26 January 2022 Gelecek Geçmişin Ürünüdür

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca 9.000 yıl önce yaşayan çiftçilerde izlendi

İletişim aracı dilin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. İnsanın ilk atasının, işaretler ve gürültüden ibaret anlamsız sesler ile iletişim kurduğu ve gelişen sosyalleşme ile sesleri anlamlandırarak dili geliştirdiğini söyleyebiliyoruz.

Kutsal kitaplarda geçen birkaç ayet dilin evrimi hakkında bilgi verir.

Tevrat’ta geçen anlatıya göre insanlar ortak dil kullanıyorlardı. İnsanlar, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız” diyerek bir kule (Babil Kulesi) inşa edelim. Bu karar Tanrıyı kızdırmıştır. Ve ayette Tanrı, “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar” diyerek insanları dillerini karıştırmış ve yeryüzünün her yönüne dağıtmıştır.

Babil kulesi

Dilin doğuşu ve çeşitliliği ile ilgili Kuran’da, ““Allah Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları (isimleri öğretilen şeyleri) meleklere gösterip: Haydi sözünüzde sadık iseniz, bana şunları adlarıyla haber verin buyurdu. Hucurat 13 de ise ” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” ifadeleri kullanılmıştır.

İncil’de ise “Kelâm başlangıçta var idi ve kelâm Allah nezdinde idi ve kelâm Allah idi.”

Mitolojilerde ise dilin ortaya çıkışı ise şöyle tasvir ediliyor.

Çin mitolojisinde, insanların dili bir su kaplumbağasının üstündeki şekilleri imparatora öğretmesiyle kullanmaya başladıkları yer alırken; Hint mitolojisinde ise; “Baş tanrı Brahma, kendi görünüşlerinden bir tanesi olan Vac aracılığıyla hem dünyayı hem de içindeki varlıkları yaratmıştır. Yıldırımın sesi Vac’ın sesidir. Vac aynı zamanda insan dilinin de tanrısıdır. Bu bakımdan söz yani ses ebedidir.” denilmiştir.

Günümüze kadar dilbilimciler, arkeologlar, antropologlar ve daha birçok bilimsel alan çalışanları dilin doğuşu, gelişimi, yayılışı konusunda çeşitli çalışmalara imza atmışlardır. Ama tam ve kesin bir yargıya hala varabilmiş değiliz.

Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca ilk olarak Kuzey Çin’de yerleşik çiftçilerde görülüyor

Dilin, doğuşu, gelişimi ve sınıflandırılması, diller arasında etkileşim üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar bu alandaki flu alanları azaltıyor.

Yeni bir araştırmaya göre; Türkçe, Korece, Moğolca ve Japonca dilleri 9.000 yıl önce antik Çin’den gelen ortak bir ataya sahip olabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Altay olarak da bilinen Transeurasian ailesinden gelen dillerin, şu anda kuzeydoğu Çin’de bulunan Liao vadisindeki erken darı çiftçilerine kadar izlenebileceğini ve yayılmasının tarım tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Transeurasian ailesini oluşturan beş grubun ilişkili olduğu kökenler ve derece, bilim adamları arasında uzun süredir bir tartışma alanı olmuştur, ancak ekip, son çalışmaların, ortaya çıktıkları teoriyi destekleyen “güvenilir bir kanıt çekirdeği gösterdiğini” söyledi.

Genetik ve arkeolojik kanıtların yanı sıra dilbilimsel analizlere dayanan araştırmacılar, dillerin kuzey ve batıda Sibirya ve bozkırlara, doğuda Kore ve Japonya’ya yayıldığını ve çiftçilerin kuzeydoğu Asya’ya doğru ilerlediğini söyledi – bu, geleneksel “pastoralist hipoteze meydan okuyan bir sonuç”. Dağılmayı öneren göçebeler, doğu bozkırlarından göç ederken önderlik etti.

Mandarin ve Kantonca gibi Çince’nin modern biçimlerini içeren sinitik dillerin farklı bir kökeni vardır.

Başyazar ve karşılaştırmalı dilbilimci Martine, “Birinin dilinin ve bir dereceye kadar kültürünün köklerinin mevcut ulusal sınırların ötesinde olduğunu kabul etmek, bir tür kimliğin yeniden yönlendirilmesini gerektirebilir ve bu, insanların atması için her zaman kolay bir adım değildir” dedi.

Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’ndeki arkeolinguistik araştırma grubunun lideri, “Ancak insanlık tarihi bilimi bize tüm dillerin, kültürlerin ve halkların tarihinin genişletilmiş etkileşim ve karışımlardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

İngiltere, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Rusya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden araştırmacılar bulgularını Çarşamba günü Nature dergisinde yayınladılar.

Ekip, Japonya, Kore ve Sibirya’dan tüm Avrasya’ya yayılan dil ailesine atıfta bulunarak, “Altay dilleri olarak da bilinen – dilbilimsel tarih öncesi en tartışmalı konulardan biridir” açıklaması yaptı.

“Bu beş dilin, Japonca, Korece, Tunguzca, Moğolca ve Türkçe tek bir ortak atadan gelip gelmediği sorusu, miras ve ödünç alma taraftarları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın konusu olmuştur.

“Önemli bir sorun, dilsel dağılımlar, tarımsal genişlemeler ve nüfus hareketleri arasındaki ilişkidir.”

Çalışma, Transavrasya dillerinin “Bronz Çağı’ndan beri kapsamlı kültürel etkileşim tarafından maskelenen” ortak bir ataya sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmacılar, 98 dilde 250’den fazla kelime kavramını temsil eden bir veri setinin, Batı Liao Nehri bölgesinde yaşayan darı çiftçilerine 9,181 yıl öncesine uzanan dil ailesinin köklerini gösterdiğini söyledi.

“Tarla”, “ekmek”, “bitki” ve “büyümek” gibi arazi ekimi ile ilgili küçük bir kalıtsal kelimelerin yanı sıra pirinç veya diğer mahsullerden değil, darıdan bahsedilmesinin çiftçilik hipotezlerini desteklediğini söylediler.

Bu arada, ekibin arkeolojik analizi, süpürge darısının yaklaşık 9.000 yıl önce tarımının başladığı Batı Liao havzasına odaklandı.

Nehir havzasında, iki darı tarım kültürünün ortaya çıktığı bir Neolitik kültür kümesi belirlediler – Kore Chulman şubesi ve Amur, Primorye ve Liaodong bölgelerini kapsayan bir kültür dalı.

Daha ileri bir analiz, Batı Liao bölgesindeki Tunç Çağı siteleri ile Kore’deki Mumun siteleri ve Japonya’daki Yayoi siteleri arasında bir ilişki buldu; Bronz Çağı ve oradan Japonya’ya yaklaşık 3.000 yıl önce.

Bu arada, genetik analizleri, Transavrasya dillerini konuşan tüm kişiler arasında “Amur benzeri ata” adı verilen ortak bir genetik bileşen tanımladı ve Kore, Ryukyu Adaları ve Japonya’daki erken tahıl çiftçilerinden gelen eski genomların bir koleksiyonunu bildirdi.

Araştırmacılar, “Antik DNA’dan yeni kanıtlar geliştirerek, araştırmamız, Japon ve Kore popülasyonlarının Batı Liao Nehri atalarına sahip olduğuna dair son bulguları doğrularken, Transeurasian dil ailesinin genetik bir korelasyonu olmadığına dair önceki iddialarla çelişiyor”

Makalede asiaone.com dan yararlanılmıştır.

Banner
Benzer Yazılar

Kral VIII. Henry’nin Talihsiz Eşleri Adına Basılmış Altın Sikkeler Bulundu

9 Aralık 2020

9 Aralık 2020

British Museum bu yılki, çoğunluğu ülkenin metal arama meraklıları tarafından yapılan Taşınabilir Eski Eserler Planına (PAS) kayıtlı keşiflerin ayrıntılarını açıkladı....

Shigir İdolü, Stonehenge’den Yaşlı Çıktı

24 Mart 2021

24 Mart 2021

1890’da Rusya’da bir turba bataklığında keşfedilen ahşap bir heykelin düşünülenden tam 12.100 yıllık olduğunu öner sürüyorlar. Bu tarihe göre ahşap...

Hitit Çivi Yazısı Metinleri Yakında Çevrimiçi Olarak Erişilebilir Olacak

17 Ekim 2020

17 Ekim 2020

En eski Anadolu Uygarlıklarından biri olan Hititler günümüzden 3500 yıl önce yaşadılar. Kurdukları büyük İmparatorluklarıyla çevrelerindeki her yeri hatta en...

İsrail’de 350.000 Yıllık Taş, Dünyanın En Eski Taş Bileme Aleti Olabilir!

4 Ocak 2021

4 Ocak 2021

İsrail’deki arkeologlar, Homo sapiens’in ortaya çıkmasından en az 50.000 yıl önce muhtemelen yiyecek ve diğer malzemeleri öğütmek için kullanılan 350.000...

İzmir’de 1500 Yıllık Mozaik Kaçak Kazı Yapanların Elinden Kurtarıldı

3 Nisan 2021

3 Nisan 2021

Neredeyse her gün kaçak kazı yapıldığına dair haberleri bültenlerde okuyoruz. Kaçak kazı haberlerini okuyunca duyunca mutlaka üzülüyoruz. Ama, kimi haberlerde...

Mısırlı Yetkililer İskenderiye Limanından Üç Eseri Kaçırma Girişimini Engelledi

28 Ekim 2020

28 Ekim 2020

Arkeolojik Limanlar ve Birimler Merkezi İdaresi başkanı, bir arkeoloji komitesinin parçaları incelediğini ve orijinalliklerini kanıtladığını söyledi. İskenderiye limanındaki arkeoloji birimi,...

Dünya’nın En Eski Müşteri Şikayeti 3800 Yaşında

17 Ocak 2021

17 Ocak 2021

Aldığımız üründen memnun kalmadığımız zaman hemen hemen hepimizin yaptığı şey ürün hakkında şikayetçi olmaktır. Bunu bazen müşteri hizmetlerini arayarak bazen...

8 bin yıllık benzersiz “balık figürlü” ev aleti bulundu

19 Ekim 2021

19 Ekim 2021

İzmir tarihini 8 bin 500 yıl geriye taşıyan Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmalarında, şimdiye kadar rastlanılmamış benzersiz “balık figürlü”...

Dendera Tapınağının İkinci Restorasyon Aşaması Tamamlandı

10 Mart 2021

10 Mart 2021

Tanrıça Hathor’a adanmış olan Dendera Tapınağı kompleksi uzun bir süredir restorasyon görmekteydi. Yukarı Mısır’da bulunan Dendera tapınağı, tanrıça Hathor’a adanmış...

Trabzon’da 700 Yıllık Kilise Müze Oluyor

31 Ocak 2021

31 Ocak 2021

St. Michael kilisesinin 2018 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı. Trabzon’un Akçaabat beldesinde bulunan 7 asırlık kilisenin bundan sonra müze olarak hizmet...

Nimes’te Dikkat Çekici Yer Süslemeleriyle Bezenmiş Roma Dom’ları

26 Şubat 2021

26 Şubat 2021

Nîmes kentinde kazı yapan arkeologlar, iki yüksek statülü Roma domusunun (evlerinin) kalıntılarını keşfettiler. Fransa’nın Nimes şehri tarih verimliliği açısından oldukça...

İskoçya’nın 17. Yüzyılda Kumla Kaplı Adası Broo’da Yerleşim Keşfedildi

14 Ekim 2020

14 Ekim 2020

Bates Koleji’nden Gerry Bigelow ve meslektaşları, on yedinci yüzyılın sonlarına doğru yaklaşık olarak 2 m. kumulla kaplanmış olan Broo’nun Shetland...

Yunus Emre Müzesi Bakımsızlıktan Harabeye Dönüyor

29 Temmuz 2021

29 Temmuz 2021

Okuduğu Türkçe şiirleri ile gönülleri fetheden tasavvuf ehli, halk ozanı Yunus Emre için, yetiştiği Eskişehir’de kurulan Yunus Emre Müzesi ve...

Yedi Kültürün Bir Arada Olduğu Ödüllü Troya Müzesi

7 Mayıs 2021

7 Mayıs 2021

2020 yılı Avrupa yılın müzesi ödülünün sahibi olan Troya Müzesi, Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya...

Saqqara’da Bilinmeyen Bir Mısır Kraliçesinin Mezarı Keşfedildi “Kraliçe Neit”

18 Ocak 2021

18 Ocak 2021

Giza Piramitinin yakınlarında Saqqara nekropolünde çalışan Mısırlı arkeologlar, 4300 yıl önce Mısır’ı yöneten altıncı hanedanlığın ilk firavunu olan Kral Teti’nin...

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mail bültenimize katılmak için e-posta adresinizi yazınız.