. Aslını korumayı bırakalım bu restorasyon çalışmaları ile nevi şahsına münhasır yeni eserler üretildiğini...

Arkeologlar, 4.300 yıllık bir Çin Piramidi’nde taşa oyulmuş bir kralın portresini ortaya çıkardılar.

11 Ağustos 2022

11 Ağustos 2022

Arkeologlar, Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki Shenmu bölgesinde 4.300 yıllık Shimao Piramidi’nin eteklerinde taşa oyulmuş bir kralın portresini ortaya çıkardılar. Shimao...

Almanya’da “yerden ısıtmalı” 2.000 yıllık eşsiz lüks Roma villası bulundu

3 Kasım 2022

3 Kasım 2022

Almanya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bavyera’nın Kempten kentinde termal banyolu ve yerden ısıtmalı lüks bir Roma villası ortaya...

Baltık Denizi’nin Derinliklerinde Enigma Bulundu

4 Aralık 2020

4 Aralık 2020

Alman WWF dalgıçlar, Baltık Denizi‘nin derinliklerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Enigma Şifreleme Makinesi buldular. Baltık’ta balık ağlarını toplamak için dalan...

Yedi Kültürün Bir Arada Olduğu Ödüllü Troya Müzesi

7 Mayıs 2021

7 Mayıs 2021

2020 yılı Avrupa yılın müzesi ödülünün sahibi olan Troya Müzesi, Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya...

Miletos’un “Kutsal Mağarası” Ziyarete Açıldı

2 Ekim 2021

2 Ekim 2021

Antik Çağ’da felsefe, sanat ve bilimin ilerlemesinde önemli bir yere sahip olan Miletos Antik Kenti’nde sağlık tanrısı Asklepios kültüne ait...

2.000 Yıllık Hurma Çekirdekleri Ağaç Oldu

4 Mayıs 2021

4 Mayıs 2021

İsrail hurması çekirdekleri 2.000 yıl sonra yeniden ağaç oldular. Bilim insanları, İsrail çölünden çıkarılan birkaç düzine 2.000 yıllık hurma çekirdeklerinden...

Ayazini Mağaraları Turistlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday

11 Mart 2021

11 Mart 2021

Ayazini mağaraları, artan potansiyeli ile Peribacalarına rakip olmaya hazırlanıyor. Frig Vadisi içerisinde bulunan Ayazini mağaraları son dönemlerde turistlerinde oldukça ilgisini çekiyor....

Troya ile Tavşanlı Höyük arasındaki bağı gösteren bulgulara ulaşıldı

23 Ağustos 2022

23 Ağustos 2022

Anadolu’nun iki önemli arkeolojik sit alanı Troya ve Tavşanlı Höyük arasında Tunç Çağı’nda kurdukları bağı gösteren bulgulara ulaşıldı. Kütahya’nın Tavşanlı...

Bin 700 Yıllık Lahidin Soyulmasını Lanet Bile Engelleyememiş

15 Şubat 2021

15 Şubat 2021

Antik dönemlerde bazı lahit sahipleri ebedi huzurların bozulmaması ve lahitlerinin soyulmaması için lanetleme yoluna gitmiştir. Çoğunlukla zengin ve üst sınıf...

Küllüoba Höyük’te yapılan kazılarda 4500 yıllık kapların içinde ağrı kesici kalıntıları bulundu

20 Eylül 2022

20 Eylül 2022

Anadolu’da 5000 yıl öncesine ait ilk kentleşme yapısının ortaya çıkarıldığı Eskişehir’deki Erken Tunç Çağı Küllüoba Höyük kazılarında, ağrı kesici ilaç...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]