2 June 2023 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca 9.000 yıl önce yaşayan çiftçilerde izlendi

İletişim aracı dilin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. İnsanın ilk atasının, işaretler ve gürültüden ibaret anlamsız sesler ile iletişim kurduğu ve gelişen sosyalleşme ile sesleri anlamlandırarak dili geliştirdiğini söyleyebiliyoruz.

Kutsal kitaplarda geçen birkaç ayet dilin evrimi hakkında bilgi verir.

Tevrat’ta geçen anlatıya göre insanlar ortak dil kullanıyorlardı. İnsanlar, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız” diyerek bir kule (Babil Kulesi) inşa edelim. Bu karar Tanrıyı kızdırmıştır. Ve ayette Tanrı, “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar” diyerek insanları dillerini karıştırmış ve yeryüzünün her yönüne dağıtmıştır.

Babil kulesi

Dilin doğuşu ve çeşitliliği ile ilgili Kuran’da, ““Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları (isimleri öğretilen şeyleri) meleklere gösterip: Haydi sözünüzde sadık iseniz, bana şunları adlarıyla haber verin buyurdu. Hucurat 13 de ise ” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” ifadeleri kullanılmıştır.

İncil’de ise “Kelâm başlangıçta var idi ve kelâm Allah nezdinde idi ve kelâm Allah idi.”

Mitolojilerde ise dilin ortaya çıkışı ise şöyle tasvir ediliyor.

Çin mitolojisinde, insanların dili bir su kaplumbağasının üstündeki şekilleri imparatora öğretmesiyle kullanmaya başladıkları yer alırken; Hint mitolojisinde ise; “Baş tanrı Brahma, kendi görünüşlerinden bir tanesi olan Vac aracılığıyla hem dünyayı hem de içindeki varlıkları yaratmıştır. Yıldırımın sesi Vac’ın sesidir. Vac aynı zamanda insan dilinin de tanrısıdır. Bu bakımdan söz yani ses ebedidir.” denilmiştir.

Günümüze kadar dilbilimciler, arkeologlar, antropologlar ve daha birçok bilimsel alan çalışanları dilin doğuşu, gelişimi, yayılışı konusunda çeşitli çalışmalara imza atmışlardır. Ama tam ve kesin bir yargıya hala varabilmiş değiliz.

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca ilk olarak Kuzey Çin’de yerleşik çiftçilerde görülüyor

Dilin, doğuşu, gelişimi ve sınıflandırılması, diller arasında etkileşim üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar bu alandaki flu alanları azaltıyor.

Yeni bir araştırmaya göre; Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca dilleri 9.000 yıl önce antik Çin’den gelen ortak bir ataya sahip olabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Altay olarak da bilinen Transeurasian ailesinden gelen dillerin, şu anda kuzeydoğu Çin’de bulunan Liao vadisindeki erken darı çiftçilerine kadar izlenebileceğini ve yayılmasının tarım tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Transeurasian ailesini oluşturan beş grubun ilişkili olduğu kökenler ve derece, bilim adamları arasında uzun süredir bir tartışma alanı olmuştur, ancak ekip, son çalışmaların, ortaya çıktıkları teoriyi destekleyen “güvenilir bir kanıt çekirdeği gösterdiğini” söyledi.

Genetik ve arkeolojik kanıtların yanı sıra dilbilimsel analizlere dayanan araştırmacılar, dillerin kuzey ve batıda Sibirya ve bozkırlara, doğuda Kore ve Japonya’ya yayıldığını ve çiftçilerin kuzeydoğu Asya’ya doğru ilerlediğini söyledi – bu, geleneksel “pastoralist hipoteze meydan okuyan bir sonuç”. Dağılmayı öneren göçebeler, doğu bozkırlarından göç ederken önderlik etti.

Mandarin ve Kantonca gibi Çince’nin modern biçimlerini içeren sinitik dillerin farklı bir kökeni vardır.

Başyazar ve karşılaştırmalı dilbilimci Martine, “Birinin dilinin ve bir dereceye kadar kültürünün köklerinin mevcut ulusal sınırların ötesinde olduğunu kabul etmek, bir tür kimliğin yeniden yönlendirilmesini gerektirebilir ve bu, insanların atması için her zaman kolay bir adım değildir” dedi.

Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’ndeki arkeolinguistik araştırma grubunun lideri, “Ancak insanlık tarihi bilimi bize tüm dillerin, kültürlerin ve halkların tarihinin genişletilmiş etkileşim ve karışımlardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

İngiltere, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Rusya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden araştırmacılar bulgularını Çarşamba günü Nature dergisinde yayınladılar.

Ekip, Japonya, Kore ve Sibirya’dan tüm Avrasya’ya yayılan dil ailesine atıfta bulunarak, “Altay dilleri olarak da bilinen – dilbilimsel tarih öncesi en tartışmalı konulardan biridir” açıklaması yaptı.

“Bu beş dilin, Japonca, Korece, Tunguzca, Moğolca ve Türkçe tek bir ortak atadan gelip gelmediği sorusu, miras ve ödünç alma taraftarları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın konusu olmuştur.

“Önemli bir sorun, dilsel dağılımlar, tarımsal genişlemeler ve nüfus hareketleri arasındaki ilişkidir.”

Çalışma, Transavrasya dillerinin “Bronz Çağı’ndan beri kapsamlı kültürel etkileşim tarafından maskelenen” ortak bir ataya sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmacılar, 98 dilde 250’den fazla kelime kavramını temsil eden bir veri setinin, Batı Liao Nehri bölgesinde yaşayan darı çiftçilerine 9,181 yıl öncesine uzanan dil ailesinin köklerini gösterdiğini söyledi.

“Tarla”, “ekmek”, “bitki” ve “büyümek” gibi arazi ekimi ile ilgili küçük bir kalıtsal kelimelerin yanı sıra pirinç veya diğer mahsullerden değil, darıdan bahsedilmesinin çiftçilik hipotezlerini desteklediğini söylediler.

Bu arada, ekibin arkeolojik analizi, süpürge darısının yaklaşık 9.000 yıl önce tarımının başladığı Batı Liao havzasına odaklandı.

Nehir havzasında, iki darı tarım kültürünün ortaya çıktığı bir Neolitik kültür kümesi belirlediler – Kore Chulman şubesi ve Amur, Primorye ve Liaodong bölgelerini kapsayan bir kültür dalı.

Daha ileri bir analiz, Batı Liao bölgesindeki Tunç Çağı siteleri ile Kore’deki Mumun siteleri ve Japonya’daki Yayoi siteleri arasında bir ilişki buldu; Bronz Çağı ve oradan Japonya’ya yaklaşık 3.000 yıl önce.

Bu arada, genetik analizleri, Transavrasya dillerini konuşan tüm kişiler arasında “Amur benzeri ata” adı verilen ortak bir genetik bileşen tanımladı ve Kore, Ryukyu Adaları ve Japonya’daki erken tahıl çiftçilerinden gelen eski genomların bir koleksiyonunu bildirdi.

Araştırmacılar, “Antik DNA’dan yeni kanıtlar geliştirerek, araştırmamız, Japon ve Kore popülasyonlarının Batı Liao Nehri atalarına sahip olduğuna dair son bulguları doğrularken, Transeurasian dil ailesinin genetik bir korelasyonu olmadığına dair önceki iddialarla çelişiyor”

Makalede asiaone.com dan yararlanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Stratonikeia Antik Kentinin Mitolojik Maskeleri

28 Kasım 2020

28 Kasım 2020

3.000 yıllık Stratonikeia antik kentinde yapılan arkeolojik kazılarda, 2.200 yıl öncesine tarihlendirilen taş blokları süsleyen 10 maske daha ortaya çıktı....

Arkeologlar Sanxingdui kalıntılarının en büyük bronz hayvan heykelini buldular

7 Eylül 2022

7 Eylül 2022

Bugüne kadar Çin’de keşfedilen türünün en büyüğü ve tek örneği olan bronz hayvan heykeli, güneybatı Çin’in Sichuan Eyaleti’ndeki Sanxingdui Tunç...

Atina’da Yunan Tanrısı Hermes’e Ait Heykel Başı Bulundu

17 Kasım 2020

17 Kasım 2020

Antik Yunan Medeniyeti mitolojisinde yolcuların, tüccarların, habercilerin, kumarbazların ve hırsızların tanrısı olarak nitelendirilen Hermes’e ait heykel başı Atina‘da bulundu. Yunanistan...

Troya kazıları ile Schliemann’ın verdiği zararlar giderilmeye çalışılacak

7 Ağustos 2021

7 Ağustos 2021

Anadolu’nun en ünlü antik kenti Troya… Dönemin zenginliği ile göz kamaştıran en güçlü kenti… Homeros’un yazdığı İlyada eserinde geçen ünlü...

Parion Antik Kenti’nde 1900 Yıllık Mezar Steli Ortaya Çıkarıldı

3 Ağustos 2021

3 Ağustos 2021

Çanakkale‘nin Biga ilçesi Kemerli köyü sınırları içerisinde yer alan Roma İmparatorloğu’nun liman kenti Parion Antik Kenti kazı çalışmalarında 1900 yıllık...

Arkeolog Mehmet Ali Polat, “Kabataş Kazılarında Antik Limana Ulaşacağız”

11 Nisan 2021

11 Nisan 2021

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında bir yıl önce başlayan Kabataş kazılarında yeni bulgulara ulaşıldı. Arkeolog Mehmet Ali Polat, “Kabataş kazılarında...

Antik Çağın En İyi 5 Komutanı

31 Ocak 2021

31 Ocak 2021

Dünya’nın her yerinde ordu muhafazakar bir kurumdur ve bu nedenle eski dünyanın askeri liderleri, kariyerlerinin sona ermesinden binlerce yıl sonra bile...

Geç Hitit döneminden kalma Gerger Kalesi restore ediliyor

6 Haziran 2022

6 Haziran 2022

Geç Hitit beylikler döneminden kaldığı tespit edilen 2200 yıllık Gerger Kalesi, restorasyon ön fizibilite çalışması başlatıldı. Gerger Kalesi, bazı kaynaklara...

71 yıl aradan sonra Yazılıkaya/Midas Kale arkeolojik kazıları yeniden başlıyor

21 Temmuz 2022

21 Temmuz 2022

Anadolu medeniyetlerinden Friglerin önemli yerleşim alanı Yazılıkaya/Midas Kale’de 71 yıl aradan sonra yeniden arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor. Anadolu Üniversitesi öncülüğünde...

Arkeologlar Ermenistan’daki kazılar sırasında altın kolye dolu mezar ortaya çıkardılar

27 Mart 2023

27 Mart 2023

Polonyalı ve Ermeni bilim insanlarından oluşan bir arkeolog ekibi, Ermenistan’ın Metsamor kentinde içinde iki iskelet bulunan altın kolye dolu bir...

İstanbul’un 7’nci Tepesindeki Bulgur Palas İBB Tarafından Satın Alındı

30 Nisan 2021

30 Nisan 2021

İstanbul’un önemli tarihi yapılarından İstanbul’un 7’nci tepesindeki Bulgur Palas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındı. İstanbul’un 7’nci tepesinde yer...

Kibyra Antik Kenti’nin yuvarlak planlı çeşme yapısının restorasyonu tamamlandı

26 Aralık 2022

26 Aralık 2022

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer alan Kibyra Antik Kenti’nin tamamen yıkık halde bulunan yuvarlak planlı çeşmesi altı yıl süren zorlu restorasyon...

1100 yıl önce Konstantinopolis’i kuşatan Bulgar askerlerine ait amulet bulundu

1 Nisan 2023

1 Nisan 2023

Bulgaristan’da Büyük Çar Simeon zamanından kalma Kiril dilinde bir yazıt taşıyan kurşun plakalı bir amulet keşfedildi. Amulet, Bulgaristan’ın güneyindeki Ivaylovgrad...

Perulu arkeologlar deri ve saçları bozulmamış bir mumya ortaya çıkardılar

25 Nisan 2023

25 Nisan 2023

Perulu arkeologlar bin yıllık deri ve saçları bozulmamış 12-18 yaşında olduğu düşünülen bir çocuğa ait mumya ortaya çıkardılar. Peru’nun başkenti...

Kahramanmaraş depremi 2 bin yıllık Roma Kalesi’ni yıktı

6 Şubat 2023

6 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli deprem Anadolu’da yaşanan yüzyılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti. Haberi yazdığımız saat itibari ile 1541 vatandaş yaşamını...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[mc4wp_form id=”621″]